Rie Øhlenschlæger på Building Green. Læs her et interview om bæredygtigt byggeri med hende.

Rie Øhlenschlægers syn på bæredygtigt byggeri

På Building Green Aarhus 2020 skulle Rie Øhlenschlæger have været ordstyrer og holde snor i de mange talere og debatter om bæredygtigt byggeri og arkitektur. Desværre blev eventen aflyst på grund af coronavirus. 

Rie Øhlenschlæger er arkitekt MAA og indehaver af AplusB, og i dette indlæg kan du læse et interview med Rie omkring bæredygtigt byggeri, som vi lavede inden aflysningen.

Hvordan arbejder du og AplusB med bæredygtighed?

Mit firma AplusB arbejder som rådgiver blandt andet for almene boligorganisationer med udvikling af strategier og målsætninger for bæredygtig udvikling og integrering af SDG’erne. Vi arbejder også med udvikling og bedømmelse af totalentreprisekonkurrencer med fokus på optimering af arkitektonisk og bæredygtig kvalitet.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Udfordringerne er konservatisme i byggesektoren og blandt offentlige og private bygherrer, og en forståelig skepsis overfor nye teknikker og materialer sinker udviklingen af det mere bæredygtige byggeri. Men byggesektoren kan, hvis den vil – og hvis rammebetingelserne støtter udviklingen – i høj grad være med til at fremme den grønne omstilling.

Hvilke bæredygtige valg og dilemmaer inden for byggeriet står vi overfor lige nu?

Vi står overfor at beslutte, at vi har brug for mindre areal, at vi nok slet ikke skal bygge så meget, men hellere optimere det vi har, at vi er i direkte modstrid med et evigt ønske om vækst i produktion. En omlægning af vores skattesystem så miljøbelastning/ressourceforbrug i højere grad beskattes er en af flere veje frem.

Hvilke tendenser inden for bæredygtigt byggeri vil vi se i det næste årti?

– Mindre private boliger og mere fællesareal
– Stigende efterspørgsel på bofællesskaber/kollektiver mm
– Mere blandede funktioner for bedre udnyttelse af arealer
– Fokus bliver stadig større på sunde materialer med mindst mulig CO2- og miljøbelastning
– Certificering vil blive meget udbredt, hvis det bliver billigere at certificere via for eksempel DGNB

Har du og AplusB fokus på fremtidens bruger/beboer i jeres projekter? 

AplusB arbejder med Cirkulær Økonomi både i forhold til anlæg og drift – og blandt brugerne som er interesserede i bæredygtighed. Men udviklingen hæmmes af manglende fokus på bæredygtig skatte- og afgiftspolitik.

Kan vi finde inspiration i ”gode gamle” byggeløsninger til fremtidens bæredygtige byggeri – og hvordan?

Der kan findes megen inspiration i tidligere perioders mindre arealforbrug – og dermed mindre ressourceforbrug. Enkle og lokale materialer som i ”gamle dage” men brugt nutidigt. Kompositløsninger forkastes og det 20 århundredes begejstring for beton som byggemateriale vil ændres til en holdning, hvor vi kun bruger beton, der hvor andre løsninger ikke er mulige: For eksempel vil vi ikke acceptere facadeelementer af beton.

Vil vi se en tendens med flere renoveringer, hvor gammel arkitektonisk værdi bevares?

Vi bliver mere og mere opmærksomme på at uden kontakt til historien kan vi ikke skabe fremtiden. Vi vil transformere/renovere og bevare historiens spor – også for at spare på ressourcerne. For eksempel er det tåbeligt at rive 3000-4000 almene etageboliger ned, når vi samtidig mangler boliger!

Hvilke udfordringer er der pt. med manglende data og målinger på byggematerialer?

Vi har brug for materialedeklareringer som standard og at de kommunikeres på en enkel måde så andre end ingeniører forstår dem.

Flere artikler
Læs en artikel omkring fremtidens CO2-neutrale byggeri af Jesper Bo Jensen, der taler på Building Green.
Fremtidens CO2-neutrale byggeri