Oplev Jan S Kauschen på Building Green København

Vi har aldrig været klogere, og der er stort potentiale for at nå den grønne omstilling

Jan Schipull Kauschen, arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten deltager i Danske Arkitektvirksomheders debat ’Byggeriet på skrump!’ på Building Green København den 3. og 4. november på Green Discussion. Hør blandt andet om Jans tanker om byggebranchen og hvordan vi kan nå den grønne omstilling.

I følgende artikel kan du læse et interview med Jan Schipull Kauschen.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er arkitekt, uddannet fra et tysk polyteknisk universitet i 2005 og har en ph.d. i bæredygtigt byggeri/systemleverancer. Jeg har arbejdet bredt i faget med både store og små opgaver i alle faser fra konkurrence til udførelse. Jeg blev i 2020 partner på Tegnestuen Vandkunsten, hvor jeg har været ansat siden 2014.

På tegnestuen arbejder vi med bæredygtighed i alle vores projekter, men uden at der er faste regler, procedurer eller mål. Vi har et princip om, at der altid skal være et eller flere elementer af bæredygtighed og ny læring. Vi arbejder hårdt for at rådgive det bedste vi kan, selvom det en gang imellem betyder, at vi må tage nogle ”svære samtaler” i et projekt. De sidste år har båret præg af en udvikling, hvor alt skal kunne kvantificeres og dokumenteres. Dette har flyttet fokus hen på bæredygtighedsaspekterne, som faktisk kan kvantificeres og dokumenteres, men det er ikke nødvendigvis også dem, der betyder mest i den enkelte sag. Vi prøver derfor også at give andre elementer plads i vores arbejde og forsøger at forblive nysgerrige på det nye, der dukker op i horisonten en gang i mellem – selvom det højst sandsynlig ikke rigtigt kan måles eller dokumenteres efter en standard.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Vi har aldrig været klogere end vi er lige nu, og der er stort potentiale for at nå den grønne omstilling og de vigtige politiske målsætninger. Konkret – som arkitekter – bevæger vi os ind i en spændende periode, hvor vi kan – og skal – genopfinde rigtig mange ting og ændre på de givne forhold. Vi skal lære at designe med de ressourcer, vi har til rådighed, være mere fleksible, i højere grad tænke langt ind i fremtiden, og undervise bygningernes brugere i at reducere arealer og ændre komfortbegrebet.

I fremtiden kommer vi til at se, at den økonomiske kapital vil blive mindre relevant, og at vores ressourcer får en ny værdi – også som kulturel kapital (”genbrug” / ”proveniens”).

Udfordringen bliver sandsynligvis vores fortid og et ofte romantiseret tilbageblik på den historiske byggeskik som løsning på fremtidens problemer. Vi skal være mere modige og turde lave fejl i stedet for at låse os fast i kendte vaner og systemer, hvis eksistens i sig selv er bevis på at udviklingen kan gå i den gale retning. Historien er altid interessant, fremtiden er imidlertid mere relevant.

Årets Building Green-tema er at ’alt er forbundet’. Hvordan forholder du dig til det i dit arbejde med bæredygtigt byggeri?

Alt er forbundet er et fint tema – det peger på neurologiske systemer af stor kompleksitet. Jeg er ikke bange for kompleksitet, netop fordi alt er forbundet, og fordi vi indgår i yderst komplekse sammenhænge som individer og qua vores handlinger. Bæredygtighed er et rigtigt spændende fag, da det hurtigt går op for én, at systemerne, vi arbejder med, er store, komplekse, uoverskuelige – og så pludselig er der alligevel nogle mønstre. At lære at arbejde med kompleksiteten og at gøre den til et vilkår og ikke et problem er en stor del af mit arbejde. Vi har ikke brug for pixi-bøger eller ”light-udgaver”. I dag kan vi godt håndtere kompleksitet. Men vi har også brug for mere deling af viden, stort som småt, fordi ingen af os præcist ved, hvad den anden kommer til at lære af det vi hver især kan tilbyde.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende?

Jeg er overbevist om, at vi ikke har set et eneste bæredygtigt projekt endnu. Med dette sagt er der alligevel nogle projekter, som viser nye veje, og hvor man tydeligt kan se et potentiale for en bæredygtig omstilling. F.eks. Fællesbyg i Køge Kyst, fordi fællesskabet her er dannet på en meget særlig måde, som jeg mener vil gøre det meget robust. Eller CPH Village fordi det ser ud til at lykkes med både fællesskabet, meget reducerede boligarealer og et afsæt for genbrug på højeste niveau (= hele bygningen genbruges). Stykka, fordi her kan man se, at systemer og processer i byggebranchen kan tænkes meget anderledes, hvilket resulterer i mere bæredygtige produkter, en bedre økonomi og en højere kvalitet – meget imod ”trekanten” som ellers beskriver at tid, økonomi og kvalitet modarbejder hinanden. (”Trekanten” er desuden blevet til et tetraeder hvor ressourcer og miljøet kommer ind i den 3.dimension.)

SDUs og DTUs arbejde med absolut bæredygtighed indenfor byggeriet var noget der fangede mig for nogle år siden – vi har brug for denne ”hårde” målestok, som tydeligt viser, at ingen kan hvile på laurbærrene i det kommende årti.

Hvem eller hvad inspirerer dig i forhold til bæredygtigt byggeri? 

Der er nogle enkelte personer, selvfølgelig, derudover ret gamle bøger og glæden over at mine børn i folkeskolen præcist ved hvad årsagen til den globale opvarmning, samt dens konsekvenser, er. Vi lever i en tid med mange potentialer og ser ind i en fremtid med mennesker, der kommer til at handle mere ansvarligt end vores og tidligere generationer har gjort.

Du deltager i Danske Arkitektvirksomheders debat ’Byggeriet på skrump!’, hvorfor er det en vigtig debat?

Jeg er glad for at have fået invitationen. At vi skal lære at bruge færre ressourcer og bruge dem vi har til rådighed med omhu, ligger mig meget på sinde. Jeg er helt sikker på, at vi kan vænne os til helt nye boformer, arbejdspladser, byer og et ændret komfortbegreb – alt sammen for at vi og de kommende generationer kan glæde sig til fremtiden i stedet for at være bange for den.

En debat forudsætter, at der er forskellige meninger til stede, og det bliver spændende at se, hvor deltagerne kan mødes, og hvor vi ligger længere fra hinanden.

Vil du høre mere om byggebranchen og mulighederne for at nå den grønne omstilling?

Deltage på Building Green København og hør om byggebranchen og den grønne omstilling. Læs mere om Building Green her og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Hvis ikke vi kan fortælle om vores fuck ups, flytter vi os ikke
Hvis ikke vi kan fortælle om vores fuck ups, flytter vi os ikke