Læs et interview med Hjalte Bengtsson fra Sweco, der taler om brandsikring og træbyggeri på Build in Wood.

Brandsikring behøver ikke være en begrænsning for mere træbyggeri i Danmark

Hjalte Bengtsson er brandrådgiver og fagchef i Swecos Byggeridivision. På Build in Wood den 18.-19. maj taler han om analytisk dimensionering af brandsikkerhed i træbyggeri.

På konferencen fortæller Hjalte Bengtsson blandt andet om brandteknisk dimensionering af bærende konstruktioner i træ og mulighederne for at have træfacader på høje bygninger. Hjalte tager udgangspunkt i de norske projekter Mjøstårnet og Valle Wood, men med et dansk perspektiv i forhold til, hvad der er muligt inden for de danske normer og regler. I denne artikel kan du læse et interview med Hjalte Bengtsson.

Hjalte Bengtsson, brandrådgiver og fagchef i Swecos Byggeridivision

Hvordan arbejder du og din virksomhed med træ? 

I princippet har vi samme tilgang til at arbejde med træ, som vi har til alle andre materialer. Hvert materiale har sine opmærksomhedspunkter, der kræver, at vi inddrager specifikke fagligheder rettidigt i vores projekter, så vi sikrer os, at vi udnytter materialets fulde potentiale – og omvendt tager hånd om de udfordringer, vi skal være opmærksomme på i relation til det konkrete materiale. I forhold til træ afhænger det meget af, om træet for eksempel skal indgå i bærende konstruktioner, eller om der er træbeklædning indvendigt eller udvendigt. Afhængig af hvordan træet skal bruges og indgå i projektet, inddrager vi de af mine kolleger, der har den specifikke ekspertise til at håndtere træet korrekt. Det kan være arkitekter, konstruktionsingeniører med træerfaringer, akustikere, fugt- og indeklimaeksperter og brandteknikere som jeg selv.

Derudover har vi i Sweco en nordisk task force inden for træbyggeri, hvor vi trækker på erfaringer og kompetencer fra godt og vel 500 medarbejdere, der har erfaringer med at bygge i træ i Norden. Vi inddrager de relevante fagligheder fra Norden og fra Danmark, når opgaven kræver det. Som meget andet byggeri kræver det at bygge i træ nøje planlægning og godt samarbejde med entreprenøren.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Brandteknisk er træ interessant, fordi det på den ene side kan bidrage med energi til en brand, men samtidig brænder relativt forudsigeligt, og også har ret gode styrkeegenskaber under brand. At bygge med bæresystemer i træ er derfor en brandteknisk udfordring, hvor man skal veje fordele og ulempe op mod hinanden. Det betyder i nogle tilfælde, at man må tænke lidt ud af boksen og dykke ned i de branddynamiske forhold i den konkrete sammenhæng og eksempelvis se på detaljerede brandforløb i stedet for at regne med en standardbrand, som vi plejer. Det er derfor et emne, hvor min faglighed som brandingeniør rigtig kan komme i spil, og det er naturligvis spændende. Derudover er det jo et privilegie at kunne bruge sin viden til at bidrage til mere bæredygtigt byggeri.

Hvad er de største dilemmaer inden for træbyggeri lige nu?

Det er klart, at træ som konstruktionsmateriale i den skala og med de metoder, som anvendes i dag, stadig er et ret nyt og relativt ubeskrevet område – ikke mindst brandteknisk, hvor det først er for nyligt, der er begyndt at blive forsket i det (igen). Det betyder, at der ikke er de samme standardløsninger, som vi normalt er vant til at arbejde ud fra i eksempelvis betonbyggeri, og derfor bliver det i højere grad en konkret analyse for hvert enkelt projekt.

Brandteknisk har vi efterhånden god erfaring med, hvordan vi skal håndtere træbygninger, og i Sweco har vi jo anvendt denne viden på en lang række projekter, særligt i Norge. Her er det mest markante projekt nok Mjøstårnet, som har bidraget til en masse udvikling inden for feltet.

Derudover er det mit indtryk, at det faktisk er de akustiske udfordringer, som kan give de største problemer for træbyggeri.

Hvad er de byggetekniske muligheder og udfordringer ved træ som byggemateriale?

Rent brandteknisk afhænger det meget af bygningshøjden. I brandteknisk lave bygninger (under 12 m til gulv i øverste etage) ser jeg ikke de store brandtekniske begrænsninger ved brug af træ, selvom det i højere grad end ved andre konstruktionsmaterialer kan være relevant at overveje eksempelvis sprinkleranlæg for at kunne vise træet mest muligt frem.

I højere bygninger kan brug af trækonstruktioner betyde, at der kommer begrænsninger i bygningernes indretning og åbenhed; man kan ikke bare bygge et træhus, som man ville bygge et betonhus. Desuden må man i høje bygninger også være meget opmærksom på, hvor meget synligt træ, man har i de enkelte rum. Det er min erfaring, at nogen arkitekter ikke er helt opmærksomme på dette, og gerne vil vise alt træet frem, men det er ikke nødvendigvis noget, som kan passe sammen med overholdelse af Bygningsreglementets brandkrav. Med det sagt forstår jeg selvfølgelig godt, at man gerne vil vise træet i sit træhus frem, så min opgave som brandrådgiver er i denne sammenhæng at finde en måde at balancere sikkerheden og de arkitektoniske kvaliteter.

Valle Wood i Norge

Hvad taler du om på Build in Wood, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det? 

Mit indlæg handler om brandteknisk dimensionering af træbyggeri – det vil sige, hvordan man håndterer det, hvis man afviger fra de præ-accepterede løsninger til Bygningsreglementet. Fokus vil være på bærende konstruktioner i træ, men jeg vil også fortælle om brandtekniske løsninger for træfacader. Jeg vil tage udgangspunkt i de danske regler, men jeg vil også på baggrund af min egen udstationering i Norge fortælle om løsningerne i et par af de store norske projekter, som Sweco har været involveret i.

Jeg håber, at deltagerne får et indblik i de dilemmaer og udfordringer, man kan stå i som eksempelvis bygherre, arkitekt eller brandrådgiver. Hvad er det for nogle afvejninger og valg, man må tage? Derudover håber jeg, at jeg kan vise, at træ måske nok er lidt specielt og kræver specielle, brandtekniske overvejelser i forhold til det, vi er vant til, men at brandsikring ikke behøver at være en begrænsning i forhold til at få mere træbyggeri i Danmark.

Vil du høre mere om brandsikring fra Hjalte Bengtsson?

Du kan høre meget mere til Hjalte Bengtsson og Swecos erfaringer med træbyggeri på Build in Wood den 18.-19. maj. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Tre pionerprojekter viser vejen frem for træbyggeri
Tre pionerprojekter viser vejen frem for træbyggeri