DAG 1

28. oktober

Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions

DAG 2

29. oktober

Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
Main Stage
Green Discussions
Learning Sessions
09:00 - 17:00
Smith Innovation: Bæredygtigt indeklima – et skoleeksempel

Velvære, sundhed og præstation i hverdagen hænger uløseligt sammen med indeklimaet i vores bygninger. Men det gode indeklima er en kompleks opgave, der kalder på nye forståelser for bæredygtig drift og sammenspil mellem bruger og bygning.

Gennem Realdanias kampagne ”Skolernes indeklima” stiller vi skarpt på indeklimaets afgørende betydning for vores trivsel og viser nye veje til en sundere hverdag i vores bygninger.

Kom og oplev en bred pallette af produkter, der viser tekniske såvel som adfærdsmæssige tilgange til at forbedre indeklimaet. Deltag også i diskussionerne, når fire debatsessions deler erfaringer og nye indsigter i fremtidens bæredygtige indeklima. Besøg os under balkonen på dette års Building Green og vær med til at sætte kursen for både strategiske indsatser og konkrete tiltag, så indeklimaet prioriteres og tænkes ind i fremtidens bæredygtige bygninger.

Onsdag den 28. oktober  

Kl. 10.00 – 10.45 | Godt indeklima – Kan det betale sig?

 • Samfundets gevinster ved et godt indeklima ved Kristian Kolstrup, Incentive
 • Forskningen bag indeklimaets betydning for mennesker ved Jørn Toftum, DTU
 • Indeklima i hjertet – DGNB’s nye indeklimaordning ved Lau Raffnsøe, DK-GBC

Kl. 13.00 – 13.45 | Registrering og kortlægning af indeklima

 • Ny branchevejledning for bedre indeklima på skolerne ved Peter Noyé, Niras
 • Fremtidens digitale værktøjer og betydningen for registrering og kortlægning af indeklima ved Andreas Foldager, DALUX
 • Forudse dine indeklimaudfordringer ved Nicolaj Ladefoged Bøgh, Transition
09:00 - 17:00
Aarhus Kommune: Byg Grønt Nu!

Aarhus giver sit bud på bæredygtige alternativer

Udstillingen Byg Grønt Nu! er skabt i et samarbejde mellem Aarhus Tech, VIA University College Aarhus og Aarhus Kommune og handler om symbiosen mellem nye og kendte bæredygtige materialer.
Byg Grønt Nu! er en formidlingsudstilling i 1:1 skala, der viser forskellige konstruktioner af materialer, der er innovative og mere bæredygtige end deres modstykker, der typisk bruges på markedet i dag. Disse materialer er demonstreret i konstruktioner opbygget på traditionel vis sammen med almindelige konstruktionsdele, så som trælægter osv.
Formålet med udstillingen er at sætte fokus på, at der er vækst i bæredygtige alternativer, og at der er en gevinst ved at være opmærksom på, at der hyppigt kommer bedre materialer på markedet. Vi kan ikke bygge som i går, hvis vi skal omstille til en bedre i morgen. Udstillingen fortæller også, at materialerne har en grundlæggende fællesnævner, og at materialerne kan bruges på traditionel vis. Der er ikke brug for efteruddannelse og kurser, blot nysgerrighed på markedet – det er bare at komme i gang!

 

Du kan finde udstillingen på balkonen

09:00 - 17:00
KADK: Byggekultur – Bæredygtighed, Strategi og Transformation

Arkitektstuderende fra KADK udstiller studier i transformation samt ny arkitektonisk anvendelse af traditionelle organiske materialer fra dansk byggekultur.

Tagrørenes miljøfordele er indlysende, og bør finde større udbredelse i byggeriet. Dette har studerende fra kandidatprogrammet ”Bosætning, Økologi og Tektonik” arbejdet med, hvilket er blevet til en række tektoniske bud på en nytænkning af tagrøret og tækkehåndværket.

Studerende fra kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering udstiller studieprojekter omhandlende bæredygtig transformation af Refshaleøen.

På standen udstilles endvidere de nominerede i studenterkonkurrencen ”Bæredygtig Beton Ideen” der sætter fokus på nye ideer til bæredygtig anvendelse af beton.

 

TÆKKET ARKITEKTUR – fremtidens byggemateriale

Tækkerør og tækkede løsninger indgår i byggetraditioner der har flere tusinde år på bagen. Der er mange erfaringer og teknikker vi kan lære fra historien, men der er også behov for at tænke i nye baner og undersøge om tækkede løsninger kan indgå på nye måder i arkitekturen.

 

Materialer som; halm, hamp, tang, træ og tækkerør har en negativ CO2 udledning mens de vokser som dyrkede afgrøder. De gør ikke samme voldsomme indgreb i naturen som f.eks. åbne miner eller grave og de kan bidrage til en øget biodiversitet, hvis de ikke sprøjtes. Tækkerør og tækkede løsninger indgår i byggetraditioner der har flere tusinde år på bagen. Der er mange erfaringer og teknikker vi kan lære fra historien, men der er også behov for at tænke i nye baner og undersøge om tækkede løsninger kan indgå på nye måder i arkitekturen.

 

HVORDAN KAN DEN TÆKKEDE ARKITEKTUR TÆNKES SOM EN VIGTIG DEL AF FREMTIDENS BYGGERI?

Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for 20 kandidatstuderende på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor de har studeret mulighederne for at gentænke anvendelsen af tagrør, tækkehåndværket og ’den tækkede arkitektur’. Her har de udviklet konkrete bud på hvordan materialet kan udfordres og de har undersøgt nye byggeteknikker og konstruktive principper. Forslagene spænder vidt fra nye mere industrialiserede tækkeprincipper over brandhæmning af tagrør med ler, til støbning af nye kompositplader med tagrør, som den vigtigste bestanddel. Fælles for forslagene er en diskussion af, hvordan et øget fokus på de biobaserede materialer i byggeriet er en vigtig nøgle til udviklingen af fremtidens bæredygtige byggekultur.

 

Du kan finde udstillingen på balkonen

09:15
Åbningstale af Kaare Dybvad Bek: Bæredygtigt byggeri – i dag og i morgen

Den bæredygtige omstilling af byggeriet er undervejs, og interessen og ambitionerne er høje. For at byggeriet både nu og i fremtiden kan blive bæredygtig, skal der tænkes i helheder. Byggeriet skal bidrage til den danske klimamålsætning og til reduktionen af de globale CO2-udledninger. Samtidig skal byggeriet kunne understøtte en sund økonomi og producere sunde og gode boliger. Med en grøn boligaftale om renovering af almene boliger og den nationale strategi for bæredygtigt byggeri skaber regeringen grundlaget for en bæredygtig udvikling, der varer ved.

<h5><b>Åbningstale af Kaare Dybvad Bek: Bæredygtigt byggeri – i dag og i morgen</b><h5/> image
Kaare Dybvad Bek
Boligminister (S)
09:30
Transparency and Traceability in Building Materials: Importance of a Material Pass

Three of the 17 UN Sustainability goals cite the urgent need to reduce hazardous chemical usage, yet the building industry has a disconcerting track record regarding usage of undesirable chemicals. This session addresses the extent of problematic chemical usage in Scandinavian construction materials, the impacts through the entire lifecycle of a product, and how effective documentation and screening can support a healthier product selection, as well as ensure the potential for reuse.

