Onsdag den 3. november
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Øvrige aktiviteter
Innovation Stage
Torsdag den 4. november
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Øvrige aktiviteter
Innovation Stage
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Øvrige aktiviteter
Innovation Stage
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Øvrige aktiviteter
Innovation Stage
Start Up + Meet Up: Mød 8 grønne startups, der viser deres innovative løsninger frem

Start Up + Meet Up er et helt nyt område på balkonen i Forum hvor du får muligheden for at møde 8 grønne startups, der viser deres grønne løsninger frem. Kom op i det nye område og og bliv inspireret, oplev noget nyt og bliv klogere på udviklingen inden for byggebranchen. Hør grundlæggernes egne tanker bag deres virksomhed og deres ide og hør dem fortælle hvordan de faldt over problemet og hvordan de har valgt at løse netop dette problem.

 

Bliv inspireret af følgende startups:

  • NJORD Aps
  • Enyday ApS
  • Milva/Omtanken
  • Hemboo
  • Upcycling Forum
  • Entwine
  • URBAN TREE
  • Woodsense

Læs meget mere området og om de 8 iværksættere her.

Innovation Stage

En vigtig del af den bæredygtige omstilling i byggeriet er, at vi husker innovationen. Derfor har vi fokus på netop iværksætteri. På Innovation Stage vil du kunne høre mange spændende start-ups fortælle om deres ideer og virksomheder, og hvordan de vil være med til at skubbe til den grønne omstilling i byggebranchen. Derudover kan du høre spændende talere fortælle om behovet for innovation, hvilke barrierer der findes, hvordan du kommer
fra idé til forretning, og hvordan du kommer godt i gang som iværksætter.

 

Programmet bygget op om fem temablokke samt præsentationer fra start-ups og finder sted begge dage fra kl. 9.30-11.00 og igen kl. 13.30-15.00.

 

– Status på innovation i byggebranchen
– Udfordringer for en innovativ byggebranche
– Fra idé til forretning
– Tech Match – forbindelser og netværk
– Finansiering – kom godt i gang!

Tech Match Innovation Arena

På Tech Match Innovation Arena kan du møde de første 10 Tech Match løsninger, som er blevet udviklet via innovations metoden ”Tech Matching”. Et Tech Match er et partnerskab mellem en dansk SMV fra AEC branchen, der har en forretningsmæssig udfordring, som bliver løst af en EU Tech startup. Gennem et halvt år arbejder partnerne i Tech Match’et tæt sammen i et faciliteret projektforløb om at skabe en prototype på en fungerende tech løsning. Få en inspirerende snak med foundere og medarbejdere i de 20 Tech Match virksomheder og bliv klogere på hvordan Tech Match kan hjælpe dig.

 

Tech Match programmet er funded af Realdania, og bliver faciliteret af FundingBox og BLOXHUB. EU tech startup virksomhederne har alle tidligere deltaget i EU-fundede programmer.

 

 

Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi udstiller værkerne fra kandidatprogrammet BØTs (Bosætning, Økologi og Tektonik) innovationsforløb igennem årene. Projekterne viser en fremadrettet ambition inden for byggeriet ved f.eks. at udvikle en facaderenovering eller en transformation af Ballerupplanen fra 1960’erne (projektet ”Ny facade til Ballerupplanen”), eller ved at undersøge det æstetiske potentiale i ornamentale relieffer i betonelementers overflade, ved at indstøbe forskellige biologiske og geologiske materialer (projektet ”Det biologiske relief”).

 

Innovationsforløbets projekter giver bud på fremtidige løsningsmodeller, der kan løse aktuelle
samfunds- og klimaproblemer. Der bliver bl.a. lagt vægt på ressourceansvarlig byggekultur med minimale forarbejdede naturmaterialer, genanvendelse af nedrivningsmaterialer og biobaseret materialer som f.eks. tagrør, som bl.a. har æstetiske, isolerende og akustiske kvaliteter, eller gips, som bliver genbrugt i byggeindustrien op i mod 80%.

 

Samspillet mellem gips og tagrør kan ses i projektet ”Nytæ(n)kning af rum”, og brugen af tagrør både i interiør og som facadebeklædning kan ses i projektet ”Fra rør til arkitektur”. Genanvendelighed kan også ses i projekter som f.eks. ”Brickcycling” hvor ressourceoptimering, livscyklusvurdering og æstetisk potentiale står i centrum, og i projektet ”Fra rest til konstruktion”, som undersøger, hvordan et generisk system kan genanvende og underdimensionerede emner i bærende konstruktioner – uden en destruktiv bearbejdning. I projektet ”Forskerbolig, Skovskolen Nøddebo” bliver der særligt lagt vægt på disse punkter: vand/nedbør, støbning/udførelse og resultat.

