Svanemærket nybyggeri – generation 4.0

Svanemærket har haft krav til nybyggeri siden 2005. I maj 2023 bliver det muligt at certificere nybyggeri efter de nye og skærpede generation 4-krav. Både bygninger til boliger, skoler, institutioner – og nu også til kontorformål – kan opnå en certificering.

Svanemærket er et stærkt værktøj til at opføre bygninger, der er bedre valg for miljø, klima og de mennesker, der skal opholde sig i bygningen. Kravene fremmer cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier. De fremmer også bygninger med et godt indeklima og af høj kvalitet. Svanemærkets krav er desuden samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for opførelse af nye bygninger.

Hvad er nyt i generation 4.0?

Der er meget nyt i den seneste generation af krav til svanemærket nybyggeri – kravene omfatter bl.a.

  • Lavt energiforbrug (brugsfase), der er minimum 10 % bedre end NZEB (nær nul energi-bygninger).
  • En klimaberegning for alle bygninger, der er omfattet af obligatoriske eller frivillige krav i Bygningsreglementet. Klimaberegningen skal overholde en grænseværdi på 10,5 Kg CO2 eq/m2, der er strengere end lovgivningens krav på 12 Kg CO2 eq/m2.
  • Fugtkontrol, krav til dagslys og minimeret udsættelse for skadelige kemikalier.
  • Miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber ved kemikalier, der bliver brugt i både byggematerialer og kemiske byggeprodukter.
  • En materiale-logbog til at sikre sporbarhed på de materialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet.
  • Foranstaltninger for at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden.
  • Nye krav er samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for opførelse af nye bygninger.
  • Kontrol af byggeprocessen af 3. part.
  • Kontorbygninger kan nu også certificeres med Svanemærket.

93 % af danskerne kender Svanemærket

Ud over de omfattende miljømæssige gevinster ved at kigge i retningen af at Svanemærke certificere jeres næste nybyggerier, så taler det også for at 93 % af danskere kender Svanemærket, og 63 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer. En certificering med Svanemærket betyder således øget attraktivitet af byggeriet og en sikkerhed for, at investeringen rækker ind i fremtiden.

Mød Svanemærket på Building Green Aarhus

På Building Green Aarhus den 3. og 4. maj kan du møde os på stand #47, ligesom du kan deltage på vores Green Session d. 3. maj kl. 10.40, hvor vi præsenterer Svanemærkets nye krav til byggeri. Her kan du blandt andet høre om kravene til materialevalg, indeklima og biodiversitet – og om, hvordan kravene er samordnet med EU-Taksonomi.

Læs mere om de nye krav

Sponsoreret indhold i samarbejde med Miljømærkning Danmark

Flere artikler
The plus - ovenlysmoduler
Præfabrikerede ovenlysmoduler giver dagslys, sikrer ventilation og røgudsugning