Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

Holistisk planlægning ville gavne både klimaet og bymiljøet

På konferencen Bæredygtig Infrastructur den 9. & 10. november holder Louise Høst, direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, et spændende indlæg om det ambitiøse arbejde med udviklingen af fremtidens bæredygtige infrastruktur.

Inden konferencen kan du læse et interview med Louise Høst her.

Hvad er din baggrund – og hvordan arbejder du med bæredygtig infrastruktur og byudvikling?

Jeg er direktør i Metroselskabet og har blandt andet ansvar for selskabets bæredygtighedsindsats og udvikling af nye linjer. I Metroselskabet har vi i de senere år skærpet vores fokus på klima, miljømæssig og social bæredygtighed både i driften af Metroen, men særligt med fokus på projekterne i de tidlige design og planlægningsfase. Det gælder både i forhold til, hvad metroen kan bidrage med til nye og eksisterende byområder, men også hvordan vi kan etablere infrastruktur i så stor skala, som metroen ofte er, med mindst mulig indvirkning på klodens ressourcer og vores nære omgivelser. I den allertidligste planlægning har vi især fokus på byen og sikre nærhed til højfrekvent offentlig transport og sørge for, at metroen er til stede fra begyndelsen i nye byområder, så folk har mulighed for at bo i byen uden at eje en bil.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for bæredygtig infrastruktur og byudvikling lige nu?

To ting:

  1. Optimering af klimaaftryk fra anlægsbranchen er en stor udfordring, og vi skal meget langt ned i CO2-aftryk i forhold til, hvad vi er vant til. Og det skal gå stærkt. Alle led i værdikæden skal omstille sig samtidig og kan ikke vente på, at det ene led begynder at stille krav til det næste.
  2. En mere holistisk planlægning, så vi får den fulde gevinst af ny infrastruktur (f.eks. mere metro) – både hvad angår CO2-aftryk og gevinster for byen (f.eks. byrum til mennesker med mindre trafik). Det kan man blandt andet gøre ved at lægge andre forudsætninger ind i trafikmodelberegningerne for ny infrastruktur end ”business as usual”. Der er et uudnyttet potentiale i at se på samspillet mellem ny infrastruktur og andre byplanmæssige greb som for eksempel regulering af trafik. En sådan holistisk planlægning ville gavne både klimaet og bymiljøet.
Louise Høst på Bæredygtig infrastruktur om holistisk planlægning
Louise Høst, direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Hvordan skal fremtidens transport og mobilitet udvikles i dine øjne?

De steder, hvor der er volumen/passagergrundlag til det, skal det ske med fokus på kollektive systemer. De er langt mere klimavenlige og bidragende til den positive byudvikling end den individuelle transport. Brugerne og omgivelsernes oplevelse af at leve sammen med infrastruktur skal være i centrum, når man designer ny infrastruktur. I samarbejde på tværs af værdikæden, så alle fra arkitekter til entreprenører kan bidrage til løsningerne – her ligger et stort potentiale, som vi ikke er lykkedes med at frigive endnu.

Hvordan skaber vi gode sammenhængende byer, som vi har lyst til at leve i?

Det håber jeg, at der kommer rigtig mange interessante bud på i forbindelse med konferencen. Som udvikler af kollektiv infrastruktur er noget af det, Metroselskabet kan være med til at understøtte, at man kan leve med et meget lavt CO2-aftryk. Samtidig bliver byrummene forventeligt også mere trængt i fremtiden, og derfor vil forhold som for eksempel udnyttelse af rum under banestrækninger samt et anlæg, der er langt mere grønt, biodiverst og imødekommende, også fylde noget. 

Hvordan kan vi finde løsninger, som gør det muligt at skabe miljøer og udvikle byer, der kombinerer det bæredygtige, det effektive og det intelligente?

Alene det at designe med fokus på klimaaftryk giver en række materialebesparelser, der også er positive for økonomien.

Hvad taler du om på Sustainable Infrastructure?

Jeg taler om, hvordan vi i Metroselskabet arbejder med innovation, målrettet CO2-optimering og brugernes oplevelse. Og så vil jeg komme med nogle bud på, hvordan den næste metro i København kan komme til at se ud.

Vil du gerne høre mere om Metroselskabets CO2-optimering?

Glæd dig til et spændende indlæg fra Louise Høst på konferencen Bæredygtig infrastruktur den 9. & 10. november, hvor hun giver et indblik i Letbanen og Metroens rolle i forhold til at binde hovedstadsområdet sammen med bæredygtig kollektiv transport til gavn for borgere, virksomheder og besøgende. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Vi gentager succesen med Build for Biodiversity - urban biodiversitet
Building Green gentager succesen med Build for Biodiversity