09:15
Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen
<b>Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen</b> image
Nina Koch-Ørvad
Projektchef, Værdibyg
09:20
Thomas Rau: Connecting is Caring

There are three different levels of connection:

The physical joining together, the social taking care of each other and the mental uniting.
Only when all three levels are kept in balance with each other we can really connect.
The challenges we are experiencing now ask for a new awareness to rebalance the whole.

Thomas Rau: Connecting is Caring image
Thomas Rau
Founder, RAU Architects
09:30
BUILD: Klimakrav i byggeri – er de ambitiøse nok?

Danmark er blandt de første lande at stille deciderede klimakrav til byggeriet, og det er rigtigt vigtigt. Det vil være med til at nedsætte klimabelastningen i byggeri. Men så er spørgsmålet også, er de ambitiøse nok? Hvis vi skal sikre, at vi overholder Paris-aftalen, og undgå de værste scenarier for temperaturstigninger, skal vi også arbejde ud fra CO2-budgetter, når klimakrav fastsættes. Vi bliver nødt til at kende CO2-budgettet for byggeriet og have en roadmap som viser byggeriet hvilke scenarier der er for byggeriet på vejen mod klimaneutralt samfund i 2050.

 

Harpa Birgisdottir, professor og forskningsgruppeleder, BUILD

09:30
DI Byggeri: Fra vision til virkelighed: Om bynatur og tagdrivhuse på Grønttorvet

Grønttorvet er en vision om et fællesskab, som kan samle alle beboere i de blandede boliger på kryds og tværs af interesser og behov med bynatur som samlende greb. Men et er at få de gode visioner, et andet, hvordan visionen bliver til virkelighed. I denne debat kan du høre bygherre og et par af entreprenørerne fortælle hvad de kom med af erfaringer og kompetencer, og hvilke de måtte udvikle undervejs. Spørg til deres læringspointer og få inspiration til hvordan du kan invitere naturen ind i dine egne byggeprojekter.

 

Talernavne annonceres senere

10:05
Kaare Dybvad Bek: National strategi for bæredygtigt byggeri – en ny grøn æra for dansk byggeri

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale, der sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. Den nationale strategi vil i de kommende år bidrage til at sikre et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Indenrigs- og boligministeren vil blandt andet præsentere sine overvejelser om, hvordan hele branchen skal kunne følge med i den kommende indfasning af krav til bygningers klimaaftryk.

Kaare Dybvad Bek: National strategi for bæredygtigt byggeri – en ny grøn æra for dansk byggeri image
Kaare Dybvad Bek
Indenrigs- og boligminister
10:30
Krüger Aquacare: Ekspert i vandbehandling – Bliv klogere på dit vandsystem – Det er en god investering

Korrekt vandbehandling er altafgørende for mindre belastning af miljøet samt besparelser på drifts- og vedligeholdelsesudgifter.Derudover nedsættes risikoen for bakterier deriblandt legionella i det varme brugsvand. I Krüger Aquacare deler vi gerne vores erfaringer, så vi byder jer velkommen til “Specialist Talks” onsdag den 3/11 kl., 10.30 – 11.00

Beholderrens v/ Klaus Andersen (konsulent)
Opnå besparelser på varmeregningen og pas på miljøet

Vekslerrens v/ Freddie Marcussen (konsulent)
Bedre varmeoverførsel og længere levetid for vekslere

Legionellabekæmpelse v/ Diana Torkelund (salgsingeniør – legionellabekæmpelse)
Forebyggelse og bekæmpelse af legionella.

Opnå besparelser på varmeregningen og pas på miljøet

10:35
Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: CO2-optimering i nyt og eksisterende byggeri: Hvad er potentialet? Og hvordan griber man det an?

Der stilles efterhånden mange forskellige krav om bæredygtighed – både når der bygges nyt, og når der renoveres. Med regeringens nye strategi for bæredygtigt byggeri indfases kravet om dokumentation af CO2-reducerende tiltag i byggeriet. Det er godt og vigtigt for at etablere et fælles grundniveau for, hvordan vi måler bæredygtighed. Men hvad er potentialet for CO2-optimering egentlig i nybyggeri? Og hvordan ser det ud, når man skal renovere? Hvordan CO2-optimerer man sit byggeri bedst og mest effektivt? Det spørger vi en række af byggebranchens nøglespillere om.

Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: CO2-optimering i nyt og eksisterende byggeri: Hvad er potentialet? Og hvordan griber man det an? image
Elisabeth Hermann Frederiksen
Head of Sustainability, NREP
Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: CO2-optimering i nyt og eksisterende byggeri: Hvad er potentialet? Og hvordan griber man det an? image
Michael Bruun
Ejendomsdirektør, PFA
Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: CO2-optimering i nyt og eksisterende byggeri: Hvad er potentialet? Og hvordan griber man det an? image
Nanna Westerby Jensen
Byggechef, Byggeri København
Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: CO2-optimering i nyt og eksisterende byggeri: Hvad er potentialet? Og hvordan griber man det an? image
Morten Homann
Direktør, Boligkontoret Aarhus
Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: CO2-optimering i nyt og eksisterende byggeri: Hvad er potentialet? Og hvordan griber man det an? image
Henriette Falk Olesen
Kompetenceleder, Sweco Architects
10:50
Realdania: Cirkulær økonomi og erhvervsforskning

14 erhvervsforskere er i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark. Fælles for alle 14 erhvervsforsker-projekter er, at de tager afsæt i og beskæftiger sig med den danske byggesektor, som står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 20 procent af den samlede CO2-udledning. I denne Learning Session fortæller nogle af forskerne om deres erhvervsrettede forskning og om at være en del af et stort team i BLOXHUB, der er en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Projekterne er støttet af Innovationsfonden og Realdania.

 

Moderator: Pernille Berg, Science Manager, BLOXHUB

10:50
Miljømærkning Danmark: Cirkularitet i byggeriet: Genbrug og genanvendelse af byggematerialer – muligheder og udfordringer

Hvordan lykkes vi med at accelerere udbredelsen og brugen af genbrug og genanvendte materialer i byggebranchen?

 

Byggebranchen er, som en af de mest klimabelastende brancher, nødt til at arbejde med cirkularitet og genbrug af byggematerialer, hvis vi skal nå i mål med en 70 % CO2-reduktion i Danmark i 2030. Det kræver arbejde med flere elementer – både med øget genbrug og genanvendelse, når vi bygger nyt og renoverer, og med design og tiltag, der kan fremme fremtidig genbrug og genanvendelse. Hvad findes der af muligheder, der skal gribes, og hvilke barrierer, som fx miljø- og sundhedsskadelige stoffer, skal fjernes, for at vi kan komme i mål? Hør toneangivende aktører og frontløbere inden for cirkularitet og genbrug i byggeriet debattere, hvordan vi kan øge udbredelsen og brugen af genanvendte materialer i byggebranchen, og hvordan certificeringsordninger kan understøtte udviklingen.

 

Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent, Miljømærkning Danmark
Kathrine Hauge Smith, seniorkonsulent Bygninger og Miljø, Teknologist Institut
Martha Lewis, Head of Materials and Architect, Henning Larsen Arkitekter
Anders Lendager, grundlægger & CEO, Lendager Group

11:30
Sageglass: Bevar udsyn, komfort, og spar energi ved hjælp af elektrokrom glas

Facaden er den vigtigste bygningsdel og skærmer os for vind og vejr. Hør hvordan facaden bliver en endnu vigtigere del af den bæredygtige omstilling, hvor facaden lydløst og dynamisk tilpasser sig solens påvirkning, og hjælper ejeren med at spare penge på køling, og bygningsvedligehold.

Jacob Ketner Vidkjær gennemgår løsningen elektrokrom glas, med de dynamiske virkemidler på denne specialist talk!

 

Jacob Vidkjær, Business Development Manager, Scandinavia, Sageglass

11:45
Flemming Rafn: Omstillingsbyen

Den nødvendige omstilling af vores byer kan skabe markante og mangeartede værdier for alle byens brugere. Dette er budskabet fra Tredje Naturs Flemming Rafn, der igennem tegnestuens projekter viser, hvordan vor tids mest udfordrende spørgsmål kan svares med robuste, livsbekræftende og skalérbare løsninger. I Flemmings optik skal fremtidens byer genforbindes med planetens regenereringsevne, klima og samfundsøkonomi. Et både komplekst og langsigtet mål, men også en ambition, der rummer en lysende klar her-og-nu-positivisme, der involverer brugerne i sanselige, kritiske og håndgribelige oplevelser, og rejser centrale spørgsmål om natur, by og adfærd.

