Opsamling fra Jesper Pagh, adjunkt, Cand.arch, ph.d. fra to dage som ordstyrer på Building Green Main Stage.

Vi lærer fortsat af vores fejl

Building Green har inviteret Jesper Pagh, adjunkt, Cand.arch, ph.d. på Roskilde Universitet til at dele sine refleksioner fra Building Greens 10 års jubilæum. Han laver her en opsamling fra to dage som ordstyrer på Main Stage.

Der er lang vej igen, men flere oplægsholderes tilbageblik på de forgangne ti år, var på Building Greens Main Stage en påmindelse om, hvor langt vi faktisk er kommet. Cirkulær økonomi er ikke længere kun for entusiaster, men er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget. Det er der selvfølgelig så meget, der er. Og en række spørgsmål om, hvordan vi fortsat kommer videre, trænger sig da også fortsat på efter årets 5 keynotes, 9 paneldebatter og 2 prisoverrækkelser:

Hvordan får vi styrket efterspørgslen efter de bæredygtige løsninger, og hvordan får vi gjort det tydeligt, hvad der i virkeligheden er bæredygtigt og ikke bare føles godt? Hvordan renoverer vi bedst? En meget stor del af den bygningsmasse, som står her, når vi om ti år fejrer Building Greens 20-års jubilæum, er her jo allerede.

Hvordan lovgiver, certificerer og regulerer vi på den mest hensigtsmæssige måde, og hvilke materialer skal vi satse på i fremtidens bæredygtige byggeri? Beton? Træ? Svampe? Det er der lige nu ikke et entydigt svar på, for det er i høj grad også et spørgsmål om overbevisning, forretningsmæssige interesser og politiske prioriteringer.

Overordnet forekommer der at være nogenlunde enighed om, at vi har meget af den viden, vi har brug for, vi har de fleste redskaber og vi har gode eksempler i større eller mindre skala som enkelte byggerier og som vellykkede, veldokumenterede forsøg.

Vi har lært en masse af de fejl, der også er blevet begået i de seneste ti år – og vi lærer fortsat. Og der synes at være bred enighed om, at branchen som sådan – rådgivere, udviklere og udførende – faktisk bare står og venter på, at staten med regulering, lovgivning og ikke mindst som bygherre for alvor bidrager til realiseringen af den grønne omstilling; blandt andet fordi vi på centrale områder er nødt til at finde ud af, hvordan vi værdiansætter og finansierer byggeriet, så de langsigtede og cirkulære løsninger – de virkelig bæredygtige løsninger – også bliver de økonomisk mest fordelagtige løsninger.

Det blev flere gange nævnt som et paradoksalt succeskriterium for Building Green, at det ikke findes om ti år… Men mon ikke én af måderne at komme videre på i virkeligheden er at erkende, at der ikke findes et endemål, men at det er en uendelig læreproces, vi er i gang med? Hvordan indretter vi os som mennesker i langt højere grad – igen – i pagt med den verden, vi altid allerede er en del af?

Building Greens 10 års jubilæum blev fejret online, og blev live streamet over 12.000 gange i løbet af dagene. Teamet siger tak til Jesper, samt alle seere og parter, der støttede op om Building Green 2020.

Flere artikler
10 trends mod 2030 - Building Green
10 trends mod 2030