Jasper om den menneskelige skala

Vi skal bringe den menneskelige skala tilbage

Hør et spændende indlæg af Jasper Schipperijn, der er professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet på konferencen Build for Health & Creativity den 18. & 19. april. Han holder et indlæg om, hvordan vi kan indrette vores byer mere aktivitetsvenlig og dermed skabe mere active living.

Læs et interview med Jasper her.

Hvad er din baggrund og hvad er din indgangsvinkel til byplanlægning og -udvikling?

Jeg har en kandidatgrad i skov- og naturforvaltning fra Wageningen University i Nederlænderne og en PhD grad fra Københavns Universitet i parkforvaltning. Siden 2010 har jeg arbejdet på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. I forhold til byplanlægning og -udvikling drejer min indgangsvinkel sig om hvordan omgivelser påvirker adfærd, og hvordan man igennem byplanlægning kan fremme folkesundheden. 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inde for emnet? 

Siden 60’erne har byplanlægning haft meget fokus på at indrette byer efter at transport foregår i bil. Fokus er skiftet lidt, især i bymidten i de største byer, men stadigvæk er mange byplanlægningsbeslutninger styret af en tanke der adskiller funktioner, og et samfund hvor pendling i bil er normalt. Et bil-domineret samfund er både dårligt for klimaet og dårligt for sundheden.

Hvad synes du er vigtigt at have for øje når man vil udvikle byer med fokus på menneskers behov? Og hvad får vi ud af det ifølge dig?

Vi skal udvikle varierede, levende byer hvor forskellige funktioner såsom bolig, erhverv, indkøb, rekreation og mere er blandet og tæt på hinanden, og hvor mange mennesker gerne vil bo. Derudover synes jeg, at mulighederne for at cykle, gå og tage offentligt transport skal være så billigt og nemt, at det er de transportformer de fleste mennesker vælge at bruge.

Hvordan kan vi blive bedre til at få sundhed, fællesskab og menneskers fysiske, mentale og sociale behov integreret i byudviklingen? 

Vi skal bringe den menneskelige skala tilbage og fokusere meget mere på at skabe ’komplete’ bydele hvor alle væsentlige funktioner findes, hvor naboer kender hinanden, og hvor byrum er indrettet som mødesteder.

Hvilke byudviklingsprojekter synes du er spændende lige nu?  

Bydele, både nye og gamle, hvor ’15 minute city’ bliver normen, med alle de fordele det bringer med sig. Jeg synes blandt andet Superblocks i Barcelona er et meget spændende projekt.

Hvad taler du om på konferencen? Og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det? 

Jeg taler om byplanlægning for active living. Ved at indrette vores byer mere aktivitetsvenlig kan vi skabe mere ’active living’, opnå store sundhedsgevinster og samtidig opnå store klima- og miljøgevinster. Jeg tror og håber på, at deltagerne får indsigt i, at det ikke behøver at være svært og kompliceret at skabe aktive, klimavenlige byer, men at det kræver nogle hårde (politiske) valg, som måske ikke direkte er populære, men i sidste ende munder ud i store gevinster både for det enkeltes menneskes sundhed og for klimaet.

Vil du gerne høre mere fra Jasper Schipperijn?

Build for Health & Creativity den 18. & 19. april holder Jasper Schipperijn et spændende indlæg om active living, og hvordan man får det integreret i byplanlægningen. Læs mere og tilmeld dig konferencen her.

Flere artikler
Stream programmet og vær med på første række
Stream programmet og vær med på første række