Bornholmsk hotel i Rønne sigter på at blive klimapositivt.

Bornholmsk hotel sætter ny standard for erhvervsbyggeri

Hotel GSH i Rønne vil bygge, beklæde og isolere en ny værelsesfløj med træ. Projektet er så fremsynet, at det er på vej til at blive en del af undervisningen på ingeniørstudiet.

Af Jørgen HøgBørsen Byggeri

I disse år handler meget om at gøre projekter, virksomheder og byggerier CO2-neutrale. På Bornholm er den ambition imidlertid blevet taget et afgørende skridt videre, idet et nyt hotelbyggeri sigter efter at blive klimapositivt. Det er muligt, fordi der både vil blive bygget, beklædt og isoleret med træ, hvilket aldrig er set tidligere i et dansk erhvervsbyggeri. Fordi træ naturligt absorberer CO2, er forventningen dermed, at byggeriet vil blive til en form for CO2-bank og dermed leverer et positivt klimaaftryk.

En del af ingeniørstudiet

”Et af de helt store problemer med traditionelt byggeri er, at byggematerialerne udgør en væsentlig miljøbelastning, fordi der bliver brugt meget energi og udledt meget CO2 ved at producere cement og stål,” siger Ammar Al-Temimi, adm. direktør i den rådgivende ingeniørvirksomhed AB Clausen, og tilføjer:

”Den problemstilling er helt elimineret i dette projekt, som vi håber kommer til at danne præcedens for fremtidens byggeri i Danmark. For rent faktisk er der ikke noget, der forhindrer os i at bygge i træ.”

Han fortæller ligeledes, at det bornholmske byggeprojekt er på vej til at blive en del af undervisningen af danske ingeniørstuderende.

Det sker efter initiativ fra AB Clausens kompetencechef Jacob Ettrup, som både leverer viden til hotelbyggeriet og underviser fremtidens ingeniører på DTU i Ballerup.

Jacob Ettrups intention er at bruge træbyggeriet som en case for de studerende for ad den vej gøre det til et pejlemærke for fremtidens bæredygtige byggerier.

description

Genbrug af træ og granit

Det er hotellets oprindelige arkitekter fra 3XN, som tegner stregerne for projektet, der adskiller sig fra normalen på en lang række områder. Blandt andet ved at det udnytter spildprodukter fra selve byggeriet – såkaldt fraskær – til møbler og overflader.

Derudover bliver fraskær fra bornholmske granitbrud brugt til udsmykning, der samtidig er med til at regulere temperaturen. Det sker, fordi granit er i stand til at holde på både varme og kulde.

Desuden gør byggeriet udelukkende brug af naturlig ventilation via ovenlysvinduer og åbne partier, hvilket helt fjerner behovet for mekanisk ventilation.

Endelig er det et kendetegn for bygningen, at alle dens komponenter kan genbruges i stedet for at ende med blive nedrevet og smidt væk som ved konventionelle byggeprojekter.

”Som arkitekter er det fantastisk at få lov til at arbejde med et pionerprojekt, der skal give branchen en 360-graders forståelse af, hvad træbyggeri kan gøre for Danmark og for klimaet. På en måde er projektet det umuliges kunst, der nu bliver muligt,” siger Kasper Guldager, medejer i 3XN og stifter af tegnestuens grønne tænketank GXN, og tilføjer:

”Hvis vi i Danmark skal kunne nå i mål med vores klimamål, er byggebranchen nødt til at tænke og agere anderledes, og derfor er der stort brug for fyrtårnsprojekter som dette.”

Krisen er ingen hindring

Ifølge direktør Trine Richter fra Bornholm Hotels bygger initiativet på en forventning om, at både danske virksomheder og danske turister fortsat vil se i retning af Bornholm, også efter den nuværende coronapandemi, som i sagens natur har ramt hotelbranchen hårdt.

”Selv om branchen lige nu har det svært, er vi fulde af forventning om, at danskerne bliver ved med at holde ferie i Danmark, og at virksomheder fortsat vil efterspørge møder og konferencer med et bæredygtigt set-up.

Måske endda i en endnu højere grad end tidligere fordi det er en naturlig reaktion at prioritere nærområderne, når der er utryghed og usikkerhed forbundet med det at rejse,” siger Trine Richter og tilføjer med et smil:

”Under alle omstændigheder er vi meget begejstrede for udsigten til at sætte nye standarder for dansk erhvervsbyggeri med et byggeri, hvor den bærende konstruktion er træ. Alle taler om det – vi bygger med det.”

Stor miljøbelastning

Ifølge Det Internationale Miljøagentur står byggebranchen for omkring 40 procent af verdens udledning af CO2. Særligt stål og beton udgør store belastninger for miljøet og er samlet noteret for 16 procent af verdens CO2-udledning.

Læs hele Børsens Byggeri tillæg  her.

Flere artikler
Hør om lokale løsninger der skal mere robuste og klimasikre byer på Building Green
Lokale løsninger og samarbejde skal skabe mere robuste og klimasikre byer