Faktorer som påvirker ombygningen af kommercielle bygninger

Faktorer som påvirker ombygning af kommercielle bygninger

Valg af en ny dagslysløsning til en eksisterende bygning kræver i første omgang en forståelse af bygningen. Fastlæggelse af forskellige faktorer, som påvirker design og specifikation, og hvordan de påvirker hinanden, er et vigtigt udgangspunkt.

Alle projekter har deres egen kombination af begrænsninger, krav og mål, der skal tages højde for. Afvejning er derfor et centralt element for at sikre, at de rigtige områder prioriteres. Den rigtige afvejning for et projekt er ikke den samme for et andet.

Omfanget af renovering

Den åbenlyse forskel mellem et nybyggeri og et renoveringsprojekt er, at renoveringen foregår i en eksisterende bygning. Omfanget af bygningens renovering har betydning for, hvilke løsninger der er relevante. Renovering omfatter både en-til-en-udskiftning af eksisterende ovenlys og renovering af hele bygninger. Der kan være en væsentlig forskel mellem det, der ”skal laves” og det, som ”bliver lavet”. Fra et tidligt stadie afvejes den rent praktiske udførelse af renoveringen med omkostningerne og budgettet.

I indledningen brugte vi eksemplet med at konvertere en gammel produktionsbygning til et nyt hotel. En renovering af det omfang betyder en komplet opgradering af bygningens struktur og ændring af bygningen indretning, så den passer til den ønskede anvendelse. Denne type arbejde kan også drives af behovet for at reparere en ældre bygning eller for eksempel afhjælpe en brandskade.

Nye ovenlysløsninger skal måske passe til eksisterende åbninger eller kan være specificeret som en del af et komplet ombygget tag. Vurdering af potentielle løsninger i den indledende designfase kan hjælpe den efterfølgende planlægning, særligt ved at bruge modeller til at evaluere fordelingen af dagslys og belysning og funktioner i bygningens struktur. Desuden skal der tages højde for bygningens arkitektoniske stil, hvad enten man ønsker at bevare en eksisterende stil eller skabe en moderne æstetik. Visse funktioner eller æstetiske egenskaber skal måske genskabes, når det drejer sig om ældre, historiske bygninger. Vurdering af de forskellige typer af ovenlysmateriale – glas, polycarbonat, fiberglas – kan hjælpe med at udforme af tilbud på et tidligt stadie.

Arbejde med eksisterende tag- og tagåbninger

Hvis en større bygningsrenovering er begrænset eller ikke nødvendig, fokuseres der udelukkende på taget. Her vil alder, tilstand og udseende af den eksisterende tagkonstruktion, tagbelægning og ovenlysløsninger være bestemmende for omfanget af renoveringen. Grundige undersøgelser af eksisterende tage er derfor afgørende for at afdække eventuelle problemer. Der kan have været udført uplanlagte ændringer af eksisterende ovenlys eller tilpasninger til bygningens faciliteter (fx kabler, rør og udsugningsventilatorer), som de ikke var beregnet til fra starten. Disse tilpasninger skal afdækkes og indregnes i planlægningen af renoveringen for at undgå, at det samme sker for nye løsninger. I værste fald kan eksisterende ovenlys, som er gamle og/eller defekte, udgøre en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for bygningens brugere og en risiko for bygningens struktur.

Hvis vandindtrængen giver risiko for at glide på gulvet nedenunder, eller der er fare for, at vandet når andre dele af konstruktionen og beskadiger materialer eller komponenter, bør ovenlyselementerne omgående udskiftes. Hvis tagbelægningen imidlertid også er ved at være udtjent, kan der blive tale om en mere omfattende renovering af taget. Omkostningerne ved opstilling af stilladser og indretning af arbejdsstedet understreger betydningen af at udføre alt nødvendigt tagarbejde i et enkelt projekt.

Tidsplanen er ofte stram, så det er en fordel at involvere en ovenlysproducent, som kan tilbyde hjælp, viden og teknisk ekspertise for at sikre, at renoveringsprojektet færdiggøres inden for projektets tidsramme. Den samme tekniske ekspertise kan hjælpe med at skræddersy løsninger til den eksisterende tagkonstruktion og ovenlysåbninger. Eksisterende åbninger har ikke altid samme størrelse, form eller mål og passer måske ikke til standardstørrelser på ovenlys. Tagets vægtbærende evne har også betydning for, hvor meget de nye løsninger må veje, så det er en fordel, hvis man kan vælge mellem mange forskellige løsninger. Det kan være nødvendigt at blande produkter, hvor man for eksempel anvender lettere polycarbonatløsninger for at opfylde krav til ydeevne og tungere glasprodukter for at opfylde andre krav.

Hent VELUX Commercial’s eBog om bygningsovervejelser ved kommerciel ovenlysrenovering, hvis du vil læse mere om de faktorer, som påvirker ombygning af kommercielle bygninger her.

Kontakt VELUX Commercial, hvis du har brug for hjælp til dit renoveringsprojekt. Klik her.

Sponsoreret indhold i samarbejde med VELUX Commercial

Flere artikler
Som det eneste plademembran-system er wedi Vapor systemet blevet godkendt i Husproduktportal til brug i svanemærkede byggerier.
wedi Vapor – som gummistøvler i regnvejr