Helene Klink på Biobaserede Byggematerialer om indeklima, miljø og sundhed
Helene Bendstrup Klinke, forretningsleder, Teknologisk Institut

Hvordan kan biobaserede byggematerialer bedst bevares og genanvendes?

Helene Bendstrup Klinke er forretningsleder i Teknologisk Institut, og holder et indlæg på Biobaserede byggematerialer den 24. & 25. august. I hendes indlæg kommer hun ind på, hvordan biomaterialer påvirker bygningers indeklima, miljø og sundhed.

Inden konferencen løber af stablen, kan du læse et spændende interview med Helene her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med biobaserede byggematerialer til dagligt?

Jeg er ph.d. i bioteknologi fra DTU, og arbejder til dagligt med dokumentation af byggevarers miljø og sundhed, herunder test for afgivelse af lugt og kemikalier til indeklimaet.

Hvad ser du som de største udfordringer og problemstillinger i forbindelse med biomaterialer i byggeriet?

Biomaterialer varierer fra naturens side i f.eks. fugtindhold, styrke og sammensætning, så derfor er det en udfordring at producere et ensartet produkt

Produktion af byggevarer ud fra biomaterialer bør foregå med sikre kemikalier, der ikke påvirker indeklima, sundhed og miljø. Forebygges ved dokumentation og indeklima tests af de færdige byggevarer.

Hvad skal vi være særlig opmærksom på, når vi bygger med biobaserede materialer? 

Biomaterialers følsomhed for blandt andet fugt og nedbrydning kræver korrekt håndtering, opbevaring og montering, herefter også ved genbrug i byggeriet.

Hvilke muligheder giver biobaserede byggematerialer?

Biomaterialers indlejrede CO2 kan give en markant forbedring af byggeriets CO2 regnskab.

Kan du komme med tre bud på, hvordan vi bedst kan komme videre og bruge flere biobaserede byggematerialer?

Samle know-how om biobaserede byggematerialer, informere og gøre det tilgængeligt for relevante aktører og efteruddannelse i byggeriet, inklusiv udførende håndværkere og byggeledere.

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til biobaserede materialer?

Jeg synes at spændende projekter er undersøgelser af, hvordan biobaserede byggematerialer bedst bevares og genanvendes, så de ikke nedbrydes og afgiver skadelige eller lugtende stoffer til miljø og indeklima.

Det er vigtigt at der udføres grundforskning i, hvordan biogene materialer påvirkes af fugt og skimmelsvampe, samt hvilke flygtige VOC- stoffer og MVOC/sporer/partikler der frigives til indeklimaet.

Forskning i miljøvenlige alternative kemiske stoffer, som er målrettet biologiske byggematerialer til konventionelle konserveringsmidler, lime, brandhæmmere, og fugtbeskyttede coatings.

Den opnåede viden vil kunne bruges til optimering og udvikling af fremtidens biobaserede byggevarer.

Hvad taler du om på Biobaserede Byggematerialer, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg skal fortælle om biomaterialer i bygningers indeklima, miljø og sundhed. Selv om biologiske byggematerialer fra naturens side er kemikaliefri, så er det ofte nødvendigt at anvende kemikalier i produktionen for at give det færdige produkt ensartede egenskaber, så det lever op til diverse tekniske krav, såsom styrke, fugtbestandighed og brandklassificering.

Det er mit håb at give deltagerne et indblik i hvilke kemikalier man skal undgå at tilsætte ved produktion af biogene byggematerialer. Også at deltagerne bliver opmærksomme på indeklima, sundhed og miljø, i tillæg til alle de øvrige krav som der findes til byggevarer helt generelt.

Vil du gerne høre mere fra Helene og biobaserede byggematerialer?

På konferencen Biobaserede byggematerialer den 24. & 25. august kan du høre mere fra Helene, når hun deler ud af hvilken betydning biomaterialer har af betydning for indeklima, miljø og sundhed. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Der er fortsat en kamp mellem pengepung og bæredygtighed, naturværdi og social værdi i byggebranchen