Duft – for bien, blomsten og det glade bymenneske

Duft – for bien, blomsten og det glade bymenneske

Victoria Linn Lygum er forsker og landskabsarkitekt ved BUILD, Aalborg Universitet. Hun taler på konferencen Build for Biodiversity den 3.-4. juni, hvor hun fortæller om planteduftes rolle i naturen, deres betydning for os mennesker og udfordringerne ved at inddrage dem som designparameter i landskabsarkitektur for alle.

I denne artikel kan du læse et interview med Victoria Linn Lygum.

Hvad er din baggrund? Og hvad betyder biodiversitet for dig i dit daglige arbejde?

Jeg er uddannet landskabsarkitekt og ser planter, dyr, vand, sten og vejret som de primære byggesten, når jeg arbejder med uderum. Biodiversitet er vigtig for at sikre levesteder for planter og dyr heriblandt truede arter. Med det er også afgørende for os mennesker, da kontakten til naturen har betydning for vores sundhed og velvære. Kontakt til naturen kan virke stressnedsættende og restituerende på både det følelsesmæssige, mentale og fysiske plan.

Victoria Linn Lygum, forsker og landskabsarkitekt, BUILD, Aalborg Universitet
Foto: Anders Kristian Busk Nielsen

Du har forsket i inkluderende og sundhedsfremmende fysiske rammer. Hvordan kan biodiversiteten bruges i den sammenhæng?

Jeg oplever biodiversitet som et oplagt omdrejningspunkt til at skabe uderum, der er rige på sansestimuli, der giver indtryk og oplevelser, som kan påvirke os positivt. Jeg har på det seneste arbejdet en del med begrebet Universelt design (læs mere på Rumsans.dk), der bl.a. handler om at skabe fysiske rammer, der tillader at alle kan deltage på lige vilkår. Det er en designtilgang, hvor man favner og hylder diversitet. Med holistiske briller på bør denne diversitet ikke bare rumme alle mennesker, men også tilgodese flora og fauna. Det gør mig glad at tænke på, at vi måske kan nå der til en dag.

Hvad ser du som den største udfordring for mere biodiversitet i det urbane landskab?

At vores byer vokser og udbygges sætter pres på vores adgang til biodiversitet. Ofte tages der kortsigtede beslutninger, hvor en ny boligblok presses ind i stedet for en grøn park eller en grøn kile, som ville have gavnet mere i det lange løb. Jeg tror, at en stor udfordring er, at vi mangler viden og oplysninger om værdierne ved biodiversitet – viden der kan bruges i argumentationen for at fremme den. I denne sammenhæng er konferencen Build for Biodiversity en rigtig god idé.

Hvem eller hvad inspirerer dig, når det kommer til biodiversitet?

Tæt på, hvor jeg bor, ligger der en byhave, som er drevet af folk fra kvarteret og aktivitetscenteret på Sundholm, som er et sted for udsatte voksne. Her trives rigtig mange mennesker, dyr og planter. Omkring byhaven har der tidligere ligget tomme grunde, hvor den levende natur havde frit spil. Mange af grundene er desværre bebyggede nu. Man kan dog stadig fornemme den befriende diversitet, og stedet giver helt klart et friskt pusterum i den ellers så rammesatte og programmerede by.

Amager Fælled. Foto: Victoria Linn Lygum

Hvad taler du om på Build for Biodiversity?

På konferencen taler jeg om plantedufte, hvilket umiddelbart kan virke som en detalje i det meget omfattende emne biodiversitet. Men samtidig er det en detalje, der er afgørende for naturen og for overlevelsen af arterne. Plantedufte kan også have stor betydning for os mennesker – for vores oplevelser af steder, vores følelser og fysisk tilstand. Hvem har ikke et barndomsminde om syrenerne, tjørnen eller kaprifolierne på en særlig sti eller i en bestemt have.

Vil du høre mere om duft og biodiversitet? 

Hør Victoria Linn Lygums indlæg på Build for Biodiversity den 3.-4. juni. Du kan læse mere om Build for Biodiversity her og tilmelde dig her.

Flere artikler
Filterbeton - læs en artikel om Teknologisk Institut og besøg dem på Building Green
Udvikling og nye løsninger er afgørende i kampen mod vandet