Byudvikling for det gode liv

Hvordan skaber vi byer til gavn for mennesker og vores planet? Vi står i en akut klima- og naturkrise, hvor byggeriet har en stor del af ansvaret.

På Building Green Aarhus den 3. & 4. maj får du sat fokus på temaet ‘Urban transformation – til gavn for mennesker og planet’, men du får også sat fokus på undertemaet ‘Byudvikling for det gode liv’. Det betyder, at flere af talerne og debatterne på de 3 scener vil dele ud af deres viden om byudvikling, der både er til gavn for mennesker og naturen.

For at sikre høj livskvalitet skal det urbane liv understøtte det rette miks mellem bolig, fritid, erhverv og kultur. Du får dermed stillet skarpt på emner som lokal sammenhængskraft, behovet for korte afstande til natur og byens tilbud og helhedsorienteret byudvikling.

Du kan blandt andet glæde dig til at høre: 

Anne Mette Boye: Forandringskapacitet
Intentionerne bag bytransformation er ofte byvækst, øget bykvalitet eller et ønske om omstilling til mere bæredygtige bydele. Byomdannelse i den eksisterende by viser sig dog ofte at være kompleks og stiller store krav til en dyb forståelse af stedet. 
Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune om forandringskapacitet 

Jacob Bundsgaard: Hvordan får vi bæredygtig vækst og livskvalitet til at gå hånd i hånd i Aarhus?
Aarhus skal være en god by for alle. For os, der bor her i dag, for tilflyttere og for de kommende generationer af aarhusianere. Samtidig står vi lokalt, nationalt og internationalt med så store og vilde problemer, at velkendte løsningsmodeller ikke slår til.
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Liselott Stenfeldt: Mennesket og oplevelsen i centrum for inkluderende byudvikling
Hvad sker der, hvis man ser udviklingen af byer, bydele og gader som en stor social infrastruktur, der er holdt sammen af mennesker? Liselott deler konkrete eksempler om hvordan data kan inspirere til at designe inkluderende i det offentlige rum.
Liselott Stenfeldt, team director and head of research & development, Gehl Architects

Hent din gratis billet her og vær med i Aarhus Congress Center!

Flere artikler
Hvad står i vejen for det naturbaserede byggeri?