9.15
Åbningstale ved Camilla van Deurs: Fællesskab København

De senere år har der været en stigende interesse for at flytte i bofællesskab i København. Bofællesskaber tilbyder en løsning på ændrede familiemønstre og ønsket om større fællesskab og fleksibilitet hos både familier og enlige. Ligeledes gør en stigende efterspørgsel på boliger i København det nødvendigt at bo tættere sammen på mindre plads, mens hensynet til klodens ressourcer opfordre til at skabe bæredygtige løsninger både ift. materialer, mobilitet og affald. Københavns Kommune ønsker at fremme denne udvikling dels gennem økonomisk støtte til flere almene bofællesskaber samt udpegning af områder i byen hvor andre fællesskabsorienterede boformer kan opføres.

Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Byens Udvikling, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Der er store forventninger i bilindustrien, droneindustrien og ”smart city” industrien omkring alle de nye (kostbare) teknologier, der fremover skal redde vores byer. Men måske er der allerede udviklet interessante modeller for morgendagens byer. Modsat Dubai og High-Tech byerne, er der jo allerede mange byer, der har satset på bløde, menneskevenlige løsninger, hvor man går, cykler og bruger (god) offentlig tranport. Et godt eksempel er København. Gå- og cykelbyen er billig, den er for alle, god for sundhed, god for klima, Grøn er den også og så er det en model, der kan bruges i byer i alle dele af verden uanset økonomi.

Jan Gehl, arkitekt, professor emeritus, medstifter af byplanfirmaet Gehl Architects

I en tid hvor sammenhængskraften i velfærdsstaten er under pres, og den sociale mangfoldighed lider under ghettoiseringen af forskellige sociale klasser i samfundet, sætter Green Building Council Denmark på efterårets Building Green event sammen med vores medlemmer fokus på ”Nye boformer og fremtidens fællesskaber”. Hvad er et fællesskab egentlig, og vil vi til syvende og sidst egentlig helst bo dør om dør med dem, der ligner os selv? Gå ikke glip af vores debat på dette års Building Green.

Paneldeltagere:
Michael Bruhn, ejendomsdirektør PFA
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør, FB Gruppen
Per Bro, byggechef, Boligselskabet Sjælland
Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune

Moderator: Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark

Chris Precht will address the urgency of architecture and design of the next decades. Our generation will shape the next 50 years of our built environment. Every era and every generation has their own challenges. But the challenges of global warming and climate change are the biggest ones humanity ever faced. Architects and designers play an important part in solving those issues, because we have a unique set of skills to do so. Chris will talk about some of those problems and reflect on the past of design and try to provide some pathways to build a better tomorrow. In all this presentation is an inspiring perspective on the challenges and the opportunities of a future creative generation.

Chris Precht, Dipl. Ing & Founder, Studio Precht

Kom og bliv klogere på hvordan arkitekturen kan bruges som omdrejningspunkt til at skabe bæredygtige fællesskaber.
’Mindre bolig og mere fællesskab’ v. Søren Rasmussen, arkitekt MAA & indehaver, ONV Arkitekter. Søren Rasmussen vil præsentere eksempler på projekter, herunder VenligboligPlus kollegiet på Frederiksberg, som i høj grad vægter den sociale dimension i bæredygtighedsbegrebet.

’The Choreography of Logistics’ Afgangsprojekt KADK 2019 v. Jana Possehn, arkitekt MAA og Meggan Collins, arkitekt MAA. Jana Possehn og Meggan Collins vil med udgangspunkt i fællesskabets infrastruktur, Københavns metro, præsentere deres bud på hvordan den eksisterende infrastruktur og kapacitet kan udnyttes endnu bedre, og på den måde gøre metroen endnu mere bæredygtig.

Søren Rasmussen, arkitekt MAA & indehaver, ONV Arkitekter
Jana Possehn, arkitekt MAA
Meggan Collins, arkitekt MAA

Moderator: Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen

Igen i år hædrer Building Green og InnoBYG en bæredygtig ildsjæl og et grønt produkt, når Bæredygtighedens Oscar, Det Bæredygtige Element 2019, uddeles fra Main Stage. Mød årets vindere, som fagjuryen har vurderet har gjort en bæredygtig forskel, været et eksempel til efterfølgelse og givet inspiration til byggebranchen.

