Vadehavscentret i Ribe.

Vadehavscentret i Ribe

Vadehavscenteret er en tilbygning til en eksisterende udstillingsbygning opført som en vinkelbygning i 1995. For at sikre et samlet anlæg og et hensigtsmæssigt flow i anlægget blev tilbygningen udformet, så den delvist omfavnede den eksisterende bygning og dannede en større samlet helhed. Den firelængede gård refererer til egnens oprindelige typologi.

Traditionel og regional håndværksteknik

Rørene, der beklæder tag som facader, har været anvendt som tagbeklædning siden vikingetiden med en næsten uændret håndværksteknik. Udstillingscenteret opfattes på afstand som en stor tækket gård, der vokser op som en ø i landskabet. De bløde, stoflige rør er skulpturelt bearbejdet med lange præcise snit for at skabe udhæng, overdækning og møder mellem diagonale og vertikale flader.

De strå, vi har brugt, høstes lige rundt om hjørnet i et lokalt område. Når halm er uforarbejdet og for nylig høstet, tørret og bundet på plads – er det et meget smukt materiale.
– Dorte Mandrup.

Indgangen er placeret i forlængelse af den eksisterende bygnings gavl for at sikre et cirkulært flow i udstillingen og en naturlig anvendelse af det eksisterende cafe-, møde- og serviceområde med mindst mulig ombygning. Ankomstfacadens velkomstgestus er en diagonalt stillet rampe, der leder til en overdækket terrasse i hele bygningens længde.

description
Fortheloveoflight står bag det prisvindende lysdesign. Billede af Adam Mørk. 

Samtænkning af udstilling og arkitektur

Udstillingen, som i 7 forskellige rum og temaer beskriver livet i og ved Vadehavet og trækfuglenes cyklus, er udformet med forskellige rumlige geometrier og stemninger. Der er arbejdet med forskellige typer af dagslys og kontakt til uderummet. Udstillingen er udarbejdet i nært samarbejde med udstillingsarkitekten, således at udstilling og arkitektur supplerer hinanden optimalt.

Undervisningsbygningen med de to store klasserum og udhuse til udstyr er placeret, så undervisning og feltarbejde kan have den fornødne plads og direkte adgang til uderummet. To overdækninger sikrer, at skoleklasser og store grupper kan spise og samles ude.

Den eksisterende murede bygning er beklædt med trælister på tag og facader og har fået nye og anderledes proportionerede vinduespartier i egetræ for hermed at skabe et visuelt sammenhængende anlæg.

Landskabsarkitekturen er skabt af Marianne Levinsen Landskab og udstillingsdesignet af JAC studios + Jason Bruges & No Parking.

Arkitekturens grundidé er en ny skulpturel fortolkning af den eksisterende bygningskultur i regionen. Det har været vores ambition at bygge et projekt, der peger mod fremtiden og har sine rødder i lokal bygningstradition og historie. På denne måde vi bringer Vadehavscentret ind i det 21. århundrede.
– Dorte Mandrup

Læs om, da Vadehavcentret åbnede i 2017 (EN). 

Topbillede af Adam Mørk.

Flere artikler
Om 40 år er det nye Nordhavn alt andet end et forladt industriområde, og vil emme af liv med plads til 40.000 beboere og arbejdspladser.
Nordhavn – ø for ø