 

Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen
Anna-Mette Monnelly, Head of Sustainability, NCC Danmark
Jan Boström, CTO, SundaHus
Moderator: Lotte Bjerregaard Jensen, Associate Professor, ph.d. DTU Civil Engineering

09:30
Dorte Mandrup: Æstetik og videnskab går hånd i hånd

Bæredygtighed er ikke et subjektivt koncept. Det er en videnskab og et fælles ansvar, som ikke kan overlades til specialisterne. Grønne, ansvarlige løsninger skal indarbejdes i samtlige aspekter af en bygnings levetid, men vi må aldrig tabe blikket for æstetikken. Hvis vi arkitekter gør evidens og kontekstuel forståelse til en integreret del af vores designproces, skaber vi bygninger med en levetid på langt over 100 år, som vi også kan holde ud at se på. Det kræver benhårdt arbejde og en vis portion mod, men dét er nøglen til reel bæredygtig arkitektur.

<h5><b>Dorte Mandrup: Æstetik og videnskab går hånd i hånd</b></h5> image
Dorte Mandrup
Grundlægger og kreativ direktør, Dorte Mandrup
09:40
KADK: Bygningskultur – bæredygtighed, strategi og transformation

Bygningsmassen udgør ca. 40 % af vores samlede GHG-udledning. Byggeriet spiller således en afgørende rolle i forhold til 2030-målet om 70 % reduktion af klimagasser og målet om fossilfrit Danmark i 2050. Ved at betragte byggematerialer som en økonomisk og miljømæssig ressource, og tænke dem ind i et samlet byggeregnskab ved renovering og ombygning, spares der både penge og store mængder CO2. På debatten ’Bygningskultur – bæredygtighed, strategi og transformation’ bliver der diskuteret, hvordan bygningskulturen i bred forstand kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

 

Anne Beim, professor, KADK
Anders Sørensen, forretningsudvikler, Enemærke & Petersen
Stine Lea Jacobi, programchef, Realdania
Nicolai Bo Andersen, professor MSO, arkitekt MAA, programleder
Moderator: Natalie Mossin, institutleder på IBT, KADK

10:20
Debat faciliteret af Green Building Council: Bæredygtigt byggeri – driver for grøn genstart

Coronakrisen har vist, at Danmark kan handle akut, når det kræves. Denne evne skal vi også bruge til at afværge den endnu større krise, der ulmer forude: Klimakrisen. Men hvem skal tage initiativet, skabe efterspørgslen og sikre, at vi kommer i mål? De spørgsmål stiller vi nogle af Danmarks førende kræfter indenfor byggeri og bæredygtighed.

 

Mikkel Bülow-Lehnsby, partner, NREP
Mona Juul, boligordfører, Det Konservative Folkeparti
Carsten Nøddebo Rasmussen, adm. dir., Realkredit Danmark
Torben Möger Pedersen, adm. dir., Pension Danmark
Søren Tegen Pedersen, plandirektør, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Moderator: Katja Viltoft, bestyrelsesformand og kreativ direktør, JJW Arkitekter

10:30
Horn Group: LivingBetter – genvej til det gode indeliv

LivingBetter er svaret på, hvordan man enkelt og billigt kan lave godt indeklima, som gør vore boliger, arbejdspladser og bygninger til et bedre sted at opholde sig i. Nøgleordet er frisk luft. LivingBetter kombinerer Ventilationsvinduet, som tilfører al frisk forvarmet luft-ind, med aftræksvarmepumper (IKM) og/eller enkle udsugsventilatorer og anvendes i en række projekter landet over inden for renovering af almene boliger til nybyg af boliger, hoteller og institutioner. Vi fremlægger eksempler på, at LivingBetter har ført til godt indeklima og er enklere og billigere både i anlæg og drift. Hør om, hvorfor LivingBetter ofte fremstår som den grønneste og mest bæredygtige løsning, man kan vælge.
På Building Green kan du høre om, hvordan valget af LivingBetter har ført til unikke resultater i konkrete projekter bl.a. i projekter, som modtager byudviklingsstøtte og støtte fra Landsbyggefonden. Derudover afsløres tiltag for større udbud af Ventilationsvinduet, og hvordan løsningen er den del af Bygningsreglementet.

 

Peter L. Clausen, adm. direktør, medgrundlægger og ejer, Horn-Group ApS

10:40
Smith Innovation: Bæredygtigt indeklima – et skoleeksempel: Kan det betale sig med godt indeklima?
 • Samfundets gevinster ved et godt indeklima ved Kristian Kolstrup, Incentive
 • Forskningen bag indeklimaets betydning for mennesker ved Jørn Toftum, DTU
 • Indeklima i hjertet – DGNB’s nye indeklimaordning ved Lau Raffnsøe, DK-GBC

Velvære, sundhed og præstation i hverdagen hænger uløseligt sammen med indeklimaet i vores bygninger. Men det gode indeklima er en kompleks opgave, der kalder på nye forståelser for bæredygtig drift og sammenspil mellem bruger og bygning. Gennem Realdanias kampagne ”Skolernes indeklima” stiller vi skarpt på indeklimaet og viser nye veje til en sundere hverdag i vores bygninger. Dette er én ud af i alt fire debatsessions på Building Green, der deler erfaringer og viser nye indsigter i fremtidens bæredygtige indeklima.

 

Moderator: Mikkel A. Thomassen, partner, Smith Innovation

 

11:10
Realdania: Smart Buildings og Smart Cities

Innovationsevnen i den danske byggebranche kan blive et af Danmarks stærkeste kort i den grønne omstilling. Det har en række erhvervsforskere beskæftiget sig med i Smart City Research Cluster i BLOXHUB. I samarbejde med virksomheder har de udviklet ideer og nye produkter inden for Smart Buildings og Smart Cities. Flere af projekterne har fokus på, hvordan integrering af IT i vores bygninger og boliger kan gøre dem mere bæredygtige, så de f.eks. performer bedre i forhold reduktion af energiforbrug og forbedring af indeklima. I denne Learning Session fortæller to af forskerne om deres erhvervsrettede forskning, som udfordrer gængs praksis i virksomheder.

 

Lucile Sarran, erhvervsph.d., DTU Byg/Saint-Gobain Denmark
Donya Sheikh Khan, erhvervsph.d., DTU Byg/NCC Danmark
Sessionstyrer: Pernille Berg, fil.dr., Science Manager, BLOXHUB Science Forum

11:25
Renovering på dagsordenen v/Bygherreforeningen: Skal vi renovere, rive ned eller bygge nyt?

Et af tidens store spørgsmål i bæredygtighedsdebatten er, hvordan vi på den ene side reducerer drivhusgasudledningen og på den anden side reducerer ressourceforbruget og affaldsproduktionen. I byggeriet betyder det blandt andet en debat om, hvornår man renoverer eller river ned og bygger nyt. En dugfrisk analyse, som offentliggøres i forbindelse med Building Green, vil vise, hvordan forholdet mellem renovering, nedrivning og nybyggeri påvirker klimaet. Renovering på Dagsordenen står blandt andet på den baggrund for en paneldebat om, hvad det i sidste ende betyder for bæredygtighedens tredobbelte bundlinje, at vi udnytter vores ressourcer i bygge- og ejendomssektoren optimalt.

