Byggebranchen skal til at tage det komplekse og bæredygtige verdensbillede til sig

Vibeke Grupe Larsen er PhD forsker hos Danske Arkitektvirksomheder. På Building Green København den 2.-3. november 2022 holder hun et indlæg på scene Learning Sessions, hvor hun taler om social bæredygtighed og hvordan vi håndterer den i byggebranchen.

I denne artikel kan du læse et interview med Vibeke Grupe Larsen.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet som arkitekt. Efter nogle år på københavnske arkitekttegnestuer, begyndte jeg i 90’erne at interessere mig særligt for den miljømæssige bæredygtighed i arkitekturen. I den anledning kom jeg til at uddanne og efteruddanne adskillige arkitekter og andre af byggebranchens aktører i dette felt, og jeg deltog i alverdens projekter med udvikling af redskaber og anvisninger til at håndtere miljømæssig bæredygtighed i arkitekturen. Jeg gjorde dette som selvstændig konsulent i en del år og arbejdede på tværs af byggebranchen, men altid med udgangspunkt i arkitektur og arkitekter. Ad åre har jeg fordybet mig i den økonomiske bæredygtighed i arkitektur for at forstå præmisserne for realisering. I dag er jeg meget optaget af den sociale bæredygtighed som grundforudsætning for om bæredygtig arkitektur og byggeri skal – og kan – lykkes – ingen realisering uden at brugerne og samfundet er på banen og vil prioritere bæredygtighed!

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtigt byggeri lige nu?

Siden jeg begyndte at involvere mig i bæredygtigt byggeri, er der kommet medvind på cykelstierne, og bæredygtighed er nu på alles læber, og der er stor viden i byggebranchen. Det er ikke længere lige så meget op ad bakke, som det var i 90’erne, og det fremmer dagsordenen. Og det er meget nødvendigt af hensyn til fremtidige generationers muligheder. Men det er en meget stor udfordring for den bæredygtige dagsorden i byggeriet, at finansiering af en alt for stor del af byggeriet i dag beror på anlægsøkonomiske betragtninger, om at byggeri skal være billigt her og nu i et kortsigtet perspektiv, fremfor totaløkonomiske betragtninger, der tager fordelene ved bedre kvalitet af byggeprojekterne med videre over i gode og fordelagtige brugs-, drifts- og vedligeholdsbetingelser på langt sigt. Kan vi komme ud af den konventionelle silotænkning og i højere grad integrere sociale, økonomiske og miljømæssige præmisser for kvalitet i byggeri, vil det fremme det bæredygtige byggeri afgørende og gøre os i stand til bygge absolut bæredygtigt og inden for de planetære grænser i langt højere grad, end vi gør i dag. Vi er stadig langt fra målsætningen, set i lyset af hvor meget nybyggeri og renovering der er behov for.

Hvordan og hvor kan byggebranchen skrue op for de bæredygtige ambitioner i dine øjne?

De økonomiske modeller for byggeri skal udfordres og omstilles. Vi skal væk fra den kortsigtede anlægsøkonomiske betragtning, som Kenneth Boulding[1] kalder for ”Cowboy-økonomien”, og hen i en forståelse af, at kloden er et sluttet system, hvor der kun er de ressourcer, der er, og vi er nødt til at deale med dem, så de rækker til den befolkning, som vi er på kloden med de behov som vi har, også i fremtiden. Det kalder Boulding for ”Astronaut-økonomien”. Byggeri er en meget stor faktor i den nødvendige omstilling, så byggebranchen kan med fordel skrue op for de bæredygtige ambitioner ved at omtænke og nytænke modeller for finansiering, som fremmer kvalitet og værdiskabelse på den lange bane, fremfor kun at tænke i laveste pris her og nu.

Årets Building Green-tema er ’Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Hvad tænker du, der skal til for at vi kommer så tæt som muligt på Absolut Bæredygtighed?

