Materialepyramiden i byggeriet.

Materialepyramiden i byggeriet

Vi kender alle Madpyramiden. Med afsæt i dens grafiske sprog, er Byggeriets Materialepyramide udviklet, først som plakat og nu i en digital udgave på www.materialepyramiden.dk

Den digitale udgave gør det muligt at sammenligne fx CO2 aftryk eller miljøpåvirkninger mellem forskellige slags materialer eller materialetyper af samme slags.

description

Materialepyramiden tilbyder et enkelt beregningsværktøj, som åbner for dialog om materialernes placering i pyramiden og indplacering ved projektering. Målet er at give et enkelt og hurtigt overblik over de enkelte byggematerialers relative bæredygtighed.

De udvalgte byggematerialers miljøpåvirkninger er baseret på Miljødeklarationer (EPD) med fokus på byggeriets indledende faser (Livscyklusfase A1-A3).

Det er arkitekters ansvar at sikre, at materialernes levetid ikke afhænger af den samlede sammensætning af en bygningskomponent og derved defineres af det dårligste materiale eller konstruktion. Det har været en ambition at omgå problematiske standardantagelser, der styrer resultatet af livscyklusvurderinger (LCA).

Målet er, at Byggeriets Materialepyramide bliver en guide for alle, når de skal træffe miljørigtige valg, når de handler byggematerialer, køber hus, bygger om eller bare ønsker mere viden.

description

Projektgruppen bag den digitaliserede materialepyramide er senior- og juniorforskere ved Center for Industriel Arkitektur (CINARK), samt Jan Schipull Kauschen fra Tegnestuen Vandkunsten.
Projektet er finansieret med støtte fra Boligfonden Kuben.

Alle fotos tilhører CINARK.

Flere artikler
Anders Lendager, en af Danmarks største frontløbere inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed med fokus på fællesskab og bæredygtighed.
Ingen bæredygtighed uden fællesskab