KAB og Kaospiloterne har lagt en plan for, hvordan boligselskaber kan medvirke til genanvendelse af byggematerialer.

Almene boligselskaber kan drive og inspirere til bæredygtig boligudvikling

Af Jakob Tilma, Dagens Byggeri

KAB har med Kaospiloterne som facilitator brugt digitale byggesten til at lægge en plan for, hvordan det almene boligselskab kan medvirke til at drive udviklingen i forhold til genanvendelse af byggematerialer.

I efteråret 2020 lagde Kaospiloterne fundamentet til en digital udviklingsproces, der skal hjælpe det almene boligselskab KAB med at blive en frontløber i genanvendelse af byggematerialer. Ud af kaosset er kommet fire konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at bygge nyt med gammelt.

Der omdannes generelt for få byggematerialer i byggebranchen, og når det sker, er prisen ofte så høj, at det kun er prestigeprojekter, der har råd til at gå nye veje, og som udvikler den cirkulære proces i byggeriet. Det var baggrunden for, at det almene boligselskab KAB i efteråret 2020 takkede ja, da uddannelsen Kaospiloterne tilbød at facilitere en række workshops, der skulle samle en række af byggebranchens aktører om en fælles mission: at få en øget grad af genanvendelse ind i det almene byggeri.

Hos KAB har man et mål om at sætte sig selv i spidsen for udviklingen af den cirkulære økonomi i byggeindustrien, så andre vil se til dem for inspiration. Initiativet er et af fem store satsninger i initiativet “Lad det gro”, hvor to ansatte arbejder målrettet med selskabets indsats omkring genanvendelse af byggematerialer. Så det handler både om branding og om at være med til at sætte solide aftryk på den bæredygtige boligudvikling, fortæller proceskonsulent i KAB Louise Heebøll.

– Vi tænkte, at det her var en god måde at komme i bedre kontakt med byggeindustrien på, for det var noget, vi manglede, siger Louise Heebøll.

Enten kan man direkte genbruge materialer og flytte materiale fra en bygning til en anden, eller når du bygger nyt, så kan du købe dig til materialerne, men ifølge proceskonsulenten er det ikke let at få fat i de recirkulerede byggematerialer.

– Det er meget high-end at bygge af genbrug – det skal være billigere hvis det skal kunne udnyttes i de almene byggerier. Folk tror, det er nemt at genbruge materialer, men det er ikke så ligetil.

Digitale byggesten

Siden efterårsferien og frem til nytår har Kaospiloterne for KAB faciliteret et forløb, hvor en række aktører fra bygge- og boligbranchen har arbejdet sammen i et digitalt læringsunivers for sammen at finde nye løsninger på, hvordan det almene boligbyggeri kan vise vejen frem for den cirkulære økonomi, når der skal bygges om og bygges nyt i den almene boligmasse.

Målet har været at dele viden og erfaringer i forhold til den cirkulære brug af byggematerialer, og det har været en meget lærerig proces for alle parter.

Kaospiloterne faciliterede det hele, og KAB har sammen med en række aktører medvirket på de tre workshops, der er ført fire initiativer med sig, og hvor alt er foregået online. Brugen af kreative online-møder er en integreret del af dagligdagen for kaos-teamet lyder det fra Head of Communication i arbejdsgruppen CCL hos Kaospiloterne Thomas Trads, men det var bestemt ikke alle parter, der var vante med den moderne arbejdsform.

– Det er noget vi normalt bruger på Kaospiloterne, og for os er det en del af vores hverdag, men for nogle af dem, der var med, som blandt andet har en lidt anden alder og ikke er vant til at arbejde digitalt på den måde, der var det helt nyt, fortæller Thomas Trads til Dagens Byggeri

I slutningen af processen var netop det digitale rum samarbejdet foregik i, det der fik størst ros fra deltagerne. Specielt arbejdsredskabet Miro, hvor alle deltagere kan se, hvad de hver især laver i et virtuelt møderum, der i dette tilfælde var indrettet som en lang planche med tegninger og digitale post-it-sedler deltagerne kunne skrive på og flytte rundt i universet, gav en følelse af et næsten fysisk fremmøde.

