Nyt designværktøj fra Lendager bruger FNs verdensmål til direkte brug i det byggede miljø. UN17 Village i Ørestaden er det første byggeri. Læs mere her.

Verdensmål som designværktøj

Lendager har udviklet et designværktøj, der oversætter FNs verdensmål til direkte brug i det byggede miljø. Som det første sted er værktøjet anvendt til at udarbejde bæredygtighedsstrategien for UN17 Village, der er det første byggeri i verden designet til at adressere alle 17 verdensmål. UN Environment udråbte ved offentliggørelsen byggeriet til verdens mest bæredygtige byggeprojekt

UN17 Village bygges på det sidste byggefelt i Ørestaden og strategien sikrer, at bæredygtighedsbegrebet ud over CO2-besparelser og brug af upcyclede byggematerialer bredes ud til at inkluderer begreber som social bæredygtighed, ligestilling, sundt indeklima m.m.

For at understøtte bæredygtighed og en bæredygtig levevis for beboerne, har teamet som noget nyt taget afsæt i FNs 17 Verdensmål.

description

UN17 Village rendering af TMRW

”Målene er stadigvæk nye i byggesektoren. Derfor har vi investeret mange ressourcer i at forstå, hvordan et byggeri kan bidrage til alle 17 mål”, forklarer Anders Lendager, CEO og grundlægger af Lendager. Resultatet er en række ambitiøse målsætninger inden for sundhed, fællesskab, biodiversitet, genanvendelse af materialer samt vand og energiforsyning.

”Med UN17 Village ønsker vi ikke blot at skabe en ikonisk og bæredygtig bygning af genbrugsmaterialer, men også at skabe mulighed for en bæredygtig levevis med fokus på sundhed og fællesskab. Hidtil har bæredygtighed primært handlet om at se på bygningernes CO2-udledning, mens de står der. Nu skal vi til at se på hele bygningens livscyklus – inklusive brug af materialer, sundhed og livskvalitet. Ikke alene har vi taget udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål. Vi har udviklet en kopier- og skalerbar metode, som bringer samtlige 169 delmål i fokus. Ved at omsætte målene til konkrete løsninger har vi skabt et værktøj, som gør det muligt for alle i branchen at implementere og måle på deres indsats,” fortæller Anders Lendager.

Topbillede: UN17 Village rendering af TMRW.

Flere artikler
Morten Gregersen, founding partner af NORD Architects, er en del af Building Green København 2020. I den anledning har vi interviewet ham. Læs mere her.
Enderne i byggeriets fødekæde skal mødes