Træ er helt unikt og mange andre materialer overlegent

Træ er helt unikt og mange andre materialer overlegent

Dorthe Keis er partner i Arkitema og taler på konferencen Build in Wood den 18. og 19. maj 2021 om Bosch’s nye hovedkvarter, der sætter et særligt ambitiøst fokus på bæredygtigt byggeri, hvor træ er kerneelementet i byggeriet. 

Læs et interview med Dorthe Keis her. 

Hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?

I Arkitema og Cowi betragter vi træ som værende fremtidens byggemateriale. Træbygninger har et lavt CO2 aftryk, de er holdbare, hurtige at bygge og frem for alt sunde for mennesker at bo og opholde sig i. For at kunne understøtte den grønne omstilling og være med til at udvikle byggebranchen har vi derfor skabt et netværk af træspecialister mellem vores to virksomheder, som hedder Arkitema og Cowi Timber. Her arbejdes der tværfagligt mellem specialister med mange års erfaring inden for trækonstruktioner, brand, akustik, fugtforhold, design og æstetik. På den måde kan den viden og erfaring der er i specialistnetværker tilgå de aktuelle træprojekter, så de alle bliver løst på højest mulige vidensniveau.

Dorthe Keis, partner, Arkitema

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Træ som byggemateriale kan blive et utrolig vigtigt svar på mange af vores udfordringer med hensyn til byggebranchens store udledning af CO2. Med især konstruktioner bygget i træ kan vi understøtte visionen om reduktion af CO2, bidrage til en langt mere bæredygtig byggeindustri, øge produktiviteten samt tilbyde sundere bygninger til dem der skal bruge dem.

Træ har et kæmpe potentiale på grund af sine arkitektoniske, tekniske og miljømæssige kvaliteter. Træ er en selvfornyende ressource, der vokser ved hjælp af solens stråler og jeg anser det som et af de mest miljøvenlige byggematerialer i dag. Det spændende ved træ er også, at vi ikke kun kan skabe bygninger der er holdbare, bygbare og sunde at leve i, de kan også samtidig være smukke og stoflige.

Hvad er de største dilemmaer inden for træ lige nu? 

Man kan hurtigt blive enig om at det er positivt at bruge træ i byggeriet, men vi må erkende, at vi i Danmark ikke har så mange erfaringer med at bruge træ i større byggeriet. Når vi begynder at anvende træ og andre mere CO2-venlige alternative i kombination med de byggematerialer vi plejer at bruge, så skal vi både være opmærksomme på både nye muligheder og nye udfordringer. Det betyder, at vi skal gentænke mange af de løsninger, som vi “plejer” at bruge, så vi fortsat har styr på forhold som brandsikring, akustik, fugt, m.v. Samtidig med at vi introducerer de nye materialer blive vi også nødt til at tænke på bygbarhed og udførelse. 

Hvad er de arkitektoniske muligheder og udfordringer ved træ?

Træ er for mig at se et helt unikt materiale at bruge som arkitekt. Det er mange andre materialer overlegent når det kommer til stoflighed, duft, styrke og miljøvenlighed. Når vi eksponerer trækonstruktionerne indvendigt i vores bygninger, så tilfører de en æstetik og stemning som tiltaler mange mennesker. Man kan sige at træ med sin materialemæssige stoflige kvalitet er med til at skabe et uformelt og menneskeliget interiør som giver velvære i bygningen. Træ uden på bygningen skal dog bruges med omtanke i forhold til træsort og verdenshjørne, da træfacader ikke patinerer lige smukt mod alle verdenshjørner i vores klima.

Med træbyggeri følger også en øget fleksibilitetmen det er vigtigt at vi tænker træ ind fra begyndelsen, så bygningens design tager hensyn til spændvidder, akustiske egenskaber, de brandtekniske egenskaber som de forskellige byggesystemer med træ kan tilbyde. Hvis vi ikke tænker træet ind fra starten, er der risiko for at byggeriet kun kan opføres rationelt med stål og beton. 

Den største udfordring som træbyggeri har, er at byggebranchen i Danmark ikke er vant til at bygge med træ som primært materiale. Der er en skepsis over for det, som nok bunder i en utryghed ved det at begive sig ud i noget nyt. Men her skal vi jo huske på, at så nyt er det heller ikke, Arkitema byggede for 20 år siden et boligprojekt på Fåborg havn i CLT-elementer og træfacader og det står smukt og ultra-bæredygtigt den dag i dag.

Hvad taler du om på Build in Wood?

Jeg glæder mig til at fortælle om Bosch’s nye headquarter i Ballerup, som kommer til at stå færdigbygget i 2023. Bygningen er pt. Danmarks største kontorbyggeri i træ på 14.000 m2, og det er især de erfaringer som vi har gjort os igennem udvikling og projektering af træbyggeriet, som jeg gerne vil dele ud af.

Jeg håber, at det kan inspirere til hvordan man kan bygge med træ, samt også give det mod, som der også skal til, for at bygge anderledes end vi har gjort i mange år.

Vil du høre mere om Bosch’s nye hovedkontor og bæredygtigt byggeri fra Dorthe Keis? 

Hør Dorthe Keiss spændende indlæg på Build in Wood konferencen den 18.-19. maj. Du kan se programmet her og tilmelde dig her

Flere artikler
Bliv inspireret af ambitiøse og inspirerende projekter