Building Green og Innovation til Marked sætter fokus på forandringspotentialet i små virksomheder, der er født grønne.

Det store i det små – på vej mod en ny bæredygtig praksis

Building Green og Innovation til Marked sætter fokus på forandringspotentialet i små virksomheder, der er født grønne.

Forskydninger i det bæredygtige byggeri

Bæredygtighedsforståelsen har ændret sig gennem de seneste år. Fra det relative (”lidt mere bæredygtigt byggeri, tak”) til det absolutte (”byggeri, der er inden for de planetære grænser, tak”). Fra den gode historie, det enkelte byggeprojekt og energireduktion til det både mere helhedsorienterede og målbare. I naturlig forlængelse af denne udvikling melder nye aktører sig på banen. Særligt på to områder, oplever vi en forskydning i, hvad byggeriets grønne iværksættere arbejder med:

  1. materialenøjsomhed og øget vægt på biogene materialer
  2. datadrevne ”tech”-løsninger, der skaber bedre forudsætninger for bæredygtige valg i tilblivelsen og brugen af bygninger.

Små aktører spiller stor rolle

Det er en kendsgerning, at byggeriet består af et hav af mindre virksomheder – mange under fem personer. Koblet med byggebranchens enorme behov for bæredygtige omstilling bliver det tydeligt, at de mindre virksomheder ikke blot er dråber i havet, men derimod afgørende aktører for et grønnere byggeri. Der er på flere måder tale om små nicher i branchen, og det kan have sine fordele og ulemper. Nicherne er dem, der er gode til at reagere på ændringer i det omkringliggende samfund og ofte være de første til at gribe nye dagsordener inden for eksempelvis teknologiudvikling. Samtidig kan det være rigtig vanskeligt for nicherne at bryde igennem den etablerede byggebranche – en branche som på flere områder er formet af fortidige beslutninger og traditioner, der begrænser innovationen i byggeriet.

Fra niche til etableret marked

I Smith Innovation er vi derfor optaget af, hvordan bæredygtigt byggeri ikke forbliver i de små nicher, men bliver en del af den etablerede branche. Vi ser heldigvis tegn på, at der sker en positiv udvikling inden for det område. Men det er ikke uden bump på vejen. At skabe de nødvendige forandringer er forbundet med en række udfordringer med dokumentation, byggeskik, beregningsmetoder m.m., som skal gøres anderledes. De biobasserede byggeløsninger er et godt eksempel på nye materialer, som har stort potentiale til at mindske byggeriets klimabelastning, men pga. manglende certificeringer, branddokumentation og referencebyggerier stadig har lang vej til for alvor at slå rod i byggeriet. Lidt nemmere går det for de digitale virksomheder, der arbejder i et mindre reguleret felt. Deres udfordring er omvendt, at de skal sælge ydelser, som byggeriet ikke er vant til at købe.

Innovation på programmet

Det er et kærkomment syn, at Building Green dedikerer en hel scene til netop at sætte spot på et de mindre aktørers vigtige rolle i byggeriets bæredygtige transformation. Programmet på Innovation Stage er bygget op om fem temablokke samt præsentationer fra en række start-ups. Koblet med Smith Innovations erfaring inden for feltet bliver dette års Innovation Stage et centralt omdrejningspunkt for erfaringsudveksling om både succeshistorier og barriere, og en unik mulighed for byggeriets aktører at orienterer sig i udviklingen af fremtidens bæredygtige byggeløsninger.

Innovation til Marked

Torsdag formiddag – som et led i temablokken ”Fra idé til forretning” – vil Smith Innovation redegøre for de typiske udfordringer, virksomheder møder, når de skal introducere nye bæredygtige løsninger til byggeriet. Herudover vil de fortælle om Innovation til Marked, som er Realdanias støtteordning. Innovation til Marked har kørt siden 2016 og blev i foråret forlænget med yderligere 3 år. I samme ombæring blev der tilknyttet et nyt mentorkorps, der har til formål at hjælpe virksomheder, der er i et tidligt stadie i deres produktudvikling. På den måde favner støtteordningen bredt og hjælper virksomheder med både økonomisk håndsrækning og kommerciel rådgivning, samtidig med at give værdifuld sparring til de yngre start-ups, der stadig har et stykke vej til at komme på markedet med deres løsning.

Banen er kridtet op

Byggeriet står over for en kæmpe opgave, hvis sektoren skal være med til at indfri 2030-verdensmålene. Heldigvis melder en lang række aktører sig i kampen, og en del af dem står klar på Innovation Stage, når Building Green 2021 indtager Forum den 3. og 4. november. Vi glæder os til at kridte banen op for en absolut bæredygtig praksis, hvor nye bæredygtige ideer og virksomheder ikke længere sidder på bænken.

10 år og 300 ansøgere

Smith Innovation har speciale i innovationsledelse i byggeriet, og siden 2011 har de ageret fagligt sekretariat for Realdanias støtteordninger ”TEST” og senere den nuværende ”Innovation til Marked”. Herigennem har konsulentvirksomheden været i dialog med knap 300 virksomheder, der har søgt om støtte til videreudvikling af deres bæredygtige løsningen til byggeriet. Det har givet et unikt indblik i feltet og ikke mindst de udfordringer, som virksomhederne ofte møder på vejen fra idé til marked. Til Building Green vil Smith derfor byde ind med deres erfaringer, når de sammenkæder pitchsessions, oplæg og debatter på konferencens Innovation Stage.

Læs mere om Smith Innovation her

Læs mere om Realdanias støtteordning Innovation til Marked her

Flere artikler
Nu er programmet til Building Green Aarhus lanceret!