Harpa Birgisdottir: Vi skal lære at bruge den viden, der vil reducere bygningers miljøpåvirkning

23. september 2020
23. september 2020 Emmilie Hansen


Harpa Birgisdottir er Senior Researcher og Head of Research Group on Sustainable Buildings, Department of the Built Environment ved Aalborg Universitet. I 2019 var Harpa Birgisdottir nomineret til Det Bæredygtige Element Personprisen og hun vandt Produktprisen med LCAbyg.
 
Building Green den 28.-29. oktober deltager Harpa Birgisdottir i en debat sammen med de to andre nominerede til Personprisen i 2019, hvor de hver især og sammen drøfter bygningers klimapåvirkning og hvordan vi opnår den nødvendige reduktion. I dette indlæg kan du læse et interview med Harpa Birgisdottir.
 

Hvordan arbejder du og BUILD med bæredygtighed?

I forskningsgruppen for bygningers bæredygtighed arbejder vi med bæredygtighedsvurdering af bygninger, herunder certificering og frivillig bæredygtighedsklasse. Derudover har gruppen har særlig fokus på forbedring af bygningers miljøprofil ved anvendelse af livcyklusvurderinger (LCA) i byggeriet, gennem vores værktøj til branchen, LCAbyg. Vi vil gerne igennem vores forskning understøtte byggesektorens muligheder for at bidrage til at opnå nødvendige klimamål, miljømæssig bæredygtighed og cirkulær økonomi. Og det gør vi så både med udvikling af redskaber og viden til selve byggebranchen men også igennem forskning og internationalt samarbejde.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Hvis jeg tillader mig at fokusere på den miljømæssige bæredygtighed, så ved vi, at byggebranchen er ansvarlig for både en stor del af vores emissioner og ressourceforbrug. Dette gør, at der også er store muligheder inden for byggebranchen for at gøre en stor forskel. Men idet vi ved, at vi for eksempel har knappe ressourcer og en presserende klimakrise, er der også behov for, at der sker en relativt hurtig udvikling, hvilket er en udfordring. Ligesom over hele vores samfund er der behov for store reduktioner i brug af jomfruelige ressourcer og udledning af emissioner, hvilket kræver, at både bygherre skal stille mere ambitiøse krav og de, der indgår i selve designprocessen, skal kunne levere en mere bæredygtig bygning.
 

Er der sket nok de sidste 10 år inden for bæredygtigt byggeri i dine øjne?

Jeg har været ret meget med ”in the loop” i de sidste 10 år. Først ved at lave den rapport som evaluerede fire certificeringsordninger, som så endte med at pege på DGNB. Derefter var jeg redaktør for tilpasningen af DGNB-ordningen til danske forhold og efterfølgende implementering af LCA, som vi kender den i byggebranchen i dag. Der er efter min mening sket en rigtig stor læringsproces igennem disse 10 år, men for eksempel inden for miljømæssig bæredygtighed har vi brug for at flytte os mere. Det vil sige, at vi har lært at lave LCA på bygninger, men vi skal også lære at bruge den viden, der kommer til at reducere bygningers miljøpåvirkning.
 

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri de næste 10 år?

En erkendelse for behovet for at flytte sig. For eksempel ud fra klimahensyn er der behov for store forandringer inden år 2030, og det er bare lige rundt om hjørnet. Så nu skal vi bruge al den læring, vi har fået i de sidste 10 år til at lave de store og nødvendige forandringer.
 

Du deltager i debatten ’Bygningers klimapåvirkning: Hvordan opnår vi den nødvendige reduktion?’ på Building Green København, hvorfor er det en vigtig debat?

Fordi vi giver overblik over den store forskel, der er i bygningers klimabelastning i dag, og vi peger på hvilke muligheder og redskaber, der er til at gøre noget ved det.
 

Hvad håber du, deltagerne får ud af at høre/deltage i debatten?

At de både bliver bevidste om, at vi bliver nødt til at gøre noget ved sagen – altså klimasagen – men at de også går der fra med viden og gåpåmod til at gøre noget ved sagen i deres fremtidige arbejde.
 

Vil du høre om bygningers klimapåvirkning fra Harpa Birgisdottir?

Tilmeld dig streamingen af Building Green den 28.-29. oktober og vær med i debatten.
Læs mere her og tilmeld dig her.