Træ er inspirerende i vores industrialiserede og digitaliserede verden

Lone Wiggers er partner hos C.F. Møller, og hun deltager i debatten ’Økonomiske dilemmaer og ricisi’ på Build in Wood den 18.-19. maj. I debatten stiller et panel skarpt på nogle af de dilemmaer der opstår i træprojekter, når det kommer til økonomi og risici. I denne artikel kan du læse et interview med Lone Wiggers.

Hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Vi arbejder med træ på flere måder – både i vores konkurrenceprojekter, i vores projektering, på byggepladser, i vores efteruddannelse og i vores netværker og interessegrupper.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Træ har noget naturligt i sig, der taler til menneskets sanser. Det er dejligt at røre ved, at se på og at dufte til, og det kan bruges til så mange ting. Det har også en soliditet og en flygtighed, der kalder på et særligt samspil mellem mennesket og træet som materiale. Og så er det inspirerende at bruge det i vores industrialiserede og digitaliserede verden – også ud fra de arkitektoniske muligheder dette versatile materiale tilbyder.

Lone Wiggers, partner, C.F. Møller. Foto: Mew

Hvad er de største dilemmaer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Lige nu er det lykkedes at skabe en blivende interesse for træ i byggeriet – både politisk, teknisk og økonomisk, og det er jo rigtigt godt. Dilemmaet består så i, at alle vil, men ikke alle er klar til at være de første.

Nogle store udfordringer lige nu for at rulle det ud for alvor i Danmark er, at vi alle sammen mangler reference-byggerier at måle eller sætte nye standarder ud fra i en dansk kontekst. De er på vej, men indtil der er eksempler på både bolig-, erhvervs-, og offentligt byggeri i træ, så venter bygherrer med at trykke ”GO”. Vi mangler også at få luset ud i en række falske forestillinger om træets anvendelighed, og at omstille en god del af værdikæden til at vælge det som en naturlighed samt en del kompetencer både inden for rådgivning og udførsel i byggeriet.

Hvad er de arkitektoniske muligheder og udfordringer ved træ?

I en verden, der drives mere og mere henimod meningsfyldt og CO2-venligt byggeri, bliver materialerne interessante at se på, da der i disse ligger en hel del uudforskede potentialer for at spare CO2 i byggeriet.

Byggeriets materialer er en af arkitekturens vigtigste grundsten hen imod en stræben efter ”arkitektonisk kvalitet”, så med et nyt fokus herpå, vil vi se mange nye projekter, der udnytter gamle materialer på en ny, moderne måde.

Skal vi til at lære at bygge med nye biobaserede materialer, så bliver træ naturligvis meget relevant, ligesom andre biomaterialer skal op til nye overvejelser. Et fint eksempel på arkitektonisk udnyttelse af biobaserede materialer er Dorte Mandrups Vadehavscenter, der her udnytter stråtaget i et helt nyt og moderne formsprog. Men vi kan også udnytte træ på endnu mere gennemgribende måde, ved helt eller i meget stort omfang erstatte andre konstruktionsmaterialer til træ, og dermed levere en stor del af byggeriet i et biobaseret materiale – i råhuset – det er der, det batter. På samme måde vil man se træ anvendt i nye konstruktive konfigurationer, hvor søjletakter og moduleringer må tilpasse sig materialets spændvidder.

Omvendt behøver denne ”erstatningsstrategi” ikke at betyde store visuelle forandringer i det kendte byggeris udtryk, da vi kan oversætte råhuset direkte til træ uden de store forandringer, så derfor kan man sige at den arkitektonisk frihed er intakt, når det drejer sig om at skifte husets skelet ud med et andet materiale for eksempel træ.

Kajstaden. Foto: Nikolaj Jakobsen

Hvad taler du om på Build in Wood?

Jeg vil sidde i panel og drøfte bygherrens, entreprenørernes og systemleverandørernes roller i denne omstilling, de barrierer der kan være i forhold til at tage eller placere risici ved det nye træbyggeri, og om økonomien i træbyggeri.

Jeg håber, det kan bidrage til at vi får sat lys på, eller øget bevidstheden om, hvad der nødvendigvis skal tales igennem, når byggeriet står over for en teknologisk omstilling, så vi kan få mere træbyggeri – og dermed mere CO2-rigtigt byggeri, sat i gang i Danmark.

Vil du høre mere om træbyggeri og økonomiske risici?

Vær med i debatten sammen med Lone Wiggers på Build in Wood den 18.-19. maj. Du kan læse mere om Build in Wood her og tilmelde dig her.

Topbillede: Kajstaden. Foto: Nikolaj Jakobsen

Flere artikler
Fra skole til forskningscenter: Tidligere skole på Djursland bliver transformeret efter regenerative principper