Onsdag den 3. november
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Innovation Stage
Øvrige aktiviteter
Torsdag den 4. november
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Innovation Stage
Øvrige aktiviteter
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Innovation Stage
Øvrige aktiviteter
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Specialist Talks
Innovation Stage
Øvrige aktiviteter
Start Up + Meet Up: Mød 8 grønne startups, der viser deres innovative løsninger frem

Start Up + Meet Up er et helt nyt område på balkonen i Forum hvor du får muligheden for at møde 8 grønne startups, der viser deres grønne løsninger frem. Kom op i det nye område og og bliv inspireret, oplev noget nyt og bliv klogere på udviklingen inden for byggebranchen. Hør grundlæggernes egne tanker bag deres virksomhed og deres ide og hør dem fortælle hvordan de faldt over problemet og hvordan de har valgt at løse netop dette problem.

 

Bliv inspireret af følgende startups:

  • NJORD Aps
  • Enyday ApS
  • Milva/Omtanken
  • Hemboo
  • Upcycling Forum
  • Entwine
  • URBAN TREE
  • Woodsense

Læs meget mere området og om de 8 iværksættere her.

Tech Match Innovation Arena

På Tech Match Innovation Arena kan du møde de første 10 Tech Match løsninger, som er blevet udviklet via innovations metoden ”Tech Matching”. Et Tech Match er et partnerskab mellem en dansk SMV fra AEC branchen, der har en forretningsmæssig udfordring, som bliver løst af en EU Tech startup. Gennem et halvt år arbejder partnerne i Tech Match’et tæt sammen i et faciliteret projektforløb om at skabe en prototype på en fungerende tech løsning. Få en inspirerende snak med foundere og medarbejdere i de 20 Tech Match virksomheder og bliv klogere på hvordan Tech Match kan hjælpe dig.

 

Tech Match programmet er funded af Realdania, og bliver faciliteret af FundingBox og BLOXHUB. EU tech startup virksomhederne har alle tidligere deltaget i EU-fundede programmer.

 

 

Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi udstiller værkerne fra kandidatprogrammet BØTs (Bosætning, Økologi og Tektonik) innovationsforløb igennem årene. Projekterne viser en fremadrettet ambition inden for byggeriet ved f.eks. at udvikle en facaderenovering eller en transformation af Ballerupplanen fra 1960’erne (projektet ”Ny facade til Ballerupplanen”), eller ved at undersøge det æstetiske potentiale i ornamentale relieffer i betonelementers overflade, ved at indstøbe forskellige biologiske og geologiske materialer (projektet ”Det biologiske relief”).

 

Innovationsforløbets projekter giver bud på fremtidige løsningsmodeller, der kan løse aktuelle
samfunds- og klimaproblemer. Der bliver bl.a. lagt vægt på ressourceansvarlig byggekultur med minimale forarbejdede naturmaterialer, genanvendelse af nedrivningsmaterialer og biobaseret materialer som f.eks. tagrør, som bl.a. har æstetiske, isolerende og akustiske kvaliteter, eller gips, som bliver genbrugt i byggeindustrien op i mod 80%.

 

Samspillet mellem gips og tagrør kan ses i projektet ”Nytæ(n)kning af rum”, og brugen af tagrør både i interiør og som facadebeklædning kan ses i projektet ”Fra rør til arkitektur”. Genanvendelighed kan også ses i projekter som f.eks. ”Brickcycling” hvor ressourceoptimering, livscyklusvurdering og æstetisk potentiale står i centrum, og i projektet ”Fra rest til konstruktion”, som undersøger, hvordan et generisk system kan genanvende og underdimensionerede emner i bærende konstruktioner – uden en destruktiv bearbejdning. I projektet ”Forskerbolig, Skovskolen Nøddebo” bliver der særligt lagt vægt på disse punkter: vand/nedbør, støbning/udførelse og resultat.

 

Royal Danish Academy

Institute for Architecture and Technology

Building Green 2021 Exhibition

The exhibition presents student work from 4 Masters programs from the Institute of Architecture and Technology from the Royal Danish Academy, undertaken during a workshop in September 2021 and contributing to the Nordic Waste Wood for Good as one in a series of workshops in the Nordic Countries (Finland, Norway, Sweden and Denmark).

 

Nordic Waste Wood for Good links the architectural values of Nordic timber building culture with our contemporary timber material understanding, concentrating specifically on how we perceive material values beyond the commonly measured attributes. The main aim is to investigate how novel approaches rooted in the Nordic wood building culture can inform new strategies and create opportunities for building with waste wood. In this context waste wood should be understood as all non-utilized wood with potential value, for instance off-cuts from industry and recovered wood from construction and demolition processes. Through creative hands-on workshops linking traditional crafting methods with the most up-to-date digital tools for design and wood fabricationthe project explores a new aesthetic language of opportunities, rooted in the Nordic wood culture. To create a continuum across four different geographical contexts, the output for each workshop is a series of 1200x1200mm panels made from contextually available waste wood.

 

Nordic Waste Wood for Good is supported by Nordisk Kulturfond.