 

Peter Andres Norn, markedschef, Rambøll
Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC Danmark A/S
Henrik Garver, administrerende direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI
Jette Leth Djælund, chefkonsulent, Konstruktørforeningen
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri/DI Byg
Søren Nielsen, partner, arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten
Troels Hartung, energipolitisk konsulent, Tekniq Arbejdsgiverne
Moderator: Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

11:35
Helles & Docherty og Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar: Den tredje bundlinje i FN’s Verdensmål er den sociale!

Byggeriets vej til bæredygtighed i både bygge- og driftsfase kræver en integration af den menneskelige bundlinje i projektets DNA fra start. Men meget ofte går bruger-/borgerperspektivet tabt, når projektet kører og budgetter og tidsplaner skal overholdes. Det fører ofte til forsinkende og fordyrende konflikter samt et resultat, som ikke understøtter brugernes trivsel og langsigtet bæredygtige adfærd. Hvis vi vil sikre byggeriets vej til økonomisk og grøn bæredygtighed i både bygge- og driftsfasen, kræver det, at vi inviterer brugere, borgere og andre interessenter med fra start, og tager deres input alvorligt. Denne erkendelse er langsomt ved at brede sig hos byggeriets parter.
Vi har inviteret 4 centrale spillere i dansk byggeri til en snak om, hvordan vi styrker den sociale bundlinje – og hvad vi vinder ved at gøre det.

 

Peder Johansen, direktør kunder, marked og forretningsudvikling, Enemærke og Petersen
Lærke Hein, Head of Concept, NREP
Christine Brochdorff, kommunaldirektør, Egedal Kommune

Palle Adamsen, administrerende direktør, Lejerbo

12:10
MOE og Airmaster: LCA og Bæredygtighed

Steffen Maagaard, koncernkompetencechef, MOE
Kim Jensen, CEO, Airmaster

12:30
Jeff Risom: Klima- og sundhedssikre byer for mennesker

Hvordan har vi brugt byrum i Danmark under Covid-19 nedlukningen og derefter genåbningsfasen? Jeff Risom fra Gehl vil dele resultater fra et omfattende studie af byliv i fire danske byer. I København og andre byer er vi kommet tilbage til ”normalen” hurtigere end forventet, men der er mange historier uden for Danmark, der fortæller en helt anden historie. Jeff deler sine erfaringer med at studere og forme det offentlige rum samt forslag til hvad vi kan lære om byliv for at sikre en bedre fremtid efter pandemien.

<h5><b>Jeff Risom: Klima- og sundhedssikre byer for mennesker</b></h5> image
Jeff Risom
Partner, Chief Innovation Officer, Gehl
12:30
Creative Denmark: Thinking inside the green box

Hvordan kan vi opnå den størst mulige bæredygtige effekt i byggebranchen uden at gå på kompromis med arkitekturens æstetiske og funktionelle værdi? Vi skal bygge fremtidens byer, hvor et klart fokus på bæredygtighed ikke er til at komme udenom. I denne paneldebat diskuterer vi, hvordan strategisk brug af kreativitet kan øge konkurrenceevnen og igangsætte grønnere- og mere cirkulære processer og løsninger, der fører til længere levetid og formindsket CO2-fodaftryk blandt bygninger og byer uden at nedsætte den æstetiske eller funktionelle værdi i bygningerne.

 

Anders Lendager, grundlægger og CEO, Lendager Group
Stephen Willacy, stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania
Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark
Jakob Strømann-Andersen, Partner, Head of Sustainability Engineering, PhD, MSc. Arch. Eng., LEED AP BD+C, WELL AP, DGNB Auditor

Moderator: Majken Kalhave, Executive Director, Creative Denmark

 

12:50
Solar City: Seminar om solenergi

Globale Net Zero-forpligtigelser: Hvordan opfylder vi dem på bygningsniveau?

 

Introduktion
Karin Kappel, arkitekt MAA, sekretariatsleder Solar City Denmark

 

Net Zero bygninger: danske og internationale eksempler
Bygningsintegrerede solceller (BIPV) skal tænkes som et byggemateriale
Anders Smith, arkitekt, SolarLab

 

 

Kontorbebyggelse i Lund – Plusenergihus
Signe Bang Korsnes, arkitekt MAA, Arkitema Architects

 

 

Drift og tilbagebetalingstid: langsigtet ROI analyse. Muligheder for cirkulær økonomi i BIPV.
Jesper Steen, energidirektør, SustainSolutions

 

 

Solceller og livscyklusvurdering – LCA/EPD.
Forældet data medfører dårligere tal for solceller i beregningerne og bør opdateres.
Kenneth Laursen, distriktschef, Solar Partner

 

 

Lokale energifællesskaber: strukturelle forhindringer og nye muligheder med EU-direktiv.
Rasmus Rohlff, Område- og Bygningsfornyelse, Københavns Kommune

 

 

Nyt modulært husstandsbatteri: energi konvertering/lagring
Bendt Böwadt Iversen, Business Development Manager, XOLTA – Energy Storage Systems

13:20
Debat faciliteret af Arkitektforeningen: Fremtidens bebyggede miljø

COVID-19 har sat et markant aftryk på vores samfund. Hvordan skal det byggede miljø udvikle sig herfra? Hvad er værd at føre videre, hvad bør ende på historiens mødding? Hvordan kan vi bruge COVID-19 til at genstarte vores samfund med den grønne omstilling som drivkraft og med mennesket i centrum? Dette vil Arkitektforeningen diskutere med en række relevante eksperter, som vil give hvert deres bud på, hvordan vi bedst kommer videre.

 

Jan Gehl, professor emeritus, grundlægger og partner, Gehl Architects
Dominique Hauderowicz, grundlægger og partner, dominique + serena
Kristine Leth Juul, næstformand i Arkitektforeningen, prorektor på Arkitektskolen i Aarhus
Moderator: Lars Autrup, direktør for Arkitektforeningen

13:30
Smith Innovation: Bæredygtigt indeklima – et skoleeksempel: Registrering og kortlægning af indeklima
 • Ny branchevejledning for bedre indeklima på skolerne ved Peter Noyé, Niras
 • Fremtidens digitale værktøjer og betydningen for registrering og kortlægning af indeklima ved Andreas Foldager, DALUX
 • Forudse dine indeklimaudfordringer ved Nicolaj Ladefoged Bøgh, Transition

Velvære, sundhed og præstation i hverdagen hænger uløseligt sammen med indeklimaet i vores bygninger. Men det gode indeklima er en kompleks opgave, der kalder på nye forståelser for bæredygtig drift og sammenspil mellem bruger og bygning. Gennem Realdanias kampagne ”Skolernes indeklima” stiller vi skarpt på indeklimaet og viser nye veje til en sundere hverdag i vores bygninger. Dette er én ud af i alt fire debatsessions på Building Green, der deler erfaringer og viser nye indsigter i fremtidens bæredygtige indeklima.

