Lene Espersen er med i debatten 'Bæredygtighedsklassen og træbyggeri' på Build in Wood. Læs et interview her.

Det er godt med politisk fokus på barrierer for træbyggeri

Build in Wood den 18.-19. maj deltager Lene Espersen, administrerende direktør hos Danske Arkitektvirksomheder, i debatten ’Bæredygtighedsklassen og træbyggeri’, der er arrangeret i samarbejde med IDA Byg.

I debatten drøfter et panel mulighederne for at fremme træ i byggeriet. De introducerer også kort den nye, politiske strategi for bæredygtigt byggeri. I den her artikel kan du læse et interview med Lene Espersen om træbyggeri.

Hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?

Mange af mine medlemmer arbejder med træ, og der er tale om en stigende tendens, dels fordi træindustrien har været innovativ og laver mange bæredygtige produkter såsom CLT-produkter, der både kan bruges i massive konstruktioner, virker lydisolerende, giver brandsikring og samtidig forkorter byggetiden. Samtidig har træ jo nogle åbenlyse fordele i forhold til CO2-krav til byggeriet.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Mange medlemmer er glade for de arkitektoniske muligheder et træbyggeri skaber, sætter pris på det indeklima som træbyggeriet giver for brugerne og samtidig de åbenlyse fordele for at bygge bæredygtigt. For bygherren betyder også meget, at byggeriet kan bygges hurtigere og ikke så tungt at arbejde med på byggepladsen.

Hvad er de største dilemmaer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Der har klart været en udfordring i at få forklaret myndighederne, at det ikke udgør en stor brandfare at bygge i træ, og det er godt man politisk har fokus på at fjerne barrierer for at bygge i træ. Man kan bare kigge til vores naboland Sverige og se hvor mange muligheder træ kan opfylde, også når man vil bygge højt.

Hvad er de arkitektoniske muligheder og udfordringer ved træ?

Jeg tror mine medlemmer i høj grad gerne vil have fleksibilitet og derfor er materiale-ateister. Det er ikke sådan, at man ALTID skal bygge i træ, beton, tegl, men måske nærmere oftere en kombination af dette. Netop fordi træindustrien har været meget innovative igennem flere år, er det kommet noget højkvalitets produkter på markedet, der både løser den primære opgave som ”byggesten” i et byggeri, men som også samtidig giver mulighed for at bygge bæredygtigt, og skabe boliger med høj livskvalitet.

Hvad taler du om på Build in Wood?

Jeg taler om vigtigheden af at byggeriet frem mod 2030 leverer en målbar reduktion i CO2 udledningen – altså inden 2030 og ikke i 2070 (for der er det for sent) og det vil kræve at træbyggeriet skal mere på banen, og eventuelle barrierer fjernes.

Vil du høre mere om den politiske strategi?

Vær med i debatten sammen med Lene Espersen på Build in Wood den 18.-19. maj. Du kan læse mere om Build in Wood her og tilmelde dig her.

Flere artikler
Vi skal benytte træ hvor det giver bedst mening i bygningen