De 4 bygningskonstruktør-studerende bag GreCo Union nu sessions for studerende på KEA byg, for at bidrage til viden om bæredygtigt byggeri.

Gør vores uddannelser grønnere

4 internationale bygningskonstruktør-studerende har opstartet GreCo Union, et studenterforbund der retter fokus på at bringe byggebranchens grønne omstilling i øjenhøjde med de studerende. De 4 visionære grundlæggere Sophie, Sarah-Martine, Arnþór og Yuri vil bl.a. søsætte en række GreCo Sessions for de studerende på KEA Byg, der skal bidrage til faglig viden om bæredygtigt byggeri.

Redaktionen på Building Green Together har spurgt grundlæggerne om hvorfor de har startet GreCo Union, og hvad der driver dem. Det andet debatindlæg er skrevet af Sophie Bøcker Linde, og i næste uge kan du læse om en af de andre grundlæggere.

Hvordan kan det være, at byggeindustrien kan være en så stor faktor i udledningen af drivhusgasser på globalt plan, men tilmed også være mere eller mindre overset i forbindelse med den verdensomspændende bevægelse for klima, bæredygtighed og en grønnere fremtid? Fem[1] ud af de i alt 17 verdensmål publiceret af FN fremhæver bæredygtig industrialisering, energi, beboelse, produktion samt de klimaforandringer, vi står til ansigt med i det 21. århundrede. Byggeindustrien står i øjeblikket for cirka 30% af udledningen af drivhusgasser på verdensplan, så det er da absolut relevant at kigge på denne industri i forbindelse med den grønne omstilling, de 17 verdensmål leder op til – eller hvad? Vi er fire førsteårsstuderende på bygningskonstruktøruddannelsen fra KEA, der netop har stillet os selv dette spørgsmål og valgt at handle på det.

Mit navn er Sophie Bøcker Linde, og jeg læser BA i Architectural Technology and Construction Management på første semester. Jeg er en af de fire grundlæggere af den bæredygtige studenterforening, GreCo Union, der lægger vægt på at implementere mere bæredygtig undervisning på vores studie.

Ansvar for en grønnere fremtid

 Da der først blev taget initiativ til GreCo Union, undrede vi os over, hvorfor ingen har lavet lignende tiltag tidligere. Hvorfor er bæredygtighed ikke en væsentlig del af vores studie i første instans? Burde uddannelsesinstitutioner ikke være i øjenhøjde med igangværende globale problemstillinger fremfor at følge et pensum, der gentager sig år efter år? Vi, de studerende, er fremtiden – så hvorfor bliver vi ikke undervist i løsningsmetoder, der kan skabe en fremtid? Det er på tide, at nogen tager aktion – og det er lige præcis, hvad vi i GreCo Union har valgt at gøre. Vi ved, at det vil være en lang proces, og at det absolut vil tage tid, før vi kan have en større indvirkning, men hey – man skal jo starte et sted. Gennem GreCo Sessions håber vi på at kunne oplyse vores medstuderende (og undervisere) om bæredygtige valg, muligheder, materialer og processer. Jeg mener helt bestemt, at det er på tide, at vi får en omvæltning igangsat, så bæredygtighed kan spille en større rolle i vores undervisning. I øjeblikket er efterspørgslen på bæredygtighed relativ, men hvis bevidstheden om bæredygtige valg stiger med samme hastighed som f.eks. vegetarisme, så vil flere og flere helt bestemt begynde at tage stilling til det.

Danmark er et land kendt for dets innovation og er hermed også blevet omtalt med stor begejstring for dets mange grønne tiltag. Mon ikke en tilføjelse af bæredygtighed som fagkrav på uddannelsesinstitutioner også vil give anerkendelse fra andre lande? Jeg synes uden tvivl, at det er på sin plads at gøre uddannelsesinstitutionerne medansvarlige i at skabe bevidsthed og sprede viden og faglighed indenfor dette emne. Forhåbentligt vil vores initiativ, GreCo Union, bidrage med drivkraft for en efterspørgsel for bæredygtig diversitet på uddannelser i fremtiden.

Vil du vide mere og følge GreCo Unions udvikling og sessions?

Følg GreCo Union på LinkedIn.

[1] ’Bæredygtig Energi’, ’Industri, Innovation og Infrastruktur’, ’Bæredygtige Byer og Lokalsamfund’, ’Ansvarligt Forbrug og Produktion’ og ’Klimaindsats’.

Flere artikler
Biobaserede løsninger og iværksætteri indtager Forum