reduction roadmap

Ingen kan løse klimaudfordringerne alene, vi skal alle bidrage

Rasmus Søgaard er civilingeniør i Artelia og på Building Green Aarhus den 3. & 4. maj kan du opleve ham i en spændende talk med Mikkel Schlesinger og Sinus Lynge om Reduction roadmap, hvor der er sat konkrete reduktionsmål for den danske bygebranche, som skal sikre at vi holder os inden for parisaftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på 1,5°C.

Du kan læse et spændende interview med Rasmus her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet civilingeniør og arbejder til dagligt i Artelia (tidligere MOE), hvor jeg sidder som specialist indenfor energi, bæredygtighed og indeklima. I Artelia vil vi gerne være med til at flytte branchen den rigtige vej, og vi har derfor en stor afdeling, som målrettet arbejder mod et mere bæredygtigt byggeri, som samtidig leverer et godt og sundt indeklima. Vi deltager flittigt i udviklingsprojekter, som har til formål at hæve branchens vidensniveau, så vi i fællesskab kan få sat fart på den grønne omstilling.

I den forbindelse arbejder jeg meget med miljømæssig bæredygtighed på både et praktisk og strategisk niveau. Som rådgiver arbejder jeg med at reducere klimabelastningen mest muligt fra de bygninger, vi opfører, ved at tage de rigtige design- og materialevalg, ligesom jeg holder oplæg om de nye klimakrav i bygningsreglementet. I tillæg til dette har jeg været med til at udforme Reduction Roadmap, hvor vi er kommet med et oplæg til, hvor meget og hvor hurtigt boligbyggeri skal reducere klimabelastningen for at respektere ”safe operating space for climate change”.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Den helt store udfordring ved bæredygtighed i byggeriet er, at byggeri per definition ikke er bæredygtigt. Hver gang vi opfører nye kvadratmeter, belaster vi planeten og bidrager til klimaforandringerne og overskridelsen af de planetære grænser. Før vi med rette kan sige, at et byggeri er bæredygtigt, er der lang vej, men vi bevæger os i den rigtige retning.

Lige nu er de primære udfordringer, at den måde vi evaluerer miljømæssig bæredygtighed i byggeriet, foregår gennem LCA beregninger, som følger en bestemt regnemetode. Denne metode er rigtig dårlig til at evaluere regenerative og biogene materialer samt genbrugsmaterialer. Dette betyder at nye og mineralske materialer i stor stil fortsat benyttes fremfor de grønnere alternativer. Desuden er klimakravene i Bygningsreglementet sat så tilstrækkeligt højt, at langt de fleste byggerier ikke behøver at overveje alternative materialer med lavere miljøbelastning.

Jeg ser dog også store muligheder i den bæredygtige agenda, som virkelig har sat fart under udviklingen af nye byggevarer af regenerative og biobaserede materialer. Disse materialer kan ikke alene løse udfordringen om bæredygtigt byggeri, men er en væsentlig del af løsningen. 

Årets tema er ’Urban transformation – til gavn for mennesker og planet’. Hvordan kan vi transformere vores byer til gavn for mennesker og planet i dine øjne? Hvad skal der til?

Der ligger et stort potentiale i at evaluere hele byområde frem for udelukkende at se på de individuelle bygninger eller grønne områder hver for sig. Byudviklere har efterhånden flere redskaber og guidelines til, hvordan man skal udvikle og transformere byområder ud fra en helhedstilgang og til gavn for mennesker, men der mangler et kvantitativt værktøj til at evaluere byområdes samledes belastning af planeten. Bygninger, kommunale institutioner (skole, indkøbsmuligheder, dagpleje, sportsfaciliteter etc.), forsyningsinfrastruktur, vandløb, træer og planter, dyr, mennesker, trafikløsninger mv. har alle en afgørende betydning for, hvordan udviklingen af et nyt byområde belaster klimaet og biodiversiteten, så vi er nødt til at finde en metode til at evaluere dette samtidig med, at vi selvfølgelig har fokus på det sociale aspekt for os mennesker. 

Hvordan kommer vi væk fra ‘business as usual’, når det handler om bæredygtighed i byggeriet?

Vi er nødt til som branche at anerkende, at vi ikke kan fortsætte med at bygge som vi altid har gjort, og jeg tror, at den erkendelse skal komme gennem en kombination af lovgivning og fyrtårsprojekter. Lovgivningen skal strammes, ikke kun for bygninger, men hele vejen rundt, hvis vi vil leve op til vores forpligtigelser overfor Parisaftalen. Fyrtårsprojekterne skal inspirere og vise, at vi kan designe og bygge bygninger, som både er æstetisk flotte, har et sundt indeklima, et lavt klimaaftryk og til en pris, som ikke er meget dyrere end den gængse byggemetode. Herudover er der heldigvis også flere og flere bygherrer, som efterspørger mere bæredygtigt byggeri, hvilket også med til at gøre op med ”business as usual”.

Hvilke projekter synes du har spændende tiltag inden for bæredygtighed?

Jeg synes projektet 4 til 1 Planet er et rigtig spændende projekt, som virkelig er med til at hæve branchens vidensniveau og opnå reelle CO2 reduktioner i byggeriet. Det er et virkelig ambitiøst projekt, som i virkeligheden er mange forskellige projekter, der alle prøver at reducere klimabelastningen fra en bred vifte af forskellige bygningstyper til 2,5 kg CO2/m² år, ligesom der er givet støtte til udviklingen af nye og innovative byggevarer. Som altid med Realdania projekter deles alt viden frit, og det kan virkelig være med til at inspirere branchen og vise vejen.

Hvad taler du om på Building Green Aarhus, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg skal fortælle om Reduction Roadmap, hvor vi ud fra en genberegning af den planetære grænse for ”Climate Change” har sat konkrete årlige reduktionsmål for dansk boligbyggeri, som sikrer at vi holder os indenfor Parisaftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på 1,5°C.

Ambitionen med projektet er at starte en bevægelse i branchen, som med udgangspunkt i planetens bæredygtige kapacitet, arbejder for opnå reelle reduktioner, dele ”best practise” og indlede nye måder at samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde. Håbet med indlægget på Building Green er, at folk bliver klogere på hvor meget og hvor hurtigt, vi er nødt til at reducere klimabelastningen, hvis vi skal begrænse den globale temperaturstigning til et niveau, som ikke udløser uoprettelige skader på planetens økosystemer. Projektet er udviklet med udgangspunkt i byggebranchen, men princippet kan overføres til andre brancher og sågar ned på personniveau. Pointen er, at ingen kan løse klimaudfordringerne alene, vi er nødt til alle at bidrage, og i fællesskab er vi stærkest.  

Vil du gerne høre mere om reduction roadmap fra Rasmus Søgaard?

Vær med på Building Green Aarhus den 3.-4. maj 2023 og hør om reduction roadmap i en spændende talk mellem Mikkel Schlesinger, Sinus Lynge og Rasmus Søgaard. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Karina og Claus om det blå-grønne byrum
Blå-grønne byrum, øget biodiversitet, rekreative løsninger – mulighederne er mange