Flemming Rafn: Omstillingsbyen image
Flemming Rafn
Medstifter, Tredje Natur
12:10
Dansk Beton, Danske Tegl & Varmeisoleringsforeningen: CO2-besparelse ved konventionelt byggeri

Der er mange veje til mere bæredygtigt byggeri. Omstilling af den etablerede byggematerialeindustri er en af vejene. Danske Tegl, Varmeisoleringsforeningen, VIF, og Dansk Beton har fået Rambøll til at regne på, hvor store CO2 besparelser der er at hente på tre typiske bygningscases ved at anvende data fra ”best in class” materialer, som findes tilgængelige på markedet for henholdsvis tegl, stål, beton, porebeton og isolering. Resultaterne viser, at den konventionelle byggematerialeindustri er godt på vej i den grønne omstilling. Rambøll vil præsentere resultaterne, som vil blive fulgt op af en paneldebat med henholdsvis Gitte Nielsen, Danske Tegl, Klaus Birk, Varmeisoleringsforeningen og Dorthe Mathiesen, Dansk Beton. Denne Learning Session modereres af Ane Cortzen.

 

Gitte Nielsen, Danske Tegl
Klaus Birk, Varmeisoleringsforeningen
Dorthe Mathiesen, Dansk Beton
Moderator: Ane Cortzen

12:10
DI Byggeri – Træsektionen
12:30
FSC: Bæredygtigt træ kræver dokumentation og nuancer – det kommer ikke af sig selv

Træ er et fantastisk materiale. Ud over at være et alsidigt naturmateriale at bygge med og lave alverdens produkter af er træ også fornybart og kan lagre CO2 fra atmosfæren. Samfundets øgede fokus på bæredygtighed har betydet en stigende efterspørgsel på træ og andre skovbaserede materialer. Derfor har det aldrig været vigtigere, at man sikrer sig, at man anvender og køber træ fra bæredygtigt forvaltede skove. Hør Kristian Jørgensen fra FSC Danmark fortælle hvorfor og hvordan.

 

Kristian Jørgensen, rådgiver og projektkoordinator, FSC Danmark

12:40
Debat faciliteret af Arkitektforeningen: Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger

Hvordan får vi gjort bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi mere tilgængelig. Hvis vi skal nå målet om en betydelig reduktion af byggeriets klimabelastning, så er det vigtigt, at vi kan skabe bæredygtige boliger, som den store bredde kan betale. Vi tager debatten om, hvad der lige nu spænder ben for at få bredt bæredygtigt byggeri mere ud.

 

Moderator: Natalie Mossin

Debat faciliteret af Arkitektforeningen: Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger image
Haris Hasenbegovic
Arkitekt, Sleth – vinder af Arkitektforeningens prisopgave Udsyn
Debat faciliteret af Arkitektforeningen: Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger image
Kasper Guldager Jensen
Medstifter, Home.earth
Debat faciliteret af Arkitektforeningen: Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger image
Natalie Mossin
Institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Det Kongelige Akademi
13:30
Danske Arkitektvirksomheder: Byggeriet på skrump!

Nye krav til bæredygtighed, et reduceret forbrug af CO2 og ressourcer i byggeriet kræver både omtanke og livscyklusvurderinger. Det kræver, at vi bygger klogere med materialer, der holder længere, med materialer der helt eller delvist bruges igen og med materialer, der kan fremstilles med begrænset brug af CO2. Byggeriet skal simpelthen på slankekur! Hør hvordan, når Danske Arkitektvirksomheder m.fl. præsenterer byggeriets ”menu” og ”motionsplaner”.

 

Jan Schipull Kauschen, arkitekt MAA, partner, Vandkunsten
Jesper Kort Andersen, projektchef, Lejerbo
Dorthe Mathiessen, chef for Dansk Beton
Lene Espersen, administrerende direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent for bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder

13:30
Vugge til Vugge: Cradle to Cradle Certified® Version 4.0 forbinder alt

Hvad får virksomheder og samfund ud af, at produkter certificeres efter Cradle to Cradle Certified® v.4? Det kan du høre om her. Cradle to Cradle Certified® forbinder alle nødvendige skridt på vejen til en sikker, cirkulær og retfærdig fremtid på tværs af værdikæder. Med den nye ambitiøse version 4.0 er det holistiske og handlingsorienterede syn skærpet i de fem kriteriekategorier: Material Health, Product Circularity, Clean Air & Climate Protection, Water & Soil Stewardship og Social Fairness.

