Læs et interview med Signe Munk der er med i en debat på Build in Wood

Hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det klimavenlige materialer

Signe Munk er medlem af Folketinget for SF og klima- og energiordfører. På Build in Wood den 18.-19. maj deltager Signe Munk i debatten ’Bæredygtighedsklassen og træbyggeri’, der er arrangeret i samarbejde med IDA Byg.

De politiske forhandlinger om en strategi for bæredygtigt byggeri afsluttes i foråret 2021 og det forventes at den fremmer anvendelsen af træ i byggeriet. Efter en kort introduktion af strategien for bæredygtigt byggeri vil panelet og Signe Munk drøfte mulighederne for at fremme træ i byggeriet.

I denne artikel kan du læse et interview med Signe Munk.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

I Danmark står byggeriet for knap 30 procent af CO2-udledningen og samtidig bidrager den til 35 procent af affaldsmængden (ifølge Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg 2020). Derfor er det enormt vigtigt, at vi får byggeriet til at spille en vigtig rolle i indsatsen for at nå vores mål om 70 procent reduktion af vores samlede CO2-udledninger i 2030. Her kan træ som byggemateriale gå ind og hjælpe med disse reduktioner.

Anvendelsen af træ i byggeriet er allerede et område, der er meget opmærksomhed omkring. Det er fordi, at træ rummer en række rigtig gode potentialer i forbindelse med at nedbringe byggeriets klimaaftryk. Det skyldes, at træ har en lavere CO2-udledning end mange andre konventionelle byggematerialer. 

Træ er altså et af de mest klimavenlige byggematerialer, og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det klimavenlige materialer. Derfor er jeg utroligt interesseret i potentialerne ved brugen af træ i byggeriet. Derudover synes jeg, at de højhuse i træ, som de har lavet i Norge, er virkelig smukke og et imødekommende byggeri, som jeg gerne ville se flere steder i Danmark også.

Hvad er de største dilemmaer inden for træbyggeri lige nu?

Nogle af de dilemmaer, der er kommet op i debatten omkring træbyggeri, er brandfaren. Det er dog mit indtryk, at vi har fået løst de fleste af udfordringerne med brandfare i træbyggeri. Faktisk er der nogle som mener, at bygningselementer i limtræ er mere brandsikre end stål, fordi de ikke smelter ved høje temperaturer. Så som det ser ud lige nu, ser jeg nok ikke så mange dilemmaer. Jeg mener, at træ er godt, og at det er vigtigt at vi fortsat udforsker mulighederne for øget anvendelse af træ i byggeriet.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du med træ som byggemateriale?

Træbyggeri gør det muligt at lave nye bygninger med et meget lavt klimaaftryk. Men der er nogle barrierer for træbyggeri i vores nuværende regler. Der mangler blandt andet såkaldt præaccepterede løsninger til bærende konstruktioner i brændbart materiale. Det gør livet svært for investorer og developere, der gerne vil bygge i træ. I forbindelse med aftalen om bæredygtigt byggeri blev vi dog heldigvis enige om, at der skal udvikles præaccepterede løsninger for træbyggeri på op til 5 etager.  

Træ er generelt en eftertragtet ressource globalt set, både i forhold til byggeriet men også i generel anvendelse i energiproduktion, transportsektoren, tekstilindustrien osv. I forbindelse med en forventet samlet øget efterspørgsel på træ følger der dog også en række konsekvenser, som vi skal løse. Herunder blandt andet skovenes kulstoflager og biodiversiteten, hvilket der i debatten ikke er helt så meget fokus på. Det samme gælder om det træ, der anvendes i byggeriet, er bæredygtigt. Det betyder altså, at der fortsat er nogle udfordringer, som vi skal have løst, men jeg ser samlet set et stort potentiale i anvendelsen af træ i byggeriet.

Du er med i debatten ’Bæredygtighedsklassen og træbyggeri’ på Build in Wood. Hvorfor er det en vigtig debat?

Set med SF’s øjne så kan mere bæredygtigt træbyggeri byggeri både gøre en kæmpe forskel for vores sundhed og for vores udledninger af drivhusgasser. Det tager tid at realisere potentialet, men det gør det kun endnu mere vigtigt at sætte ind nu. Derfor mener jeg, at det allerede nu er vigtigt at åbne op for debatten, så vi kan sætte skub i tingene hurtigst muligt. Vi ved jo, at byggeriet står for en rigtig stor andel af vores samlede CO2-regnskab. Derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi hurtigt finder løsninger, der kan sænke vores CO2-udslip inden for byggeriet. Derfor er debatten vigtig, da både vi politikere, virksomheder, befolkningen osv. hele tiden bliver klogere på potentialerne inden for bæredygtigt byggeri.

Vil du høre mere om træ og politik?

Vær med i debatten sammen med Signe Munk på Build in Wood den 18.-19. maj. Du kan læse mere om Build in Wood her og tilmelde dig her.

Flere artikler
Læs en artikel af Teknologisk institut om bæredygtigt byggeri og renoveringer
Tak for at stille krav – men husk nu renoveringen!