Forandringstræghed og digital afmagt er udfordringerne ved digitalisering

Kell Møller er digitaliseringschef ved Rådet for Bæredygtigt Byggeri. På den nye internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen taler han om hvordan man kommer i gang med digitalisering.

I denne artikel kan du læse et interview med Kell Møller.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med digitaliseringen af byggebranchen til dagligt?

Jeg er uddannet datamatiker og datalog og har arbejdet med it og digitalisering i små 30 år – både i softwarebranchen, den offentlige sektor, den finansielle sektor samt i bygge- og ejendomsbranchen.

I dag er jeg digitaliseringschef i Rådet for Bæredygtigt Byggeri, hvor jeg dels driver digitaliseringen internt i Rådet og dels arbejder for digitalisering og samarbejde på tværs i bygge- og ejendomsbranchen.

Før min nuværende stilling var jeg Head of Digitalization i NREP, som også er en del af bygge- og ejendomsbranchen.

Hvilken rolle ser du at en digital omstilling kan spille i forhold til at nedbringe byggeriets klimaaftryk?

For mig at se består digital omstilling af tre elementer; data, processer og teknologi. 

Data er afgørende for, at vi i byggeriet kan handle på et oplyst grundlag. Hvis vi ikke har de fornødne data, handler vi på mavefornemmelser og gætterier og ender ofte med at gøre, som vi plejer. Men plejer fungerer ikke, når vi skal nedbringe klimaaftrykket. Vi er nødt til at gøre tingene anderledes, og der kan data hjælpe os med både at afdække, hvor vi skal sætte ind, og måle, om vi får den ønskede effekt. 

Det andet element i digital omstilling er processer. Som nævnt ovenfor, kan vi ikke gøre, som vi plejer, og samtidig forvente et andet resultat. Vi skal ændre vores processer, så vi får resultater, der understøtter målene om at nedbringe klimaaftrykket. Gennem data kan vi få indsigt i, hvilke processer der er uhensigtsmæssige eller ikke understøtter målene. De processer kan vi så efterfølgende arbejde på at forbedre – og til det kan vi bruge teknologi. 

I digital omstilling er teknologi først og fremmest et middel til at nå et mål, det er sjældent et mål i sig selv. Således kan det være et mål at optimere en proces eller samle og bearbejde data, og til det er teknologi et uovertruffent middel. 

For at nedbringe byggeriets klimaaftryk er det nødvendigt at vide, hvad der skal ændres, og hvad der fungerer. Derfor er der behov for data. Mange af de nødvendige ændringer handler om processer, og hvad vi plejer at gøre, og en del af disse processer kan optimeres med it-teknologi. Dermed er alle tre elementer i digital omstilling i spil, og jeg er overbevist om, at digitalisering kan hjælpe byggeriet til at nedbringe klimaaftrykket hurtigere, nemmere og mere effektivt. 

Hvad mener du er den største udfordring byggebranchen står overfor på digitaliseringsområdet?

Jeg ser to udfordringer for byggebranchen, når det gælder digitalisering; forandringstræghed og en vis portion digital afmagt. 

Forandringstrægheden er nok en generel udfordring i branchen, men det bliver i særdeleshed tydeligt, når vi taler om digitalisering, for den digitale omstilling går stærkt og driver store forandringer i andre brancher, men den er endnu ikke slået igennem i bygge- og ejendomsbranchen. Forandringstrægheden kan til dels forklares med, at der er mange aktører i fx et byggeprojekt, og der derfor mangler incitamenter for den enkelte aktør til at gå forrest i den digitale omstilling. Det fulde potentiale ved digitalisering ses tydeligst, når man kigger holistisk på fx et byggeprojekt, men eksempelvis arkitekten har ikke det store incitament til at overlevere (og betale for) en digital model, der kan understøtte en mere optimal drift.  

Den anden store udfordring for digital omstilling i branchen er en form for digital afmagt, som særligt rammer de små og mellemstore virksomheder, der ikke ved, hvordan de skal tage hul på den digitale omstilling. Det fører til handlingslammelse og ”stikken hovedet i busken”. Virksomhederne bliver paralyseret af dommedagsprofetier om, at AI og robotter overtager alt arbejde, og at man er dømt til konkurs, hvis man ikke mestrer advanced analytix på big data. I virkeligheden skal de fleste blot kigge på deres kerneprocesser og de data, der anvendes i disse processer, og så overveje, om ikke det kan gøres smartere med hjælp fra it-teknologi. Det kan være noget så enkelt som at håndtere fakturaer og kvitteringer i en app, så de ikke bliver væk i forruden på varevognen. 

Hvad er dine ambitioner for branchen de næste 10 år, når det kommer til digitale arbejdsgange og -processer?

I Rådet for Bæredygtigt Byggeri arbejder vi for, at branchen får øjnene op for potentialerne i digital omstilling og trækker på de erfaringer, der er gjort med digitalisering i stort set alle andre brancher. 

Det betyder bl.a., at vores branche skal intensivere arbejdet med processer, strukturerede data og it-teknologi, men også at vi skal blive bedre til at arbejde sammen på tværs i værdikæden.  

Vi lykkes kun med digital omstilling og med at nedbringe klimaaftrykket, hvis vi tør samarbejde på tværs, dele erfaringer og data og enes om formater og teknologianvendelse. Eksempelvis ved at dele og arbejde på den samme model af en bygning helt fra idefase til realisering og videre til drift og vedligehold. Her er BIM naturligvis en oplagt mulighed, særligt hvis der fra begyndelsen kan skabes enighed om, hvilke data modellen skal indeholde for at understøtte de forskellige behov i en bygnings levetid. 

Min ambition for branchen er således, at vi gennemgår samme digitale transformation, som de fleste andre brancher har gennemgået – og det behøver ikke at tage 10 år! Der er utrolig meget erfaring at trække på fra andre brancher, alle børnesygdommene er overstået, og det er (forholdsvist) enkelt at komme i gang. 

Kan du nævne et projekt, som igennem en innovativ tilgang til BIM, data eller drift har oplevet gode resultater med hensyn til for eksempel bæredygtighed eller bundlinje?

Dokumentationsværktøjet LCAcollect er et forbilledligt projekt af flere grunde. For det første er det drevet i et samarbejde på tværs af branchen, hvor bl.a. konkurrerende virksomheder har deltaget åbent og med stort engagement og har tilsidesat de normale forbehold. For det andet er der trukket på erfaringer fra softwarebranchen, og produktet (LCAcollect) udvikles som open source, så alle kan bidrage til udviklingen og har ejerskab over koden. For det tredje fortsætter samarbejdet og udviklingen af produktet i et community, hvor alle kan deltage og bidrage – og hele branchen kan få glæde af produktet, som understøtter nedbringelsen af klimaaftrykket. 

Vil du høre mere om digitalisering af byggeriet?

Vær med på den nye, internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september og bliv klogere på digitalisering af byggebranchen. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Siv Helene Stangeland snakker på Build in Wood om Helen & Hard trebyggebransjen
Der er behov for opplæring og informasjon i hele trebyggebransjen