Vi kommer til at se mobiliteten i byerne på en mere serviceorienteret måde

Camilla van Deurs er stadsarkitekt i Københavns Kommune, og på konferencen Sustainable Infrastructure er hun med i en debat om bedre integration af det digitale og intelligente i byrummet. I debatten diskuterer stadsarkitekter de forskellige udfordringer, de står overfor, og hvordan data og intelligente løsninger bidrager med kvalificerede beslutningsgrundlag.

Læs et interview med Camilla van Deurs her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtig infrastruktur og byudvikling?

Jeg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 2002 og har en ph.d. fra samme sted i 2010 om “Udformning og brug af uderum i nyere dansk boligbyggeri”. Jeg har arbejdet som landskabsarkitekt hos Svend Kierkegaard, været partner hos Gehl Architects i en årrække og siden 2019 har jeg været stadsarkitekt i Københavns Kommune.

I mit daglige arbejde fylder byens infrastruktur meget på alle skalaer af byens udvikling fra det strategiske niveau om ruteføringen af nye metrolinjer, arbejdet med de nye lokalplaner eller i udviklingen af nye byrum og genopretning af veje i byen. København er kendt som en cykelby og i stigende grad er vi også optaget af at sikre gode forhold for fodgængere og tilgængelighed for alle. Desuden er næsten alle vores nye byudviklingsområder placeret stationsnært og dermed ofte også underlagt lavere parkeringsdækninger eller bilfri-by løsninger.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for bæredygtig infrastruktur og byudvikling lige nu?

En af de store udfordringer for København for at opnå målet om CO2-neutralitet er udledningerne fra byens vejtrafik, som er omkring 45 % af den samlede udledning. Derfor er fokus på bæredygtig mobilitet centralt for byens målsætninger. I Kommuneplan19 er der åbnet op for udviklingen af bil-frie eller delvist-bilfrie bydele og dermed begynder vi at se nye modeller for hvordan bykvartererne indrettes til disse vilkår fx i Jernbanebyen. København er begyndt at undersøge mulighederne for trafikøer i hele byen, som vil være et skridt henimod en prioritering af delvist bilfrie bydele, men dette skubber selvfølgelig nogle udfordringer ud på hovedvejnettet eller til nabokommunerne, som må adresseres.

Hvordan skal fremtidens transport og mobilitet udvikles i dine øjne?

I fremtiden tror jeg vi kommer til at se mobiliteten i byerne på en meget mere serviceorienteret måde, fremfor nu hvor vi planlægger efter fysiske forhold der forudsætter at alle har deres egen cykel eller bil. De store mobilitetsvirksomheder har længe været i gang med en transformation af deres virksomheder fra produkter mod integrerede services. På samme måde tror jeg vi i fremtidens byer kommer til at se en helt anden mere fleksibel og servicebaseret tilgang til mobilitet. Og så kommer vi til at diskutere hvordan arealet i byens rum og især på byens gader bruges bedst muligt, da der er ”kamp om pladsen” med ønsker om træer, bredere cykelstier, øget adgang og tilgængelighed, affaldsløsninger, dele- og elbilspladser mv.

Hvordan skaber vi gode sammenhængende byer, som vi har lyst til at leve i?

Vi skal tænke på den vigtigste bruger – fodgængeren – først, så vil alle de øvrige beslutninger om skala, materialitet og sanselighed, trafiksikkerhed, mikroklima og forbindelser mv. udformes så det bliver behagelige og smukke byer at færdes i. Det er i virkeligheden sådan de traditionelle byer er indrettede, fra tiden før der fandtes biler eller enorme renovations- og brandbiler, der i dag sætter standarden for megen byudvikling. Vi må ses på meget mindre og fleksible løsninger for at imødekomme en mere menneskelig tilgang til byudviklingen. 

Hvad taler du om på Sustainable Infrastructure?

På Sustainable Infrastructure vil jeg gerne dele nogle af de målsætninger, analyser og redskaber Københavns Kommune anvender for at tilskyde til bæredygtige mobilitetsvalg fra den bydækkende strategiske skala og til partnerskaber med organisationer og borgere. Jeg håber at vores erfaringer kan inspirere andre kommuner eller beslutningstagere og håber ligeledes at jeg selv får nye vinkler på emnet fra de øvrige oplæg og dialoger.

Vil du høre mere om bæredygtig infrastruktur?

Lyder det spændende? Vær med på konferencen Sustainable Infrastructure den 9. & 10. november 2022. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Duft – for bien, blomsten og det glade bymenneske
Duft – for bien, blomsten og det glade bymenneske