 

Moderator: Mikkel A. Thomassen, partner, Smith Innovation

13:50
Vugge til Vugge: Kom fremtiden i møde med Cradle to Cradle v.4

Lige nu er der stort fokus på byggematerialers klimaaftryk. Men der er mange andre aftryk, som det er væsentligt at se på: Cirkulær økonomi, sunde materialer, miljø og social retfærdighed. Alt det og klima er omfattet af Cradle to Cradle produktstandarden, som snart kommer i en ny forbedret version 4. På denne learning session kan du lære mere om v.4 og møde virksomheder, der har valgt at Cradle to Cradle certificere deres produkter på grund af det holistiske og internationale fokus.

 

Annette Hastrup, CEO, Vugge til Vugge ApS
1-2 gæster, der vil fortælle om erfaringer med Cradle to Cradle og forventningerne til version 4.0
Moderator: Lone Rubin, journalist

14:25
Danske Arkitektvirksomheder: Frivillig bæredygtighedsklasse – hvorfor og hvordan?

En frivillig bæredygtighedsklasse skal sætte skub i den grønne omstilling af byggeriet. Med et bredt fokus på byggeriets klimaaftryk, totaløkonomi og et godt indeklima bidrager bæredygtighedsklassen til mere bæredygtige bygninger og byggeprocesser fremover. Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter. Danske Arkitektvirksomheder har bedt en række forskellige aktører i byggeriet fortælle om, hvor de ser de store perspektiver og hvor der eventuelt er behov for mere viden, nye kompetencer eller måske et helt nyt mindset.

 

Rob Marsh, Head of Sustainability, C.F. Møller
Anne Gade Iversen, projektleder, Realdania
Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark
Asser Simon Jørgensen, projektleder, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder 

14:30
PRISUDDELING: Det Bæredygtige Element 2020

Er det bæredygtigt, når alle byggematerialer er biobaserede? Når energiforbruget stemmer overens med beregningerne? Skal byggepladsen være energieffektiv? Må materialerne transporteres langvejs fra? Og er det en forudsætning, at indeklimaet er godt, før byggeriet er bæredygtigt?

Spørgsmålene er mange, og det samme er definitionerne. Men et faktum er, at i alle forsøg på at bygge bæredygtigt, har en særlig person og et nyskabende produkt gjort en forskel, inspireret branchen og været et eksempel til efterfølgelse! Der har med andre ord været ”et bæredygtigt element”.
Igen i år hædrer Building Green og InnoBYG en særlig person og et nyskabende produkt, som har gjort en forskel, inspireret branchen og været et eksempel til efterfølgelse! I 2019 var det Martha Lewis fra Henning Larsen Architects, der løb med Personprisen, mens vinderen af Produktprisen var LCA Byg, hvor Harpa Birgisdottir fra BUILD (tidligere SBi), modtog prisen.

PERSONPRISEN
Det er en ildsjæl, som har haft bæredygtighed med i designet, bygherren, som har valgt certificerede materialer, entreprenøren, som har insisteret på, at alt lys er slukket, når byggepladsen forlades. Vedkommende har nu muligheden for at blive anerkendt og modtage Det Bæredygtige Element – Personprisen.

PRODUKTPRISEN
Vi hædrer et produkt, der bidrager til et grønnere byggeri. Der finder mange spændende produkter, som bidrager til en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche. Et af de produkter sætter vi spotlight på med Det Bæredygtige Element – Produktprisen

Prisen uddeles af InnoBYG & Building Green

14:50
ETA Danmark: Dokumentation af byggematerialers tekniske egenskaber

For at nå i mål med de ambitiøse klimamål skal man i byggebranchen tænke i nye løsninger.
Det er altid vigtigt at have dokumentationen i orden – især når nye, innovative byggematerialer markedsføres i en ellers konservativ byggebranche.
ETA-Danmark udsteder nationale godkendelser som dokumenterer de egenskaber, produkterne til det bæredygtige byggeri har, holdt op mod de krav, der findes i Bygningsreglementet.
Hør hvilke muligheder ETA-Danmark ellers tilbyder og mød to af vores godkendelsesindehavere, og tag en dialog med os om dit dokumentationsbehov.

 

Peter Skjeldborg Olafsen, CEO, Outercore ApS
Per Stabell Monby, Business Director, Saint-Gobain
Moderator: Peter Glob Frandsen, markedschef, ETA-Danmark

15:00
Dan Stubbergaard: Design for life

Byggebranchen spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling, og vi står over for urbane udfordringer som social segregering, mobilitet og trængsel, fortætning, transformation og tilvejebringelse af social infrastruktur. Hvordan er det gået med at omstille byggebranchen det sidste årti? Og hvordan kan vi skabe endnu bedre og mere tilgængelige, bæredygtige og klimavenlige byer, hvor husene, bydelene og byrummene skaber nogle af de vigtigste fundamenter og grundpiller for vores allesammens liv?

<h5><b>Dan Stubbergaard: Design for life</b></h5> image
Dan Stubbergaard
Architect & Founder, Cobe
15:20
Arkitektforeningen: DGNB Diamant – vurdering af arkitektonisk kvalitet ved nybyggeri

Kom og bliv klogere på hvordan man kan bruge DGNB Diamant-tilgangen som redskab til at italesætte og vurdere den arkitektoniske kvalitet ved nybyggeri.

 

Lars Juel Thiis, arkitekt MAA, adj. professor AAU, partner Cubo Arkitekter
Nicolai Bo Andersen, arkitekt MAA, professor MSO, programleder, TRANSFORMATION
Moderator: Dorte K. Sibast, udviklingschef, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening

15:30
Bygherreforeningen: Er der business i cirkulær økonomi?

Hvis vi skal have en ny cirkulær økonomi i byggeriet til at fungere, er der en lang række faktorer, som skal håndteres; materialernes indhold, renhed og volumener, screeningsmetoder, regelsæt – og ikke mindst markedets mekanismer. I denne session fokuserer Bygherreforeningen på markedsøkonomiens betingelser, forretningsmodeller og business cases i relation til den cirkulære økonomi i en blanding af teori og praksis, og hvad byggesektorens parter kan gøre for at fremme den cirkulære økonomi i byggeriet.

 

Klaus Kellermann, bygherrerådgiver/bæredygtighedskonsulent, Roskilde Kommune
Erik Krogh Lauritzen, Managing Director, Lauritzen Advising
Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

15:50
Debat faciliteret af Building Green: Fuckups fra det sidste årti og hvad har vi lært?

I anledningen af Building Greens 10-års jubilæum og indgangen til et nyt årti har vi inviteret nogle af byggebranchens frontløbere for at debattere fejlskud og refleksioner fra det sidste årti. Intentioner kan være de bedste, men byggeprojekter går ikke altid som forventet. Små og store fuckups kan opstå mange steder i processen, og vi tager fat i nogle af dem for at gøre hinanden klogere.

