GWS: Hvorfor tænker vi ikke bæredygtigt vandforbrug ind i vores byggerier?

Hvorfor tænker vi ikke bæredygtigt vandforbrug ind i vores byggerier?

Det vil virksomheden GreyWaterSolutions (GWS) ændre ved at levere vandbesparende løsninger, som genanvender gråvand/sekundavand til både boliger og ejendomme.

GWS ONE er virksomhedens første produkt. Det er et stand-alone system, som genanvender den rene del af brusevandet til toiletskyl. 70% af brusevandet genanvendes, hvilket svarer til 28 liter/pers/dag. Systemet kan anvendes i lejligheder og parcelhuse med enten en 41 L(35x30x81) indvendig beholder, eller med en beholder nedgravet i jorden. Det er nemt at implementere og designet af gængse produkter, så entreprenørerne nemt kan forberede installationen.

Miljøcertificeret byggerier

Til DGNB, LEED eller BREEM projekter er der point til certificeringen at hente. Det kan være mange, da
man både reducerer spildevandsudledningen samt drikkevandsforbrug. GWS bistår gerne med knowhow omkring dit næste projekt, så den rigtige løsning vælges. Nuværende løsninger er dyre, hvilket har afholdt byggerierne fra at implementerer dem. Det håber GWS at kunne ændre på med sine løsninger. I sommeren 2022 skal GWS hjælpe Smukfest med at reducere vandforbruget ved at rense brusevandet og bruge det til toiletskyl. Formålet er en småskalatest af et centralanlæg til håndtering af sekundavand i f.eks. etageejendomme.

Vand er en knap og dyr resurse flere steder i Danmark

I seneste opgørelse fra GEUS vises det, at der er fundet giftrester i 63% af de danske drikkevandsboringer i 2021. 14% var over grænseværdierne. Årligt lukkes 100 drikkevandsboringer på landsplan og det bliver sværere at finde nye indvindingspladser. Dette får indflydelse på vandprisen fremadrettet. Siden år 2000 er en m3 vand steget fra 32 kr. til 71,31 pr. m3. Hvordan prisudviklingen fortsætter, er der mange holdninger til, men der er enighed om, at den som minimum følger inflationen. Der er derfor god økonomi i vandbesparende tiltag.

Lovgivningen halter bagefter

Lovgivningen og myndighederne halter bagefter med at forholde sig til sekundavand og brugen af denne. Kommunerne skal behandle forespørgslen fra gang til gang og give dispensation. Erfaringer viser dog, at dispensationerne for brug af sekundavand opnåelige, blot man søger i god tid. GWS hjælper gerne med ansøgningsproces.

Sponsoreret indhold i samarbejde med GreyWaterSolutions (GWS)

Flere artikler
Gammelt håndværk med respekt for naturen
Gammelt håndværk med respekt for naturen