Parallelt med en omstilling fra ”Cowboy-” til ”Astronaut-økonomi” er det helt afgørende, at vi forstår betydningen af social bæredygtighed og social værdiskabelse i denne sammenhæng. Vi skal kunne opgøre de sociale værdier af det, som vi planlægger og bygger, så brugere og samfund er med på dagsordenen, og løsninger kan findes, som alle parter kan føle ejerskab til. Der findes ikke henholdsvis en rød og en grøn bæredygtighed; for at sikre det bedste udbytte af miljømæssig bæredygtighed, skal de sociale dagsordner fungere i et samfundsmæssigt perspektiv, og alle involverede parter skal ”eje” dagsordenen. Det er komplekst, men det er sådan det er – det er vi nødt til at lære at håndtere. Også politikerne.

I hvor høj grad bør vi forholde os til de planetære grænser i hvert enkelt byggeri?

Der findes ikke gradsforskelle i forhold til om vi skal forholde os til de planetære grænser i byggeriet. Det skal vi. For byggesektoren er stor, og påvirker gennem sit ressourceforbrug planetens tilstand meget. Men det gør de andre sektorer også, om end i andre omfang. På sektorniveau er vi derfor nødt til at se på sammenhænge i stedet for at bevæge os i siloer. Der er ikke nogen quick-fixes. Det er komplekst, men det er sådan det er – det er vi nødt til at lære at håndtere. Også politikerne.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende og nyskabende?

Jeg vil faktisk gerne pege på en bæredygtig tankegang fremfor bæredygtige projekter. For nylig besøgte jeg og en række kolleger Here East, Bartlett School of Architecture, UCL i London. Her oplevede vi innovation og dedikerede undervisere med stærk fornemmelse for, at kommende arkitekter og designere skal kunne håndtere virkelig komplekse udfordringer hvad angår bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi og på et meget højt niveau. Here East har fx udviklet en kandidatuddannelse, der integrerer arkitektur, biomaterialer og maskinteknik. Hos Here East arbejder studerende og forskere bl.a. med bioreceptorer, svampe, alger, bakterier og restprodukter fra f.eks. sukkerproduktion som komponenter i byggematerialer, og de tester sådanne materialer for deres potentialer i imponerende værkstedsfaciliteter. Der vil være brug for mange flere af denne slags hybride, mangfoldige og komplekse kompetencer i fremtiden, end alene de statiske og endimensionelle jobbeskrivelser, som byggeriets dinosaurere er vokset til med. Sådanne tankesæt synes jeg er spændende og nyskabende og peger ud i den fremtid, hvor vi skal kunne håndtere de komplekse problemstillinger, som jeg har nævnt.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne opfordre byggebranchen til at tage det komplekse og bæredygtige verdensbillede til sig, i stedet for (som mange gør) at forudsætte, at alt vedrørende bæredygtighed skal bero på lavthængende frugter, ”kunne pisses i sne” og at ”vi finder en teknologisk løsning i morgen”. Dagsordenen ER kompleks – men vi har selv udløst den – så vi bliver også nødt til at kunne håndtere den af hensyn til fremtidige generationer. For som Minik Rosing[2] siger: ”Kloden skal nok overleve – det er straks værre med menneskeheden!”.

Vil du høre mere om social bæredygtighed?

Vær med på Building Green København den 2.-3. november og hør Vibeke Grupe Larsen fortælle mere. Læs mere og tilmeld dig gratis her.


[1] https://byrummonitor.dk/nyviden/art8919107/Byggesektoren-må-væk-fra-cowboyøkonomien-for-at-vi-kan-nå-vores-klimamål

[2] https://da.wikipedia.org/wiki/Minik_Rosing

Flere artikler
Olav de Linde deltage ri en debat om cirkulært byggeri på Building Green. Læs et interview her.
Vi skal have flere til at tænke bæredygtigheds tanker