 

Lone Feifer, programdirektør for bæredygtighed og arkitektur, VELUX
Rolf Andersson, byggedirektør, KAB, formand for bestyrelsen i Bygherreforening
Signe Kongebro, Henning Larsen
Hanne Tine Ring, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
John Sommer, Executive Business Consultant, 25 års erfaring fra ledende og funktionelle stillinger fra flere af nordens største entreprenørkoncerner
Moderator: Jesper Pagh, cand.arch og adjunkt i bæredygtig byplanlægning ved Roskilde Universitet

09:00 - 17:00
KADK: Byggekultur – Bæredygtighed, Strategi og Transformation

Arkitektstuderende fra KADK udstiller studier i transformation samt ny arkitektonisk anvendelse af traditionelle organiske materialer fra dansk byggekultur.

Tagrørenes miljøfordele er indlysende, og bør finde større udbredelse i byggeriet. Dette har studerende fra kandidatprogrammet ”Bosætning, Økologi og Tektonik” arbejdet med, hvilket er blevet til en række tektoniske bud på en nytænkning af tagrøret og tækkehåndværket.

Studerende fra kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering udstiller studieprojekter omhandlende bæredygtig transformation af Refshaleøen.

På standen udstilles endvidere de nominerede i studenterkonkurrencen ”Bæredygtig Beton Ideen” der sætter fokus på nye ideer til bæredygtig anvendelse af beton.

 

TÆKKET ARKITEKTUR – fremtidens byggemateriale

Tækkerør og tækkede løsninger indgår i byggetraditioner der har flere tusinde år på bagen. Der er mange erfaringer og teknikker vi kan lære fra historien, men der er også behov for at tænke i nye baner og undersøge om tækkede løsninger kan indgå på nye måder i arkitekturen.

 

Materialer som; halm, hamp, tang, træ og tækkerør har en negativ CO2 udledning mens de vokser som dyrkede afgrøder. De gør ikke samme voldsomme indgreb i naturen som f.eks. åbne miner eller grave og de kan bidrage til en øget biodiversitet, hvis de ikke sprøjtes. Tækkerør og tækkede løsninger indgår i byggetraditioner der har flere tusinde år på bagen. Der er mange erfaringer og teknikker vi kan lære fra historien, men der er også behov for at tænke i nye baner og undersøge om tækkede løsninger kan indgå på nye måder i arkitekturen.

 

HVORDAN KAN DEN TÆKKEDE ARKITEKTUR TÆNKES SOM EN VIGTIG DEL AF FREMTIDENS BYGGERI?

Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for 20 kandidatstuderende på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor de har studeret mulighederne for at gentænke anvendelsen af tagrør, tækkehåndværket og ’den tækkede arkitektur’. Her har de udviklet konkrete bud på hvordan materialet kan udfordres og de har undersøgt nye byggeteknikker og konstruktive principper. Forslagene spænder vidt fra nye mere industrialiserede tækkeprincipper over brandhæmning af tagrør med ler, til støbning af nye kompositplader med tagrør, som den vigtigste bestanddel. Fælles for forslagene er en diskussion af, hvordan et øget fokus på de biobaserede materialer i byggeriet er en vigtig nøgle til udviklingen af fremtidens bæredygtige byggekultur.

 

Du kan finde udstillingen på balkonen

09:00 - 17:00
Aarhus Kommune: Byg Grønt Nu!

Aarhus giver sit bud på bæredygtige alternativer

Udstillingen Byg Grønt Nu! er skabt i et samarbejde mellem Aarhus Tech, VIA University College Aarhus og Aarhus Kommune og handler om symbiosen mellem nye og kendte bæredygtige materialer.
Byg Grønt Nu! er en formidlingsudstilling i 1:1 skala, der viser forskellige konstruktioner af materialer, der er innovative og mere bæredygtige end deres modstykker, der typisk bruges på markedet i dag. Disse materialer er demonstreret i konstruktioner opbygget på traditionel vis sammen med almindelige konstruktionsdele, så som trælægter osv.
Formålet med udstillingen er at sætte fokus på, at der er vækst i bæredygtige alternativer, og at der er en gevinst ved at være opmærksom på, at der hyppigt kommer bedre materialer på markedet. Vi kan ikke bygge som i går, hvis vi skal omstille til en bedre i morgen. Udstillingen fortæller også, at materialerne har en grundlæggende fællesnævner, og at materialerne kan bruges på traditionel vis. Der er ikke brug for efteruddannelse og kurser, blot nysgerrighed på markedet – det er bare at komme i gang!

 

Du kan finde udstillingen på balkonen

09:00 - 17:00
Smith Innovation: Bæredygtigt indeklima – et skoleeksempel

Velvære, sundhed og præstation i hverdagen hænger uløseligt sammen med indeklimaet i vores bygninger. Men det gode indeklima er en kompleks opgave, der kalder på nye forståelser for bæredygtig drift og sammenspil mellem bruger og bygning.

Gennem Realdanias kampagne ”Skolernes indeklima” stiller vi skarpt på indeklimaets afgørende betydning for vores trivsel og viser nye veje til en sundere hverdag i vores bygninger.

Kom og oplev en bred pallette af produkter, der viser tekniske såvel som adfærdsmæssige tilgange til at forbedre indeklimaet. Deltag også i diskussionerne, når fire debatsessions deler erfaringer og nye indsigter i fremtidens bæredygtige indeklima. Besøg os under balkonen på dette års Building Green og vær med til at sætte kursen for både strategiske indsatser og konkrete tiltag, så indeklimaet prioriteres og tænkes ind i fremtidens bæredygtige bygninger.

Torsdag den 29. oktober

Kl. 10.00 – 10.45 | Kloge kvadratmeter og fleksibel arealudnyttelse

 • Giv tavse bygninger en stemme – Informeret brug af lokaler sikrer godt indeklima ved Mikkel Hallundbæk Schlesinger, CEBRA
 • Bedre indeklima gennem strategisk brug af rum og inventar ved Valinka Suenson, Rum & Adfærd
 • Indeklimavejledning til pædagogisk personale ved Christoffer Vengsgaard, Aarhus Kommune

Kl. 13.00 – 13.45 | Kan bæredygtig drift og godt indeklima forenes?

 • Rengøring og oprydning som vej til bedre indeklima ved Jan Hansen, Esbjerg Kommune
 • Står energioptimering i vejen for et godt indeklima? TBA
 • Når det usynlige indeklima bliver synligt ved Kristoffer Jensen, Sund Forluft

 

09:15
Debat faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder & Dansk Byggeri: Byggeriets CO2-regnskaber

Ifølge regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg skal der udarbejdes CO2-regnskab for alle byggerier i Danmark i fremtiden. Men for at det skal kunne lade sig gøre, skal vi kende materialernes CO2-aftryk, så vi bruger materialerne klogere og kun i de nødvendige mængder. Vi har allerede flere værktøjer til at lave CO2-regnskaber, men det efterspørges kun af meget få, så spørgsmålet er: Hvordan øger vi efterspørgslen, hvilke politiske beslutninger og krav er der brug for, og hvilke nye kompetencer kræver det af alle aktører i byggebranchen?

