Det er mere klimavenligt at deles om pladsen

Cecilie Brøndum Boesen er teamleder hos Københavns Kommune, og så kan du møde hende på konferencen Build for Micro Living den 15. og 16. maj 2024, når hun deltager i debatten: Bygherrens rolle i byggeriet.

Læs et interview med Cecilie her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med konceptet Micro Living?

Jeg arbejder som teamleder i Enhed for Almene boliger i afdelingen for Klima og Byudvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Min baggrund er en kandidat i Statskundskab og en Master fra Arkitektskolen i Strategisk Byplanlægning. Vi arbejder i forvaltningen med at fremme det almene boligbyggeri herunder helt små billige boliger til københavnere på de laveste indkomster. Disse boliger er målrettet dem, der anvises gennem den boligsociale anvisning. Fx unge, som ikke kan betale mere end 3000 kr. i husleje. Det betyder at boligerne bliver meget små. Vi arbejder sammen med boligorganisationerne om at sikre, at boligerne på trods af det begrænsede boligareal alligevel bliver gode at bo i.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inde for emnet?

De helt små boliger har en række udfordringer ift. boligkvalitet, sollys, plads til opbevaring, besøg fra venner og familie m.m. Men prisen følger størrelsen, og kommunen står lige nu overfor en kæmpe udfordring med at finde nok boliger til både udsatte unge og tidligere hjemløse. Derudover er der en stadig stigende efterspørgsel efter billige boliger fra studerende og uddannelsessøgende, som kommer til København for at uddanne sig, og som har en meget begrænset indkomst.

Derfor er det også positivt at kommunen nu har fået mulighed for at stille krav om studieaktivitet i private ungdomsboliger, som der er bygget rigtig mange af de seneste år, og som ofte ikke er endt med at være beboet af studerende, fordi huslejen i dem har været skyhøj. Fx er der eksempler på at man skal betale næsten 10.000 for en bolig på brutto 25-30 m2.

Hvorfor er konceptet Micro Living et vigtigt emne for byggebranchen?

Der er jo en kæmpe efterspørgsel på billige boliger i København, og prisen følger jo som regel størrelsen. Jeg tror ikke de fleste mennesker foretrækker at bo på meget lidt plads, men mange kunne nok godt nøjes med mindre, hvis det betød at de skal betale mindre i husleje og fx kunne bo tættere på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. Og så er der jo også nogle som hellere vil have et lille privat areal til gengæld for nogle større fællesrum, fx i bofællesskaber. Der bor rigtig mange enlige i københavn (jf. tal fra boligredegørelsen 23 Boligredegørelsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk). Det er mere klimavenligt at deles om pladsen, så arealet pr. beboer er jo nødt til at blive mindre, hvis vi skal bygge færre m2 og udlede mindre co2.

Hvilke projekter synes du lige nu er spændende, når det kommer til MicroL Living?

CPH village er jo lykkes med at skabe helt små boliger, som kan betales af en studerende og samtidigt bidrage til byudvikling og et lavt co2 aftryk. Flere af de nyeste almene ungdomsboliger er jo både billige og velfungerende – det kan vel også kaldes Micro Living? Min egen personlige erfaring med ”Micro Living” indebærer fem år på kollegie uden eget køkken og heller ikke eget bad/toilet – det kan godt lade sig gøre! Især hvis der er attraktive fællesarealer og en billig husleje. Og så bor jeg i dag med mand og tre børn på 100 m2 brutto – og det er da lidt tæt, men det har også nogle fordele!”

Hvad er dit bud på fremtidens bolig?

Vi er nødt til at bo på mindre plads – behøver alle børnefamilier virkelig et parcelhus med bryggers? Vi skal generelt udnytte den boligmasse der er bygget bedre – via omdannelse og transformation. Bofællesskaber – hvor flere deles om pladsen og der er mulighed for at til og fravælge fællesskabet.

Hvad taler du om på konferencen?

Jeg tænker jeg vil fortælle om hvordan forvaltningen og kommunen arbejder med at fremme flere billige boliger, og dermed også mindre boliger, samt bofællesskaber. Kommunen er ved at revidere kommuneplanen, og i den forbindelse har vi også en masse drøftelser om, hvad der er bedst ift. at stille krav til fx boligstørrelser.

Skal du også være med på Build for Micro Living?

Build for Micro Living den 15. &. 16. maj sætter vi fokus på at leve små og bo godt. Kan det være attraktivt at have færre kvadratmeter til sig selv, hvis der er mulighed for værdifulde fællesarealer? Det og meget mere skal vi tale om på Build for Micro Living og du kan læse mere om konferencen lige her.

Flere artikler
4 fagspor og skræddersy din egen konference
Oplev det mest opfattende program på Build for Biodiversity med 4 fagspor