Thomas om bæredygtig mobilitet
Foto: Arkitema - Trondheim Central Station - Entrence

Offentlig transport skal være lige så nemt som det næste match på Tinder

På konferencen Bæredygtig Infrastruktur den 9. & 10. november holder Thomas Grave Larsen, partner & head of infrastructure i Arkitema et oplæg om Arkitemas erfaringer med, hvordan mobilitets hub’s kan have en positiv indvirkning på bylivet og skabe sundere byer.

Læs et spændende interview med Thomas her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtig infrastruktur og byudvikling?

Jeg er partner og head of infrastructure i Arkitema og har gennem en lang årrække arbejdet med infrastruktur særligt med fokus på den kollektive transport, herunder blandt andet som rådgiver for Metroselskabet, hvor jeg sammen med designteamet og Metroselskabet har udviklet stationerne og forpladser til den kommende Sydhavn metrolinje.

I Arkitema Infrastructure arbejder vi med et gennemgående fokus på passageroplevelsen i alle vores projekter. At sætte mennesket og passagererne i centrum er en nødvendighed for at lykkes med den grønne omstilling inden for mobilitet, så vi ikke kun skaber miljømæssig bæredygtige projekter, men også projekter der er socialt og økonomisk bæredygtige nu og for fremtiden. Derfor har vi heller ikke kun fokus på det enkelte anlæg, men i høj grad også koblingen videre ud i byen, hvorfor vi også arbejder tæt sammen med kollegaerne i Arkitema Urban.

Thomas Grave Larsen, partner & head of infrastructure i Arkitema

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for bæredygtig infrastruktur og byudvikling lige nu?

Transportsektoren står for en meget stor andel af den samlet klimapåvirkning. Historisk set har sektoren ikke for alvor haft fokus på dette, hvorfor der er en lang række af lavthængende frugter. Dem skal vi selvfølgelig tage fat om nu. Da infrastrukturprojekter generelt har et meget langt aftræk fra de første ideer, forstudier, VVM-redegørelser, design og udbud samt udførelse til de første passagerer tager anlæggene i brug, er det vigtigt, at vi alle sætter barren højt. Det er i de helt tidlige faser, at de største klimapåvirkninger kan optimeres. Derfor er det også bekymrende, at vi mangler en samlet vision for Danmarks fremtidige infrastruktur. I dag planlægger vi i høj grad i et patchwork af infrastrukturprojekter spredt jævnt ud over landet, og det øger risikoen for at vi ikke for den mest optimale sammenhæng og dermed bæredygtighed i projekterne

Vi er et forholdsvis lille land. Vores befolkning er ved at nå en størrelse, hvor man kan begynde at diskutere om vi fortsat skal planlægge vores infrastruktur efter at servicere byer og land, eller om vi nærmere skal se på at servicere Danmark som var det én stor by med større eller mindre tæthedsgrader og med differencerede tilbud af kollektiv transport.

Hvordan skal fremtidens transport og mobilitet udvikles i dine øjne?

Det er vigtigt, at vi i højere grad begynder at tænke i helheder og skaber sammenhæng mellem forskellige transportformer og videre ud i byerne. Vi skal i langt højere grad fremme den kollektive transport, ved at gøre den nemmere og langt mere attraktiv at benytte end tilfældet er i dag. Vi skal prioritere hovedtransportårer, hvor der hurtigt kan flyttes mange mennesker. Uden for hovedtransportårene er det nødvendigt med et mere fleksibelt og differenceret transporttilbud. De kommende generationer vokser op med, at man swiper videre i det sekund noget bliver uinteressant – dem får vi aldrig til at stå ved et busstoppested uden læskur og vente 10-15 min. på den næste bus, der i øvrigt ikke kører dem derhen hvor de skal… Det skal være lige så nemt og hurtigt som at finde et nyt musiknummer på Spotify eller det næste match på Tinder.

Hvordan skaber vi gode sammenhængende byer, som vi har lyst til at leve i?

Transporthubs med fokus på omskiftet mellem transport og den nære by er vigtige for at skabe byer, der giver plads til et sundt og godt byliv. Vi arbejder med det vi kalder 3-minutters velfærdsbyen, hvor centrale daglige funktioner er samlet omkring en transporthub, således at daglige gøremål kan klares som en del af turen. De enkelte hubs forbindes med attraktive og trygge adgangsveje gennem byen. Herved kan vi øge det område en hub kan betjene markant. Vi skal i langt højere grad prioritere at designe adgangsvejene for gående, cyklister, løbehjul og hvad der ellers må komme i fremtiden af små individuelle transporthjælpemidler.

Hvordan kan vi finde løsninger, som gør det muligt at skabe miljøer og udvikle byer, der kombinerer det bæredygtige, det effektive og det intelligente?

Vi bliver først og fremmest nødt til at tale om vores CO₂- og ressourceforbrug, både i anlægsfasen og den efterfølgende drift og brug. Vi har, helt på samme vis som, når vi snakker økonomi, et CO₂ budget – som vi lige nu forbruger mere eller mindre ukritisk af. Der er ingen tvivl om, at infrastrukturprojekter trækker voldsomt på CO₂ budgettet, derfor er det også vigtigt, at vi i langt højere grad ser på de projekter, hvor vi opnår den største samlet besparelse.

Dernæst skal vi have langt mere intelligente løsninger. Rejseplanen er godt på vej, men vores samlede smartphonepakker med Google, Apple og mange flere ved alligevel langt mere om os end de fleste af os ønsker. De ved, hvad tid jeg skal op, hvor jeg skal møde på et givent tidspunkt og meget mere. Alt denne information skal vi kunne bruge til at give en høj og individuelt tilpasset service i tilbuddet af vores kollektive transport.

Hvad taler du om på Sustainable Infrastructure?

Med fokus på mellemstore og større byer får du et indblik i, hvordan en mere bæredygtig infrastruktur/ mobilitet kan bane vejen for udvikling af et mere bæredygtigt samfund i miljømæssig og social forstand. Jeg vil også tale om Arkitemas erfaringer med hvordan mobilitetshubs kan have en positiv indvirkning på bylivet, og hvordan de kan skabe sundere byer.

Jeg håber, at deltagerne får det med sig, at vi alle skal arbejde for den grønne omstilling. At det er vigtigt, at vi får en samlet vision for Danmarks fremtidige grønne infrastruktur, hvor vi er nået til punkt, hvor enhver optimering tæller. At vi skal ændre vores mindset, når det gælder transport og i højere grad skal vælge den kollektive transport – men også, at den kollektive transport skal forbedres markant for at blive et attraktivt alternativ for mange flere borgere.

Vil du høre mere om bæredygtig mobilitet af Thomas?

Hør mere fra Thomas om Arkitemas infrastrukturprojekter og stationsbyggeri, der gør offentlig transport endnu mere bæredygtigt og attraktivt for brugerne. Du får også indblik i de analyser, der ligger til grund for optimering af det, at mange mennesker skal komme fra A til B på én og samme tid.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Læs om Nina Kovh-Ørvads arbejde med bæredygtighed i byggeriet.
Vi skal gå skridtet videre og gennemføre bæredygtigt byggeri