Tore om mere data og digitalisering

Mere data i byggeriet vil give en helt ny transparens

Med de nye digitale værktøjer bliver data lettere og lettere at indsamle, men hvordan sikrer vi, at data er strukturerede, opdaterede og validerede – og hvad kan man egentlig gøre med data i planlægnings- og beslutningsprocesserne? Det kan du blive klogere på, når Tore Hvidegaard, der er CEO i 3D Byggeri Danmark går på scenen til det helt nye event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19. – 20. september.

Tore kommer blandt andet til at fremvise en masse praktiske løsninger fra den virkelige verden, eksempler på nye roller og tjenester samt eksempler på, hvordan alt dette kan integreres som en naturlig del af projektplanlægningen.

Inden eventet kan du læse et spændende interview med Tore her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med digitaliseringen af byggebranchen til dagligt?

Jeg er uddannet arkitekt, og har de sidste 16 år arbejdet med digitaliseringen af byggebranchen. Det skal forstås bredt: jeg har både arbejdet på byggesager som f.eks. bygherrerådgiver, været med til at lave digitaliseringsstrategier for nogle af de helt store danske bygge- og driftsorganisationer samt hjulpet internationale producenter af byggematerialer til at komme med på den digitale vogn.

Ved siden af det har jeg været tilknyttet forskellige branchefællesskaber blandt andet Molio, hvor jeg har været projektleder på en række større projekter med ”standarder” til byggebranchen. Det er blandt andet  de danske IKT-specifikationer, og standarder om ”data til drift”.

Hvilken rolle ser du at en digital omstilling kan spille i forhold til at nedbringe byggeriets klimaaftryk?

Vi kommer ikke langt i den grønne omstilling, hvis vi ikke får langt bedre indblik i hvilke konsekvenser vores valg har – Ikke bare af byggematerialer, men af hele vores bygnings design. Problemet er at dette kræver mange, ekstremt store beregninger, som kan tage et menneske uger at lave.

Det gør at vi i dag arbejder meget reaktivt: Vi designer og vælger materialer og løsninger ud fra erfaringer og viden fra tidligere projekter, og så regner vi ud om det passer. Udfordringen kommer så, når beregningen ikke helt passer, og vi er over vores mål. Så er der kun én vej frem, det er en ”sparerunde” på CO2. Men nu er vi så langt i processen at vi kun kan optimere enkelte steder – det er f.eks. for sent at dreje hele bygningen, for så skal alt laves om igen. Men måske var det faktisk den mest bæredygtige løsning vi gik glip af der – vi finder bare aldrig ud af det, for omkostninger til at lave 100, eller 1000 beregninger er simpelthen for store og tidskrævende.

Vi har derfor brug for digitale arbejdsmetoder og værktøjer til at give os meget hurtigere beregninger, og feedback, så beregningerne tager minutter, frem for uger, og samtidig kan de digitale værktøjer være med til at lave alternativer, prøve forskellige materialer og løsninger af og præsenterer løsninger designeren måske slet ikke havde tænkt på.

Hvad mener du er den største udfordring byggebranchen står overfor på digitaliseringsområdet?

Byggebranchen er bygget op omkring byggeprojekter, så alle tænker ”nyt projekt” frem for ”optimeret proces”.  Jeg har stået et utal af gange og talt med ingeniører, der har sagt at ”hvert projekt er unikt”, men når det kom til stykket var det den samme løsning, de anvendte som de har anvendt 100 gange før. Så i stedet for at fokusere på de 90%, der er det samme fra gang til gang, ser man på det 10% der er forskellige.

Man er også ekstremt fortravlet og ”har ikke tid til at det der nye, for nu skal der bygges”, og så gør man det på samme ineffektive metode gang på gang, frem for at prøve at gøre det med udgangspunkt i, hvordan man gjorde det sidst, og så standardisere og optimere på det.

Hvad er dine ambitioner for branchen de næste 10 år, når det kommer til digitale arbejdsgange og -processer?

Ambitioner eller skrækscenarier?

Jeg ser en kæmpe joker i automatisering, da det kan effektivere ekstremt voldsomt. Her er AI den helt store joker, for der er et potentiale der, som jeg tror er fuldstændig undervurderet – specielt ift. ingeniørerne og styringen af byggesagerne.

Jeg tror ikke, at AI bare vil gøre alle arbejdsløse, men en ingeniør, arkitekt eller entreprenører med de rigtige værktøjer og en god digital ”assistent” vil være mange gange mere effektiv end en kollega uden. Det er en stor risiko for dem, der ikke forstår dette, og ikke kommer med på vognen: de bliver simpelthen for uproduktive.

Men alt i alt tror jeg vi kommer til at se meget mere data i byggeriet, og det vil give en helt ny transparens, som vil tillade meget bedre overblik og bedre beslutninger.

Kan du nævne et projekt eller to, som igennem en innovativ tilgang til BIM, data eller drift har oplevet gode resultater med hensyn til for eksempel bæredygtighed eller bundlinje?

Der er masser af gode resultater derude, men den helt store udfordring i byggeriet er, at vi ikke følger op på vores ting: Ingen – ikke engang bygherrerne – samler op på byggesagerne, og evaluere og lære fra dem.
Dvs. vi kan sagtens lave initiativer som forbedrer byggeriet på forskellige fronter, men der er ingen som faktisk kan sige, at det gav så og så meget. Københavns lufthavn lavede en opgørelse som viste at brugen af digitale arbejdsmetoder frigav 4,25% af pengene i en byggesag. Ifølge mine overslag er det en return-of-investment på gange 10 – så det burde jo være en no-brainer for alle bygherre. Men Lufthavnen geninvester disse penge i byggesagen, så byggeriet får en højere kvalitet frem for at blive billigere, så kigger man kun på økonomien, bliver den uændret. Men det er jo deres valg, hvad de vil bruge pengene til, andre ville måske bare putte dem i lommen – det er op til din strategi som bygherre.

Men det som jeg er opmærksom på, er at selv om vi har nogle af de hårdeste digitale krav i verdenen her i Danmark, når du bygger for offentlige bygherrer, så vælger så godt som alle også at anvende de samme digitale værktøjer og arbejdsmetoder når de arbejder for de private bygherrer – selvom de private ikke har nogle krav. Det siger jo noget om, at det kan godt være, at man skal trækkes til truget når det handler om at begynde at anvende digitale værktøjer, men når man først går i gang så har bliver man ved helt frivilligt – og det må jo være fordi det giver værdi!

På den måde er statens krav en kæmpe succes.

Vil du gerne høre mere om digitalisering af byggeriet?

På det helt nye event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19. – 20. september kan du høre et spændende indlæg med Tore. Læs mere om eventet og tilmeld dig i dag til en yderst skarp pris.

Flere artikler
De gode hensigter går ofte tabt i udbudsfasen