Charter for nødvendigt paradigmeskift i det bæredygtige byggeri

Der er et akut behov for gentænkning, handling og forandring i bygge- og anlægsbranchen, fordi klimamål bliver stadig sværere at nå.

Derfor vil initiativtagerne bag et charter, der understreger nødvendigheden af et paradigmeskift i det bæredygtige byggeri, skabe en bevægelse i bygge- og anlægsbranchen, der sætter politisk og lovgivningsmæssigt fokus på centrale rammesættende krav, som de facto begrænser og dermed hæmmer og forsinker den grønne omstilling af byggerier i Danmark.

På Building Greens konference Bæredygtig Transformation, afholdt 4.-5. oktober i København, blev Chartret annonceret, senere udsendt til konferencens deltagere og nu videredistribueret i denne artikel.

Hvad er chartret?

Chartret er først og fremmest et opråb om øjeblikkelig handling. Chartret er ligeledes en fælles hensigtserklæring fra aktører i hele værdikæden, der ønsker acceleration i den bæredygtige udvikling og omstilling så klimaforandringer minimeres og biodiversitet sikres nu. Chartrets format er let tilgængeligt, ikke udtømmende, men understøtter allerede igangsatte initiativer, der kan fremme den grønne omstilling. Herunder bl.a. Reduction Roadmap, Byggeriets Handletank for Bæredygtighed og Regeringens klimapartnerskaber.

Hvorfor er det skrevet og hvem står bag?

Chartret er opstået i regi af JP Auroras netværk Bæredygtigt Byggeri, hvor en lang række aktører fra hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde, ud fra videnskabelige og praksisnære perspektiver, har identificeret behovet for at skærpe fokus på byggeriets regler og rammer, som en klart begrænsende faktor for den grønne omstilling af Danmarks bygge- og anlægsprojekter.

Vi skal som branche ændre mindset og favne den ny æstetik, der genereres med de ressourcer vi har til rådighed ud fra et cirkulært grønt perspektiv. Målet er udelukkende at skabe bæredygtige byggerier, transformationer og renoveringer med respekt for de ressourcer, vi har til rådighed på vores planet. At gentænke vante processer, tænkemåder og valg er en præmis for at lykkes.

Initiativet, samt Chartrets ordlyd, er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Steffen Enersen Maagaard (Markedschef), Hanne Tine Ring Hansen (Fagchef for Regenerativt Byggeri), Vibeke Willems (Kreativ leder, Arkitekt).

Hvad støtter jeg op om?

Gennem flest mulige positive tilkendegivelser og opbakning fra branchen, bidrager man til et skærpet politisk fokus på, at bygge- og anlægsbranchen faktuelt kan bidrage markant til en reduktion af Danmarks udledning af CO2, forurening af vores vand- og havmiljøer samt minimere en yderligere overskridelse af de planetære grænser. Uudnyttede potentialer som også er forudsætninger for, at vi når vores mål i Parisaftalen. Man støtter endvidere et ønske om at skabe et praktisk forsøgsrum, hvor regler og rammer udfordres og fortolkes mere frit end de gør i dag for derved at kunne skalere fra eksempelbyggeri til et langt større volumen.

Lige nu forhandles en revidering af Bygningsreglementet for 2025. Det er bydende nødvendigt, at Bygningsreglementet revideres, så det ambitiøst og realistisk understøtter en realisering af de uudnyttede bæredygtige potentialer, som bygge- og anlægsbranchen rummer. Samtidig med at der sikres en forenkling af byggeriets regler og rammer så det bliver lettere, og mere økonomisk rentabelt, at realisere og skalere bæredygtigt byggeri. Der kan konkret arbejdes med indeklimakomfortkrav, sikkerhedsniveau for konstruktioner og brand samt mulighed for implementering af bæredygtighedskrav i hhv. kommune- og lokalplaner.

Viljen og løsningerne er til stede, men der er brug for regler og rammer, som effektiviserer den bæredygtige transition og dermed også understøtter en kommerciel bæredygtig omstilling af bygge- og anlægsbranchen.

Din stemme har betydning

Der er behov for politisk orienteret helhedstænkning og lederskab, som vi kun opnår i bygge- og anlægsbranchen, hvis vi står sammen med et fælles opråb til vores politikere om et nødvendigt paradigmeskift i det bæredygtige byggeri.

Ved at underskrive siger du ja til at dit navn (som privatperson eller virksomhed) må offentliggøres i forbindelse med chartret.

Klik på nedenstående link for at læse og underskrive chartret.

www.byggericharter.dk

Vi har tiden imod os – we call to action now!


Følgende kolleger i branchen har allerede underskrevet chartret

A4 arkitekter og ingeniører A/S
Aaberg & Pilgaard ApS
Agreement Consulting ApS (Jacob A. G. Stryhn)
Ambercon (A. Bonde)
Amir Bajric (bygningskonstruktør)
Anders Lendager (arkitekt)
Arkitektfirmaet Hovaldt (Dorte Hovaldt)
Arkitekturlab
Artelia (Steffen Enersen Maagaard)
ATICON ApS
Building Green (Sarah Elhauge)
Catapult Projects (Frederik G. Lind, Co-founder)
Center for Regenerativt Byggeri
Christian Sally Jung Jensen (arkitekt)
CUBO Arkitekter
Danske Byggeøkonomer
EcoCocon Danmark
Emily Helsengreen (rådgiver i bæredygtighed i byggeriet)
Fabulas (Michael Eberhard)
Green Sustainable Landscape ApS
Holscher Nordberg Architecture and Planning
Holse & Wibroe A/S
HUJ A/S
JAHA Arkitektur
JDH-BYG A/S
JE Rådgivning ApS
JJW ARKITEKTER
Kasper Benjamin Reimer Bjørkskov (consultant activist)
Kjær Architecture
Mads Gudmand-Høyer (arkitekt, formand for Pensionskassen Arkitekter & Designere)
Magnus Schrøder Pedersen (rådgiver inden for bæredygtigt byggeri)
OJ Rådgivende Ingeniører
Pia Høyer (bygherrerådgiver & arkitekt)
Rasmus Ansbjerg (teamleder)
Rikke Møller Andersen (arkitekt)
Signe Dahlgren (arkitekt)
Sofie Vilstrup Palm (teamleder & arkitekt)
Superwood (Ole Dalsgård Nielsen, direktør)
Søren Jensen Rådgivende ingeniører (Hanne Tine Ring Hansen)
Thorsten Staub Jürgensen (projekteringsdirektør)
Transition
Kristine Mydland (arkitekt)
Uretek (Lars Erik Nielsen, adm. direktør)
Vibeke Willems (kreativ leder & arkitekt)

Flere artikler
Rejsen er startet med at indse at bæredygtigt ikke længere er nok