Vi skal have meget mere fokus på, hvor værdifuld vores eksisterende bygningsmasse er

Line Tellefsen er teknisk fagleder i Rådet for Bæredygtigt Byggeri. På konferencen Bæredygtig Transformation den 4.-5. oktober kan du opleve hende i en panelsamtale omkring ny praksis for LCA. Sammen med Lars Autrup fra Arkitektforeningen, Gitte Gylling Olesen fra COWI og Lise Molander fra Teknologisk Institut vil hun undersøge konsekvenserne af den nye politiske beslutning, der vil tælle genbrugsmaterialer som 0 i LCA-regnskabet. Hvilken betydning kommer det til at have og er det en entydig positiv udvikling?

I denne artikel kan du læse et interview med Line Tellefsen.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation og renovering til dagligt?

Jeg har en baggrund som konstruktionsingeniør og en kandidatgrad i byggeledelse. De seneste 2,5 år har jeg arbejdet med forskellige aspekter af bæredygtighed hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Til dagligt er jeg afdelingsleder i vores Aarhus-afdeling og teknisk fagleder for vores arbejde med kvalitetssikring af DGNB-projekter.

For tiden bruger jeg meget tid på den kommende opdatering af DGNB-manualen for nye bygninger og omfattende renoveringer. Her er mit hovedfokus, hvordan vi får optimeret DGNB-systemet, så det er bedst muligt kompatibelt med renoverings- og transformationsprojekter.

Hvilken rolle ser du at allerede eksisterende bygninger kan spille i forhold til at møde fremtidens byggebehov kontra nybyggeri?

Vi skal blive meget bedre til at inkludere vores eksisterende bygningsmasse, hver gang der opstår et behov for et nyt byggeri. Det kræver, at vi er kreative og dygtige til især at transformere eksisterende tomme bygninger til nye formål i stedet for at bygge nyt.

Desuden kommer vi ikke uden om, at vi skal tænke over, hvordan vi bedst muligt udnytter vores eksisterende bygningsmasse. Det kunne eksempelvis være ved at udnytte loftrum til boliger i stedet for at bygge nyt.

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier?

Der er særligt 3 ting vi skal være opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggeri.

For det første skal vi være opmærksomme på, at vi transformerer den eksisterende bygning med respekt for den oprindelige arkitektur, tanken bag og den kontekst bygningen står i.

For det andet er det vigtigt med et stort fokus på genbrug og genanvendelse, når vi transformerer. Det gælder både i forbindelse med ting, som vi lader blive i bygninger, men også de ting som bliver taget ud af bygningen, som sikkert kan bruges i andre projekter.

For det tredje skal vi være opmærksomme på, at der bliver lavet et ordentligt stykke arbejde i forbindelse med miljøscreening og kortlægning af det eksisterende byggeri. Det er centralt, at vi får fjernet gamle miljøfarlige stoffer som asbest og PCB, så vi ikke kommer til at gøre skade på brugerne.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtig transformation/renovering de næste 10 år?

Vi skal have meget mere fokus på, hvor værdifuld vores eksisterende bygningsmasse er. De bygninger, som allerede er bygget, er en essentiel brik i den grønne omstilling af byggeriet og en central del af vores kulturarv.

Derfor er det vigtigt, at vi i stigende grad deler viden om processer og metoder for transformationer og renoveringer. Samtidig skal vi sikre, at den viden bliver ved med løbende at blive indarbejdet i certificeringssystemer som DGNB.

Vi skal ende et sted, hvor vi kun river ned i de tilfælde, hvor det er yderst nødvendigt.

Kan du nævne et par transformations- ellers renoveringsprojekter (egne eller andres), som du synes er særligt inspirerende?

Jeg har for nyligt været en del af valgkollegiet for dette års Renoverpris, hvor der er rigtigt mange forskellige både renoverings- og transformationsprojekter i spil. Det har været inspirerende at se de mange gode løsninger.

Vil du høre mere om bæredygtig transformation?

På konferencen Bæredygtig Transformation den 4.-5. oktober kan du blive klogere på, hvordan du kommer i gang med transformationer, og så får du masser af inspiration til, hvordan du kan puste nyt liv i gamle bygninger, uden at det går ud over hverken kvalitet eller økonomi. Du kan også opleve den spændende panelsamtale om den nye praksis for LCA med Line Tellefsen. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Building Green og Innovation til Marked sætter fokus på forandringspotentialet i små virksomheder, der er født grønne.
Det store i det små – på vej mod en ny bæredygtig praksis