 

Annette Hastrup, CEO, Vugge til Vugge

Anthony Abbotts, Director Group Sustainability, Rockwool International

Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, Ege Carpets

Moderator: Lone Rubin, journalist

 

 

13:30
Living Better
13:45
Lone Wiggers: Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd

Blandt andet gennem eksempler fra C.F. Møller Architects bæredygtige projekter vil Lone Wiggers give sit perspektiv på den danske byggebranches udfordringer og muligheder i en nation, der er den sjette hurtigeste af alle nationer til at nå planetens årlige overshoot dato.

Lone Wiggers: Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd image
Lone Wiggers
Partner, C.F. Møller
14:30
Structured Environment Limited

Alan Burden

14:30
Debat: Hvordan kan SMV’er spille en grøn nøglerolle i byggebranchen?

Hele værdikæden i byggebranchen skal med, hvis vi skal lave en bæredygtig omstilling. De små og mellemstore udførende virksomheder udgør en stor volumen i danske byggeprojekter, og deres viden og kompetencer kan spille en nøglerolle i fremtidens bæredygtige løsninger. Men hvilke udfordringer og muligheder er der for, at udførende SMV’er rykker på den bæredygtige agenda? Deltag i debatten med centrale aktører i byggebranchen.

 

Moderator: Nina Koch-Ørvad

 

Debat: Hvordan kan SMV’er spille en grøn nøglerolle i byggebranchen? image
Britta Korre Stenholt
CEO, STARK Danmark
Debat: Hvordan kan SMV’er spille en grøn nøglerolle i byggebranchen? image
Mads Okking
Udviklingskonsulent, Dansk Håndværk
Debat: Hvordan kan SMV’er spille en grøn nøglerolle i byggebranchen? image
Michael H. Nielsen
Tidligere underdirektør, DI Byggeri
Debat: Hvordan kan SMV’er spille en grøn nøglerolle i byggebranchen? image
Gunde Odgaard
Sekretariatsleder BAT, Bygge- Anlæg- og Trækartellet
Debat: Hvordan kan SMV’er spille en grøn nøglerolle i byggebranchen? image
Nina Koch-Ørvad
Projektchef, Værdibyg
14:40
Arkitektforeningen og Danske Landskabsarkitekter: Samspillet mellem bynatur og bygninger

Vi er alle interesserede i at få en grønnere by. Men inden vi lader græsset gro højt, så skal vi huske at tage hensyn til arkitekturen og bygningerne. Ofte har byggeriet og de grønne arealer været tænkt som en helhed, men nu hvor flere af byens arealer skal være grønne, så har det også en indflydelse på byggeriet. Vi tager en debat om ønsket om ny natur i byen og behovet for samspil med arkitekturen.

 

15:00
Solar City Denmark
15:15
Charles Renfro: Second Life

Must we build? Global warming is undeniably the single most impactful development on the trajectory of recorded human history with construction and buildings accounting for 40% of global CO2 emissions. As humanity comes to terms with our environmental impact, an architect should question the need to build, even if it means depriving him or her of a job. For Second Life, Renfro will speak about DS+R’s recent work using adaptation and rehabilitation to advance urban renewal and public space democratization.

Charles Renfro: Second Life image
Charles Renfro
Partner, DILLER SCOFIDIO + RENFRO
15:45
Home.Earth: Fra hensigt til handling – nye bundlinjer i byggebranchen

Vi ser for ofte, at projekter starter ud med høje ambitioner for bæredygtighed og en bred vifte af konkrete ideer fra rådgivere, arkitekter og ingeniører om, hvor projekter kan gøres bæredygtige. Alligevel ender det alt for ofte med, at det er de grønne (og sociale) initiativer, der ryger i svinget, når der skal prioriteres. Oveni ligger de klassiske problemstillinger ift. hvordan der samarbejdes godt på tværs af værdikæden, så bæredygtighedsagendaen kommer til tops – fra investoren til entreprenøren. Vi samler derfor et panel bestående af arkitekten, ingeniøren, bygherren og bæredygtighedseksperten til at diskutere hvad vi som branche kan gøre for at gå fra hensigt til handling. Hvor i processen glipper det? Hvad skal bygherren gøre anderledes for at komme i mål med høje ambitioner for cirkularitet og LCA-mål? Vi slutter af med at diskutere nogle af de ting som Home.Earth prøver at gøre anderledes