Stort event fra Paris og München om digitalisering af byggebranchen kommer til København

Til efteråret samler Building Green aktører fra hele byggeriets værdikæde til et eksklusivt BIM-event med fokus på, hvordan digitalisering fører til mere effektivt, produktivt og bæredygtigt byggeri. Launch Event for BIM World Copenhagen finder sted den 19.-20. september og er en forløber for et større nordisk BIM World event i september 2024.

Efter en række succesfulde digitaliseringsevents med flere tusind besøgende i både Frankrig og Tyskland kommer BIM World nu til København. Under titlen BIM World Copenhagen – Nordic Digital Construction afholdes et eksklusivt 2-dags Launch Event i september i år. Til næste år løber den første ordinære udgave af ’BIM World Copenhagen – Nordic Digital Construction’ af stablen.

Launch Eventet samler repræsentanter fra hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde. De besøgende bliver opdateret på de nyeste tendenser inden for digitalisering og BIM (Building Information Modeling), får inspiration af digitaliseringseksperter og mulighed for at netværke.

Digitalisering er nøglen til den grønne omstilling

Der er et kæmpe potentiale i at øge digitaliseringen og anvendelsen af BIM i byggeriet, hvilket også er et af kernepunkterne i Danmarks nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Øget digitalisering af byggebranchen fører alt andet lige til mere effektivt, produktivt og bæredygtigt byggeri – sidstnævnte takket være de iboende data, der ligger i BIM-modellerne. Eventet dækker alle byggeriets faser fra skitsering og projektering over opførsel til drift og vedligehold. Det tager udgangspunkt i fire overordnede temaer: Twin transitions: Sustainability and the digital transformation of the building industry, Digital Twins and BIM innovations, Data, data & data og Smart operations and IoT-integration.

Bygherreforeningen er en af partnerne på Launch Eventet, og direktør Henrik Bang uddyber sammenhængen mellem BIM og den grønne omstilling.
  

Henrik Bang, direktør, Bygherreforeningen

– Digitalisering og ny brug af data spiller en afgørende rolle i forhold til en grøn omstilling af byggebranchen. Det gælder både i forhold til dokumentation, men også i forhold til at optimere processer og samarbejde og arbejde med kunde- og brugerønsker på nye måder. Derfor ser vi frem til at mødes med de forskellige aktører for at drøfte, hvordan vi kan lægge nogle strategiske spor for en forandring af branchen gennem digitalisering, fortæller Henrik Bang.

Bred opbakning til BIM World Copenhagen fra hele branchen

Standardisering, åbne formater, samarbejde på tværs af faggrupper og softwareplatforme er afgørende for, at byggeriets parter høster fordelene ved BIM. Derfor er det essentielt, at hele branchen løfter i flok. Netop den brede opbakning er noget, der glæder Sarah Elhauge, direktør, Building Green.

Sarah Elhauge, direktør, Building Green

– Ingen af byggeriets parter kan på egen hånd indfri byggebranchens potentialer eller imødekomme dens udfordringer. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes af få en række af byggebranchens vigtigste aktører med som partnere på Launch Eventet for BIM World Copenhagen. Det understreger den store interesse og opbakning, der er for omfavne digitaliseringen i den samlede byggebranche – både fra rådgivernes, bygherrernes, organisationernes, udviklernes og videncentrenes side. Jeg ser frem til to dage, hvor vi fokuserer på sammenhængen mellem øget digitalisering og effektivt, produktivt og bæredygtigt byggeri, forklarer Sarah Elhauge.

Læs mere om BIM World Copenhagen her.

FAKTA om BIM World Copenhagen

Building Green afholder Launch Event for BIM World Copenhagen – Nordic Digital Construction den 19.-20. september 2023 i Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København K.   

Partnere på BIM World Copenhagen – Nordic Digital Construction omfatter WE BUILD DENMARK, Kommunernes Landsforening, Graphisoft Center Danmark, Proptech Denmark, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut, ConTech Lab, Bygherreforeningen, buildingSMART Danmark, Akademisk Arkitektforening, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger, Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger, Ejendom Danmark, DI Byggeri, Konstruktørforeningen, Henning Larsen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, BLOXHUB, DFM og Dansk Standard.

Flere artikler
Building Green Tyskland udvidder til Heidelberg
Der kommer mere Building Green i Tyskland