Mia Manghezi taler om blå byudvikling på Building Green

Blå byudvikling – hvordan opnår vi nye symbioser mellem land og vand?

Mia Manghezi er projektudviklingsdirektør hos Pension Danmark. Du kan høre hende, når hun deltager i debatten ’Blå byudvikling – hvordan opnår vi nye symbioser mellem land og vand?’ på Building Green København den 3. – 4. november. Her kigger et panel nærmere på havneområder i danske byer, hvor der mange steder sker en transformation fra industri til udviklingsområder med boliger og erhverv.

I denne artikel kan du læse et interview med Mia Manghezi.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet byplanlægger fra RUC og Arkitektskolen og har altid interesseret mig for byernes udvikling. I mit job som projektudviklingsdirektør i PensionDanmark arbejder jeg meget bredt med bæredygtighed, både i vores udvikling af fem store byområder, men også med vores strategiske værdigrundlag for udvikling af byområder og nye boligkoncepter.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

En stor udfordring har været at vi tidligere har set bæredygtighed og gode investeringer som hinandens modsætninger. Heldigvis ser vi det ikke længere sådan, nu er de nærmest hinandens forudsætninger; den gode investering er en bæredygtig investering. Og det er en kæmpe mulighed for os som branche.

Årets Building Green-tema er at ’alt er forbundet’. Hvordan forholder du dig til det i dit arbejde med bæredygtigt byggeri?

Vigtigst af alt ser jeg et kæmpe ansvar, som vi som samlet branche skal løfte og som bygherre har vi en vigtig opgave i at gå foran og være med til at løfte branchen som helhed.  Jeg er stolt af vores arbejde i PensionDanmark med vores eget Bæredygtighedsprogram, som bygger ovenpå DGNB systemet. Jeg er også stolt af vores arbejde med hele byområder, hvor vi kan være med til at løfte bæredygtighed til et nyt niveau; vi kan arbejde med partnerskaber, materialer, biodiversitet, genanvendelse, infrastruktur, arkitektonisk kvalitet og langsigtet værdi. I byområder er alting virkelig forbundet, og det giver sunde udfordringer, når vi arbejder med de konkrete projekter.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende?

Jeg synes generelt der er gode projekter på vej i branchen og mange aktører, som gerne vil gøre en forskel. Projekter, der har min særlige interesse, er projekter der arbejder med genanvendelse og genbrug, har ambition om et lavt CO2 forbrug, og har særlige sociale ambitioner

Hvem eller hvad inspirerer dig i forhold til bæredygtigt byggeri? 

Demonstrationsprojekter som Circle House inspirerer mig, By og Havns arbejde med Nordhavn og retail inspirerer mig, gode gamle byudviklingsprojekter som Bo01 inspirerer mig.

Du deltager i Bygherreforeningen og Habitats debat ’Blå byudvikling – hvordan opnår vi nye symbioser mellem land og vand?’, hvorfor er det en vigtig debat?

Alle debatter om byudvikling er vigtige, fordi de områder vi arbejder med, er så store og påvirker så mange menneskers liv. Særligt fylder debatten om by og natur for tiden, den håber jeg vi kommer til at diskutere og forhåbentlig blive klogere på hvordan vi skaber de bedste løsninger.

Vil du høre mere om byudvikling og mødet mellem by og vand?

Du kan deltage i debatten og få mere viden om hvordan vi opnår nye symbioser mellem land og vand. Du kan læse mere om Building Green København her og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Mærkningsordning for bygningers samlede indeklima
Mærkningsordning for bygningers samlede indeklima