 

Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, Aalborg Portland
Niels Jakubiak Andersen, CEO, Næste
Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC Danmark
Henrik Mielke, adm. direktør, Enemærke & Petersen
Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder

09:15
InnoBYG: Det bæredygtige dilemma

Hvordan bygger man bæredygtigt?
Det spørgsmål kan være vanskeligt at svare på og svaret er ikke altid sort eller hvidt. I forsøget på at svare, vil den der ønsker bæredygtige løsninger ofte blive stillet over for at træffe valg, som potentielt kan skabe et dilemma. Det kan være funktion versus æstetik, materialeenergi versus driftsenergi, naturlig versus mekanisk ventilation, naturlig versus kunstig belysning, automatik versus brugerstyring eller noget så essentielt som renovering versus nybyg.

 

På Building Green inviterer InnoBYG en række eksperter og specialister på scenen til en sofasamtale om de bæredygtige dilemmaer og de udfordringer, som dilemmaerne repræsenterer i den grønne omstilling. De bæredygtige dilemmaer stilles af aktører fra bygge- og anlægsbranchen, som dagligt udfordres af at træffe valg med afsæt i et dilemma – enten som bygherre eller som rådgiver. Vær med i samtalen, som også giver dig mulighed for at deltage i debatten.
Vi indleder sofasamtalen med et bæredygtigt valg, som havde store konsekvenser for bygherren.

Lars Kvist, kompetenceleder, bæredygtighed, Arkitema Architechts
Gitte Gylling H. Olesen, chefspecialist og teamleder, Bæredygtigt Byggeri, Rambøll Danmark
Bente Damsgaard Sejersen, projektchef Bygninger, Aarhus Kommune
Moderator: Niels Krause-Kjær, journalist og vært på ”Deadline” på DR2

 

Ekspertpanelet består af følgende:

 

Amdi Worm, Arkitema Architects
Harpa Birgisdottir, Build
Jens Erik Thøgersen, Thøgersen og Stouby
Jens Kristiansen, Teknologisk Institut
Lennie Clausen, Realdania
Morten Andersen, Arup & Hvidt

Sarah Cecilie Andersen, EPD Danmark

 

09:15
Building Green: Træbyggeri – status og erfaringer

I Danmark er det samlede antal af træbyggerier stadig lavt, men i de sidste par år er mængden af projekter vokset eksponentielt. Flere og flere eksempler dukker op, og de første erfaringer melder sig. For at opnå et vellykket træbyggeri skal mange forskellige aspekter spille sammen. Det er alt lige fra gennemtænkte løsninger i trækonstruktionen, akustik til brandsikring og indeklima. Med udgangspunkt i forskellige cases fra Danmark får du i denne Learning Session konkrete erfaringer fra eksperter.

 

Dagmar Øye, projektleder, MOE Videnscenter for Træbyggeri
Søren Nielsen, Partner & Architect, Vandkunsten
Jesper F. Hoffmann, salgsdirektør, Scandi Byg

10:15
Smith Innovation: Bæredygtigt indeklima – et skoleeksempel: Kloge kvadratmeter og fleksibel arealudnyttelse
 • Giv tavse bygninger en stemme – Informeret brug af lokaler sikrer godt indeklima ved Mikkel Hallundbæk Schlesinger, CEBRA
 • Bedre indeklima gennem strategisk brug af rum og inventar ved Valinka Suenson, Rum & Adfærd
 • Indeklimavejledning til pædagogisk personale ved Christoffer Vengsgaard, Aarhus Kommune

Velvære, sundhed og præstation i hverdagen hænger uløseligt sammen med indeklimaet i vores bygninger. Men det gode indeklima er en kompleks opgave, der kalder på nye forståelser for bæredygtig drift og sammenspil mellem bruger og bygning. Gennem Realdanias kampagne ”Skolernes indeklima” stiller vi skarpt på indeklimaet og viser nye veje til en sundere hverdag i vores bygninger. Dette er én ud af i alt fire debatsessions på Building Green, der deler erfaringer og viser nye indsigter i fremtidens bæredygtige indeklima.

 

Moderator: Mikkel A. Thomassen, partner, Smith Innovation

10:15
BWT Danmark: Kalkfrit vand er din genvej til besparelser og glade beboere i ejendommen

Hvordan ser fremtidens bæredygtige ejendom ud? Med en investering i blødgjort vand kan ejendommen se frem til flere fordele, der kommer både driften, beboerne og miljøet til gode. I BWT Danmarks Learning Session fortæller vi om både fordele og besparelser, hvordan blødgjort vand skabte vilde resultater for en større boligejendom samt hvilken værdi en investering i vandbehandling skaber for ejendommen og beboerne.

 

Tonni Angelsø Bechmann, Sales Manager, BWT Danmark

 

 

10:20
Jesper Bo Jensen: Fremtidens CO2 neutrale byggeri – fortid, fremtid, udfordringer og muligheder

Byggeriet og hele bygningsmassen bidrog til CO2 udledning i massiv grad før i tiden. Den grønne indsats har siden præget både arkitektur, byggematerialer og byggeprocesser, og vi er begyndt at optimere bygningsdriften. Vi er på vej, men det er ikke nok. De nye trends er genbrug af materialer, automatisering og robotisering af byggeprocesser, skabelse af en grøn arkitektur og fokusering på den grønne drift af bygninger. På lange sigt er der craddle to craddle perspektivet. En bygning skal kunne blive til en ny bygning uden spild. Vi er på vej, men der er langt til målet, som kræver en massiv indsats. Højhuse i træ, genbrug af beton, energiproducerende bygninger, helt nye stærke materialer og grøn cement er en del af fremtiden.

<h5><b>Jesper Bo Jensen: Fremtidens CO2 neutrale byggeri – fortid, fremtid, udfordringer og muligheder</b></h5> image
Jesper Bo Jensen
Direktør og fremtidsforsker, Fremforsk
10:30
Krüger Aquacare: Bliv klogere på dit vandsystem – det er en god investering

Korrekt vandbehandling er altafgørende for mindre belastning af miljøet samt besparelser på drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Derudover nedsættes risikoen for bakterier deriblandt legionella i det varme brugsvand.
I Krüger Aquacare deler vi gerne vores erfaringer, så vi byder jer velkommen til:

Beholderrens v/ Klaus Andersen, konsulent
Opnå besparelser på varmeregningen og pas på miljøet

Vekslerrens v/ Freddie Marcussen, konsulent
Bedre varmeoverførsel og længere levetid for vekslere

Legionellabekæmpelse v/ Diana Torkelund, salgsingeniør, legionellabekæmpelse
Forebyggelse og bekæmpelse af legionella.

Opnå besparelser på varmeregningen og pas på miljøet.

10:55
Green Building Council Denmark: Biodiversitet

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Naturen er med andre ord i krise, og vi er nødt til at stå sammen for at give bynaturen en hjælpende hånd. I DK-GBC’s learning session om biodiversitet sætter vi fokus på, hvordan man kan tænke biodiversitet ind i anlæg, drift, renovering og omdannelse af det bebyggede miljø og dermed skabe et grønnere Danmark.