– Det der fik mest ros, ud over indholdet og den måde vi arbejdede sammen på, det var faktisk den digitale facilitering og måden vi fik udnyttet det på, fortæller Thomas Trads, som før processen også selv var skeptisk i forhold til, at deltagerne kun fik mulighed for at mødes digitalt.

– Når man hører, man skal deltage i noget online, så er vi ved at have nået et punkt, hvor det for det første ikke lyder særligt spændende, og de processer der har været via enten Teams eller Zoom eller Skype ofte ender ud i at man bare sidder og stirrer ind i sin skærm, men ikke rigtig får arbejdet sammen – kreeret noget sammen, forklarer kaospiloten, som selv mener platformen fungerede “sindsygt” godt, men at det var nødvendigt med en grundig introduktion til den nye, digitale samarbejdsplatform.

Og det konkrete arbejde med at føre planerne fra et digitalt mødeunivers hvor over 20 deltagere fra 14 forskellige organisationer har deltaget og ud i det virkelig liv er allerede i fuld gang, og i januar har der allerede været afholdt møder imellem en af fire arbejdsgrupper og Dansk Standard for at finde frem til brugbare bæredygtige løsninger på genanvendelsesområdet.

Lige nu er det ifølge Thomas Trads op til KAB og de øvrige deltagere, at de fire initiativer på sigt munder ud i konkrete løsninger i byggebranchen, men han mener klart, at dette projekt har vist, at fremtidens løsninger skal findes igennem innovative samarbejder – også selv om det skal ske digitalt i en corona-tid.

– Hvis ikke man ser hinanden som konkurrenter, men som sparringspartnere, så kan man nå langt længere og man ved generelt meget mere, når man deler sin viden i stedet for at satse på at være den ene virksomhed, der skal være frontløbere – der er ikke nogen, der kan tage det her alene. Det er et samarbejde på tværs af branchen, der skal til. Og det viste de her workshops, at branchen er villig til.

En sjov og engagerende proces

Hos KAB er Louise Heebøll enig i, at det brede samarbejde har båret frugt, og specielt har man taget de digitale læringsværktøjer til sig, så team-arbejde fremover kan fungere i et digitalt univers, men også det at hente inspiration ind udefra, i form af en facilitator, er noget, man nok vil genbruge i fremtiden.

– Det har inspireret mig, og jeg tror, vi måske vil indgå i andre projekter, hvor vi vil gøre brug af en facilitator, – for jeg er ikke selv ekspert. Jeg synes det har været helt essentielt med den her proces, for vi skulle om bord i den digitale proces, siger Louise Heebøll og uddyber, at det er vigtigt bare at springe ud i udviklingen af de cirkulære processer, og gerne i et samarbejde med en bred vifte af andre aktører.

Det skal de fire grupper arbejde videre med:
Den første gruppe skal gå i dybden med, hvordan det kan give økonomisk gevinst at bygge bæredygtigt.
Det andet initiativ omhandler opstarten på en markedsplads for genbrugsmaterialer, en materialebørs, hvor man kan bytte og opkøbe genanvendelige byggematerialer.
Det tredje initiativ er udarbejdelsen af en konkret proces og guidelines for når man skal bygge bæredygtigt.
Det sidste initiativ er at gå i dybden med, hvordan vi kigger mere totaløkonomisk på vores byggerier, og får bæredygtigheden mere med i det aspekt.

Artiklen er oprindeligt bragt af Dagens Byggeri 16/01/2021.

Flere artikler
Building Green og Innovation til Marked sætter fokus på forandringspotentialet i små virksomheder, der er født grønne.
Det store i det små – på vej mod en ny bæredygtig praksis