Tobias Øhrstrøm kommer på Biobaserede Byggematerialer.
Foto: Simon Reinhardt, Danmarks Tekniske Museum

Omstilling til biobaserede byggematerialer kommer ikke uden en ændring

Tobias Øhrstrøm er co-founder og CEO hos Søuld. På Biobaserede Byggematerialer den 24. og 25. august kan du opleve ham i et indlæg om det bæredygtige byggemateriale ålegræs, som støtter det sunde liv.

Søuld er født ud af Danmarks gamle og nær-glemte tradition for at bygge huse med tang. Med hjælp fra ny teknologi har Søuld genopfundet det klassiske ålegræs materiale, til fordel for den moderne byggebranche.

I denne artikel kan du læse et interview med ham.

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet bygningsdesign ingeniør fra DTU og siden Arkitekt MAA fra UPC i Barcelona. Gennem mit virke siden 2010 som sagsarkitekt og projektleder på mindre tegnestuer, har jeg fået en bred byggeteknisk viden og forståelse for bygherrens prioriteringer. Jeg har specialiseret mig i tailormade villaer og sommerhuse med særligt fokus på anvendelsen af gode naturlige bæredygtige materialer, høj æstetik og sunde ærlige konstruktioner.

Siden 2015 har jeg forsket og arbejdet i råmaterialet ålegræs, som er alternativ til konventionelle byggematerialer. Igennem det respekterede 3-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond startede jeg i 2016 firmaet Studio Seagrass ApS, som har til sinde at anvende naturproduktet ålegræs som et moderne æstetisk byggeprodukt. Hertil særligt som akustiske elementer. Firmaet er senere slået sammen med Læsø Zostera ApS under et nyt fælles navn, Søuld, hvor jeg i dag er direktør.

Hvad ser du som de største udfordringer og problemstillinger i forbindelse med biomaterialer i byggeriet?

Vi har baseret alt vores byggeri på få materialer såsom tegl, beton og mineraluld. Vi skal derfor have modnet mange af de forestillinger, som vi har, når vi bygger. Vores huse er blevet mere og mere tætte, og kræver derved mere og mere teknik for at kunne huse mennesker. Jeg mener, at vi skal indse, at vi skal bygge vores bygninger ud fra en helt anden logik, for at vi kan komme i mål med vores klima-mål. Hertil har de biobaserede materialer en kæmpe fremtid.

Hvad skal vi være særlig opmærksom på, når vi bygger med biobaserede materialer? 

En omstilling til biobaserede materialer kommer ikke uden en ændring i den måde vi bygger. Vi skal derfor tænke nye standardløsninger ind, så det bliver nemmere for alle byggeriets led at bruge nye materialer.

Hvilke muligheder giver biobaserede byggematerialer?

Vi kommer til at få et langt bedre indeklima og vi har muligheden for at indlejre CO2 i byggeriet. At leve med hygroskopiske materialer, som kan ånde og kan håndtere fugt. Materialer kommer til at fordre et bedre indeklima i stedet for at modarbejde det.

Kan du komme med tre bud på, hvordan vi bedst kan komme videre og bruge flere biobaserede byggematerialer?

  • Et fair CO2-afgiftssystem
  • Revidering af bygningsreglementet
  • Lave flere præaccepterede løsninger med biobaserede materialer

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til biobaserede materialer?

Her kan jeg komme på et projekt og det er DBI-projektet Wood:UpHigh. Det er interessant, da det kan være med til at skabe grobund for flere præaccepterede løsninger i biobaserede materialer.

Hvad taler du om på Biobaserede Byggematerialer?

Jeg kommer til at give et bud på, hvordan man kan bruge biobaserede ressourcer fra havet til at løse nogle af de store udfordringer vi har i byggeriet. Jeg vil fokusere på, hvad vi i Søuld har gjort for at komme i mål med et materiale som er CO2-negativt, men samtidig kan performe på allerhøjeste niveau som et moderne byggemateriale. Søuld handler om et glemt bæredygtigt materiale med ældgamle, danske rødder, der med ny teknologi er blevet omdannet til smukke designede akustikprodukter, der imødekommer nutidens æstetiske og tekniske krav – uden at gå på kompromis med sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarder. Søulds akustiske produkt består af naturmaterialet ålegræs; en let tilgængelig ressource, der binder store mængder CO2, mens det vokser i havet. Hør hvordan Søulds akustik produkt kan betragtes som en ’CO2 bank’, når de indbygges i byggeriet og kan være et reelt alternativ til traditionelle akustikmaterialer der ofte kræver store mængder energi til forarbejdning.

Vil du høre mere fra Tobias Øhrstrøm?

Du kan opleve ham på Biobaserede Byggematerialer den 24. og 25. august i et indlæg om det bæredygtige byggemateriale ålegræs, som støtter det sunde liv. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Materialer - planetens præmisser
Materialer på planetens præmisser