 

Kristine Kjørup Rasmussen, biolog/fagansvarlig, SLA biodiversitet, SLA
Rasmus Vincentz, cand.scient.soc, Habitats
Moderator: Line Leonhard, kommunikationsansvarlig, Green Building Council Denmark

11:00
Kasper Guldager Jensen: Grøn innovation i praksis

Kan innovation betale sig i en konservativ branche? 3XN stiftede tilbage i 2006 tegnestuens grønne tænketank GXN for at arbejde systematisk og tværfagligt med bæredygtighed. De har i dag 20 ansatte og har gennem årerne gennemført 100+ forskningsprojekter. Kasper Guldager, arkitekt og stifter af GXN fortæller om, hvordan bæredygtighed er blevet en god forretning, om erfaringer og resultater og giver hans bud på hvor byggeriets bæredygtighed er på vej hen.

<h5><b>Kasper Guldager Jensen: Grøn innovation i praksis</b></h5> image
Kasper Guldager Jensen
Medejer af 3XN arkitekter & Stifter af tegnestuens grønne tænketank GXN
11:10
Realdania: Byg et bedre Danmark – men hvordan?

Hvordan sørger vi for, at vi får bygget et samfund, der er endnu bedre, end det vi havde inden corona? Og hvordan får vi tænkt klima og bæredygtighed ind i langt mere af det, vi gør? Hør tre markante aktører fra byggebranchen fortælle om, hvad der står på spil hos dem, og hvordan de ser fremtiden for sig.

 

Britta K. Stenholt, administrerende direktør, STARK
Lene Espersen, administrerende direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Marius Møller, direktør, PensionDanmark

11:55
Debat faciliteret af Bygherreforeningen & Realdania: Borgmester Battle

Landets kommuner har fået fjernet anlægsloftet i 2020-2021. Det giver muligheder for at sætte ekstra skub i en række bygge- og anlægsprojekter. Men bliver projekterne bæredygtige eller business as usual, når klimaforandringer, ressource- og affaldsproblematikker tages med i ligningen? Bygherreforeningen og Realdania inviterer fire borgmestre til en dyst om, hvordan de arbejder med bæredygtighed i kommunernes bygge-, anlægs- og driftsorganisationer i deres respektive kommuner, og hvordan de udnytter de økonomiske muligheder for at bidrage til en grøn genstart af Danmark efter coronakrisen.

 

Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
Ole Bondo Christensen, borgmester, Furesø Kommune
Flere talere annonceres senere.

12:00
Miljømærkning Danmark & Fonden Dansk Standard: Hvordan kan certificeringer bidrage til en mere bæredygtig byggebranche?

Byggeriet er en af de brancher i verden med størst energiforbrug og miljømæssigt aftryk – og står over for et historisk paradigmeskifte med udsigt til flere krav i forhold til mindre miljøbelastning og øget bæredygtighed. I denne paneldebat bliver der stillet skarpt på styrkerne og udbyttet ved certificeringsordninger og hvordan certificeringsordninger ruster sig til fremtidens krav. Medvirkende er to af tidens mest populære certificeringsordninger inden for byggeri i Danmark: Svanemærket og DGNB. Samtidig vil repræsentanter fra byggeriet fortælle om deres praktiske erfaringer med certificeret byggeri – herunder hvilken betydning det har haft for deres processer og tænkemåde, og hvordan de bruger certificeringerne til at dokumentere deres indsats for et mere bæredygtigt byggeri. Undervejs vil du kunne stille spørgsmål til panelet.

 

Martin Fabiansen, direktør, Miljømærkning Danmark/Svanemærket
Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark/ DGNB
Niels Christian Nielsen, kreativ direktør og partner, Arkitektfirma Hune & Elkjær
Jesper F. Hoffmann, salgsdirektør, Scandi Byg
Peter Olsson, adm. direktør, AP Ejendomme
Jørgen Bach, udviklingsdirektør, Arkitema Architects
Moderator: Niels Krause-Kjær, journalist og vært på ”Deadline” på DR2

12:20
Bygningers klimapåvirkning – Hvordan opnår vi den nødvendige reduktion?

Byggeriet skal på klimamæssig slankekur. Sidste år blev Martha, Pelle og Harpa alle tre nomineret til Det bæredygtige element – personprisen. Det resulterede i, at de aftalte at stifte den nødvendige ”kostrådgiver-trio” byggeriet har brug for. Pelle taler om byggeriets ’kostpyramide’ og designstrategier for minimering af byggeriets materialeforbrug og Harpa de mere detaljerede kalorieberegninger med LCA-modellerne. Martha ville sørge for, at byggebranchens klima- og miljøindsats ikke baseres på ”zero sugar” løsninger – de tomme kalorier som indeholder masser af E-stoffer og andet skidt. De har i år slået sig sammen for at arbejde videre med kostrådgiver-konceptet.

 

Harpa Birgisdottir, Senior Researcher, PhD, Head of Research Group on Sustainable Buildings, Department of the Built Environment, Aalborg University
Pelle Munch-Petersen, adjunkt, CINARK – Center for Industriel Arkitektur
Martha Lewis, Head of Materials, Architect, Henning Larsen

12:40
VIA University College: Dagslys i det bebyggede miljø

Dagslysadgangen i vores bygninger er i øjeblikket kraftigt udfordret af urbaniseringen i og omkring vores byer, da byplanlægning og bygningsprojektering typisk foregår som to adskilte processer. Mange lokalplaner begrænser mulighederne for godt dagslys og med voldsomme facade-arkitektoniske bindinger til følge – ikke mindst da det termiske indeklima også udfordres.
Præsentationen er med afsæt i et udviklingsprojekt, som er støttet af Realdania, hvor de aktuelle problemstillinger belyses vha. udvalgte cases.

 

Amdi Schjødt Worm, Senior Consultant – Sustainability, Arkitema Architects
Steffen Maagaard, koncernkompetencechef, MOE
Maria Gaardsted Kamper, lektor, Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College

13:00
JAJA Architects, ADEPT & NORD Architects: Små tegnestuer med stor indflydelse

Hvilken rolle spiller små tegnestuer i den bæredygtige udvikling af byggebranchen? Er de med til at skabe store forandringer eller er deres projekter blot glimmerdrys på prestigeprojekter? Mød tre mindre tegnestuer, som giver deres bud på, hvordan de kan bidrage til byggeriets bæredygtige fremtid og hør om nogle af deres cases fra 2010’erne.

 

Moderator: Jesper Pagh, cand.arch og adjunkt i bæredygtig byplanlægning ved Roskilde Universitet

<h5><b>JAJA Architects, ADEPT & NORD Architects: Små tegnestuer med stor indflydelse</b></h5> image
Kathrin Susanna Gimmel
Partner, JAJA Architects
<h5><b>JAJA Architects, ADEPT & NORD Architects: Små tegnestuer med stor indflydelse</b></h5> image
Anders Lonka
Grundlægger, Adept
<h5><b>JAJA Architects, ADEPT & NORD Architects: Små tegnestuer med stor indflydelse</b></h5> image
Morten Gregersen
Grundlægger, Nord Architects
13:30
Green Building Council Denmark: Tænk renovering og cirkulær økonomi ind den grønne byggedagsorden

Prevent – reduce – reuse – recycle. Sådan lyder hierarkiet i den cirkulære økonomi, som har til formål at reducere energi- og materialeforbrug mest muligt. I en VIP session samler vi stærke kræfter fra alle grene af byggebranchen til en diskussion om de mange muligheder og udfordringer, der ligger i at øge fokus på vedligehold og renovering.