Om Innovation Stage

En vigtig del af den bæredygtige omstilling i byggeriet er, at vi husker innovationen. Derfor har vi fokus på netop iværksætteri. På Innovation Stage kan du høre mange spændende start-ups fortælle om deres ideer og virksomheder, og hvordan de vil være med til at skubbe til den grønne omstilling i byggebranchen. Derudover kan du høre spændende talere fortælle om behovet for innovation, hvilke barrierer der findes, hvordan du kommer
fra idé til forretning, og hvordan du kommer godt i gang som iværksætter.

 

Programmet bygget op om fem temablokke samt præsentationer fra start-ups og finder sted begge dage fra kl. 9.30-11.00 og igen kl. 13.30-15.00.

 

– Status på innovation i byggebranchen
– Udfordringer for en innovativ byggebranche
– Fra idé til forretning
– Tech Match – forbindelser og netværk
– Finansiering – kom godt i gang!

09:15
Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen
<b>Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen</b> image
Nina Koch-Ørvad
Projektchef, Værdibyg
09:20
Anne Skare Nielsen: Bæredygtighed er fremtidens forretningsmodel

I åbningstalen kan du høre Anne Skarre Nielsen fortælle om hvordan vi kan forudse fremtiden og om hvordan vi forløser de store potentialer i byggeriet og hvilke trends, der er de vigtigste.

Anne Skare Nielsen: Bæredygtighed er fremtidens forretningsmodel image
Anne Skare Nielsen
Chief Futurist, Universal Futurist
09:20
Thomas Rau: Connecting is Caring

There are three different levels of connection:

The physical joining together, the social taking care of each other and the mental uniting.
Only when all three levels are kept in balance with each other we can really connect.
The challenges we are experiencing now ask for a new awareness to rebalance the whole.

Thomas Rau: Connecting is Caring image
Thomas Rau
Founder, RAU Architects
Status på innovation i byggebranchen
09:30
DI Byggeri: Bynatur og begrønning er det nye sort

Grønttorvet er en vision om et fællesskab, som kan samle alle beboere i de blandede boliger på kryds og tværs af interesser og behov med bynatur som samlende greb. Men et er at få de gode visioner, et andet, hvordan visionen bliver til virkelighed. Bynatur samler potentielt beboerne i nye fællesskaber, bidrager til biodiversitet og bedre luftkvalitet; bynatur står højt på regeringens by- og hovedstadsudspil fra foråret, og siden 2020 kan man uddanne sig til urban landskabsingeniør. Så hvordan sikrer bygherre værdiskabelsen og forudsætninger for at det, også på den lange bane, bliver et positivt bidrag til bebyggelsen? Og hvordan adskiller det, at bygge bynatur, sig fra konventionelt byggeri og renovering?

 

I denne debat kan du høre bygherre og et par af entreprenørerne fortælle hvad de kom med af erfaringer og kompetencer, og hvilke de måtte udvikle undervejs. Spørg til deres læringspointer og få inspiration til hvordan du kan invitere naturen ind i dine egne byggeprojekter.

 

Hans Bo Hyldig, adm. direktør og medejer, FB Gruppen om Grønttorvet, som samler beboerne i de blandede boliger med bynatur som samlende greb.
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt MAA, bybonde, stifter af TagTomat, og mange års erfaring med at få begrønning og fællesskaber ind i både eksisterende og nyt byggeri
Jesper Koefoed-Melson, kulturel entreprenør, stifter og partner af Vida Local, Åben festival og GivRum

Moderator: Anne Kristine Busch, chefkonsulent, DI Byggeri

09:30
BUILD: Klimakrav i byggeri – er de ambitiøse nok?

Danmark er blandt de første lande at stille deciderede klimakrav til byggeriet, og det er rigtigt vigtigt. Det vil være med til at nedsætte klimabelastningen i byggeri. Men så er spørgsmålet også, er de ambitiøse nok? Hvis vi skal sikre, at vi overholder Paris-aftalen, og undgå de værste scenarier for temperaturstigninger, skal vi også arbejde ud fra CO2-budgetter, når klimakrav fastsættes. Vi bliver nødt til at kende CO2-budgettet for byggeriet og have en roadmap som viser byggeriet hvilke scenarier der er for byggeriet på vejen mod klimaneutralt samfund i 2050.

 

Harpa Birgisdottir, professor og forskningsgruppeleder, BUILD

09:35
Rune Kilden: Nytænkning i en konservativ branche

Hvordan opstår ideerne til nye projekter og hvilke udfordringer kan man løbe ind i som byudvikler når man går nye veje?  Gennem eksempler fra Kilden & Hindbys projekter, vil Rune give sit perspektiv på, hvordan det står til med innovationen i byggebranchen og hvilket mulighedsrum det kræver at realisere nye ideer.  Til dagligt driver han byudviklingsfirmaet Kilden & Hindby ApS, sammen med sin makker siden 2004, Stine Hindby. Projekterne befinder sig primært i Aarhus, hvor de b.la. står bag de lidt ekstraordinære byggeprojekter; Lighthouse, Æggepakkeriet, Pakhusene og Bassin 7 – og så det sidste nye skud på stammen, det bæredygtige TRÆ projekt som er udviklet i samarbejde med Lendager og PFA Ejendomme.

 

Rune Kilden, byudvikler, Kilden & Hindby