Hør Pelle Munch-Petersen tale om materialepyramiden på Build in Wood. Læs et interview her.

Træs største potentiale er dets overlegne muligheder for genbrug

Pelle Munch-Petersen, adjunkt, Det Kongelige Akademi, taler på Build in Wood den 18.-19. maj om Materialepyramiden.dk, der er et nyt digitalt værktøj for byggebranchen, der ser nærmere på de miljømæssige aftryk fra byggematerialer.

I denne artikel kan du læse et interview med Pelle Munch-Petersen.

Hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Vi er optaget af byggeriets materialer. Byggeriets materialer er blevet en etisk (økologisk) kampplads. Med klimakrisen blev vi opmærksomme på at materialeknaphed og materialers miljøpåvirkninger er problemer med fatale udfald, som vi kun i ringe omfang formår at tage på os. Det gælder også i arkitekturen, hvor arbejdet (blandt andet med Materialepyramiden) med al tydelighed viser os, at vi skal se mod fornybare materialer for at imødekomme begge problemstillinger – knaphed og global opvarmning. Vi arbejder derfor med organiske materialer på mange måder både i forskning og undervisning for at undersøge potentialer og udfordringer ved at arbejde med organiske materiale i byggeriet.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale? 

Træ kan rigtigt meget i byggeriet. Vi kender det godt som byggemateriale i Norden, hvor historien er rig på eksempler på træarkitektur. Noget at det største potentiale ved træ er, i min vurdering, dets overlegne muligheder for genbrug.

Hvad er de største dilemmaer inden for træbyggeri lige nu?

Det største problem er rammerne for arkitekturen i dag. Konservatisme og frygt for fugt og brand afholder os fra at bruge mere træ i byggeriet. Mere prøvebyggeri vil måske kunne hjælpe til at få et mere balanceret forhold til træ i byggeriet.

Hvad er de arkitektoniske muligheder og udfordringer ved træ?

Mulighederne er flere end udfordringerne. Lige nu er det den bedste måde at komme vores klimakrise i møde på. Så vi skal i gang med at dyrke mere træ, dyrke dets skønhed og tektonik og undersøge dets muligheder og potentialer for at igangsætte en meningsfuld cirkulær økonomi.

Hvad taler du om på Build in Wood, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det? 

Jeg taler om, hvordan de organiske materialer placerer sig i materialepyramiden og hvordan træ rummer muligheder for et mere fleksibelt byggeri.

Vil du høre om træbyggeri og materialepyramiden fra Pelle Munch-Petersen?

Hør Pelle Munch-Petersens tale Build in Wood den 18.-19. maj. Du kan læse mere om Build in Wood her og tilmelde dig her.

Flere artikler
Kaare Bek Dybvad taler om bæredygtighed på Building Green.
Den bæredygtige udvikling i byggeriet skal skubbes nu