 

Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder (inviteret)
Michael Bruhn, direktør, PFA Ejendomme (inviteret)
Ninette Alto, teknisk direktør, MT Højgaard (inviteret)
Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark
Moderator: Rasmus Grosen Olsen, associate, NREP

13:40
Teknologisk Institut: Bæredygtig byggeskik – klimarobust er også klimabevidst

Det er stort fokus på klimapåvirkning i bygge- og anlægsbranchen. Oftest i den forstand, at branchen udleder meget CO2 og forbruger mange ressourcer, men hvad sker der, hvis vi træder et skridt tilbage og sætter vores byggeskik under lup? For bør klimaforandringerne vi står midt i også påvirke den måde, vi bygger på? Kan en ændret byggeskik faktisk være med til at sætte en mere bæredygtig dagsorden? Kan vi lære noget af at kigge tilbage i tiden? Hvordan vil det, at vi ændrer den måde, vi bygger på, kunne have en positiv indflydelse på materialevalg, holdbarhed, færre skader på bygninger mv.? Og hvordan sikrer vi holdbare byggetekniske løsninger, kloge materialevalg og klare kravspecifikationer, som både er klimarobuste og klimabevidste? Kom med, når Teknologisk Institut inviterer til Learning Session om bæredygtig byggeskik – klimarobust er også klimabevidst.

 

Kl. 14.00 – Byggeskik og klimaforandringer – fortid, nutid og fremtid
v/ Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut
Kl. 14.30 – Klimarobust er også klimabevidst
v/ Thor Hansen, Teknologisk Institut
Kl. 15.00 – Tak for i dag

14:10
Debat faciliteret af KADK: Bæredygtig anvendelse af beton – paneldebat og præmieoverrækkelse

Hør de nominerede projekter i Dansk Byggeri, KADK og Aarhus Arkitektskoles studenterkonkurrence om bæredygtig anvendelse af beton blive præsenteret og vinderen udpeget. Dommerkomiteen diskuterer derefter bæredygtig anvendelse af beton i byggeriet med udgangspunkt i både de nominerede projekter og dansk og internationalt byggeri. Hvad er potentialer og udfordringer ved bæredygtig anvendelse af beton? – fra minimalkonstruktioner og højstyrke beton til strategier for genanvendelse og transformation af eksisterende strukturer.

 

Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton
Anne Beim, professor, KADK
Natalie Mossin, institutleder, KADK
Jon Krähling Engholt, ph.d., AARCH
Anne-Mette Manelius, ph.d., KADK og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten
Kasper Guldager Jensen, medejer af 3XN arkitekter & stifter af tegnestuens grønne tænketank GXN

14:30
Smith Innovation: Bæredygtigt indeklima – et skoleeksempel: Kan bæredygtig drift og godt indeklima forenes?
 • Ændret brugeradfærd og rengøring som vej til bedre indeklima ved Jan Hansen, Esbjerg Kommune
 • Står energioptimering i vejen for et godt indeklima? TBA
 • Når det usynlige indeklima bliver synligt ved Kristoffer Jensen, Sund Forluft

Velvære, sundhed og præstation i hverdagen hænger uløseligt sammen med indeklimaet i vores bygninger. Men det gode indeklima er en kompleks opgave, der kalder på nye forståelser for bæredygtig drift og sammenspil mellem bruger og bygning. Gennem Realdanias kampagne ”Skolernes indeklima” stiller vi skarpt på indeklimaet og viser nye veje til en sundere hverdag i vores bygninger. Dette er én ud af i alt fire debatsessions på Building Green, der deler erfaringer og viser nye indsigter i fremtidens bæredygtige indeklima.

 

Moderator: Mikkel A. Thomassen, partner, Smith Innovation

14:40
Rockfon: Sådan optimerer du indeklimaet i det bæredygtige byggeri

Finn Jørgensen, Specification Manager, Rockfon

15:05
David Zahle: BIG om beton

Efter præsentation af dette års studenterkonkurrence om bæredygtig anvendelse af beton i byggeriet forelæser David Zahle, partner i BIG. David viser en række af BIGs projekter, herunder Panda Huset, Tirpitz, Søfartsmuseet og BIG kommende hovedsæde i Nordhavn. Gennem de udvalgte projekter diskuterer David æstetiske, funktionelle og bæredygtige aspekter af beton som materiale.

<h5><b>David Zahle: BIG om beton</b></h5> image
David Zahle
Partner, BIG
15:20
Energiforum Danmark: Hvad skal vi med AI og machine learning i driften af en skole?

I et ELFORSK-projekt kaldet PEKIVE har blandt andet en skole og et rådhus fået en digital tvilling, som bruges til at eksperimentere med en grønnere bygningsdrift og større energifleksibilitet. Hvad har man lært af den proces, hvad er potentialet for den grønne omstilling og kan alle gentage eksperimentet?

I denne learning session stiller Energiforum Danmark skarpt på digitalisering og bygningsdrift.

 

Dorte Nørregaard Larsen, Sekretariatsleder, Energiforum Danmark
Rasmus Pedersen, Director, Partner, Vitani Energy Systems

15:25
Byens Netværk: Hvordan skaber vi den socialt bæredygtige by?

Hvordan indretter vi byen, så den bliver ”for alle” – og er den blandende by altid godt? Hvilke greb og strategier kan være med til at styrke sammenhængskraften mellem de forskellige grupper i befolkningen – og hvordan udvikler vi vores byer og boligområder, så de bliver mere socialt robuste og bæredygtige? Fællesskaber og social interaktion har længe været buzzwords, men hvordan (gen-)finder vi balancen i vores by- og boligfællesskaber i en tid med større social distance – under og post corona? Byens Netværk har inviteret førende forskere og praktikere på området til en paneldebat.

 

Anette Krarup, direktør, Generous
Niels Bjørn, urbanist
Lasse Kjeldsen, ph.d. og Chief Advisor, CFBO
Morten Nielsen, Senior Researcher, Nationalmuseet
Charlotte Nørbak, direktør for byggeri og byudvikling, Domea
Moderator er Lisbet Fibiger, Byens Netværk

15:55
Debat faciliteret af IDA Byg: Bæredygtighedsklassen – hvor skal den bringe os hen?

Den frivillige bæredygtighedsklasse vil i en periode fra lanceringen og frem til sommer 2022 gennemgå en testfase. I testfasen kan projekter tilmeldes med henblik på erfaringsindsamling. Med denne paneldebat sætter IDA Byg fokus på processen og de politiske forventninger til bæredygtighedsklassen, og de drøfter bygherres og byggebranchens forventninger til anvendelse af klassen.

 

Heidi Bank, boligordfører, Venstre
Signe Munk, energi-, forsynings- og klimaordfører, Socialistisk Folkeparti
Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen
Ingrid Reumert, Vice President, VELUX A/S, næstformand for Partnerskabet for Bygge og Anlægsbranchen
Moderator Kurt Emil Eriksen, IDA Byg

22:00
TEST2
Select date to see events.