Juryen består af:
Kasper Lynge Jensen, udviklingschef, Aarhus School of Engineering
Lasse Lind, Architect MAA, Head of Consultancy, GXN
Lone Feifer, arkitekt MAA og programdirektør for bæredygtigt byggeri, VELUX
Niels Bjørn, cand. mag. og ph.d., Co-founder, Tænketanken URBAN
Tina Saaby Madsen, TinaSaaby.com


Indstil her. Indstillingsfrist 2. oktober kl. 12.00!

Udviklingen mod en langt højere grad af bæredygtighed i byggeriet har taget et kvantespring de seneste år godt hjulpet af en stigende efterspørgsel og miljøcertificeringer. Fokus er på materialer og energiløsninger, og her er man kommet langt. Men boliger rummer et langt større potentiale. De rummer også muligheden for at ændre på folks liv og vaner, i en mere miljørigtig retning. Indkøb af ting og sager, privatbillisme og husholding vejer tungt i CO2-regnskabet i Danmark og er indlejret dybt i forbrugsvaner og rutiner. Vaner og rutiner som en bolig “ramme" enten kan fremme eller ændre.

Rikke Amalie Søndler, partner, EcoVillage

Gælder alle kneb, når der battles om at sætte ind imod klimaforandringer – eller skal dokumentationen være i orden? Er vi klar til at gå på kompromis med krav og komfort for at spare på CO2’en? Er det overhovedet muligt at kategorisere materialer som ”klimasyndere” og ”CO2 darlings” eller kommer det an på, hvordan regnestykket er stillet op? Og hvad med innovationen – er der plads til den, når vi skal dokumentere egenskaber og være grønne? Kom med, når vi inviterer en række kloge hoveder med meninger ind til en spændende debat om byggematerialers rolle i klimakampen! For en ting er sikkert – det er en fælles opgave at løse de klimaudfordringer vi står midt i – og byggebranchen spiller en vigtig rolle!

Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
John Strandfelt, partner og arkitekt MAA, Gottlieb Paludan Achitects
Martin Manthorpe, direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs, NCC
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, Pension Danmark
Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton
Mette Glavind, direktør, Teknologisk Institut

Faciliteret af: Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byg

09.30
MorgenDAC: Beliggenhed, beliggenhed og bæredygtighed – hvordan kan branchen øge efterspørgslen på bæredygtige boliger?

Beliggenhed, pris og en god planløsning. Måske altan, lysindfald og udsigt. Parametre, der er for de fleste købere, har mere værdi end boligens bæredygtighed. Men hvad betyder det, når vi skal fremme bæredygtighed i byggeriet? Og hvad skal der til, hvis den bæredygtige bolig skal skille sig ud? Det er efterhånden en velkendt sandhed, at byggeriet er blandt de største syndere, når det kommer til at belaste klima og miljø. Det er også her, vi bruger det meste af vores tid, og derfor helt afgørende for både vores mentale og fysiske helbred og velbefindende. Kort sagt: at gøre byggeriet bæredygtigt er en tvingende nødvendighed – og det har de fleste heldigvis allerede indset. Men alligevel skyder det ene ubæredygtige byggeri op efter det andet. Og det kniber også med efterspørgslen. Især som boligkøbere er bæredygtighed nemlig ikke øverst på ønskelisten, når boligdrømmene skal gå i opfyldelse. Så hvordan skal den bæredygtige bolig gøres mere attraktiv?

Peter Andreas Norn, Marketing Manager, Rambøll
Peter J. Mattsen, direktør, Nykredit Nybolig

Københavns Kommune har udarbejdet nye retningslinjer for etablering af tagboliger. Retningslinjerne har til formål at skabe bedre rammer for arkitektonisk udfoldelse og sagsbehandling af ansøgninger, og i sidste ende udvide mulighederne for at supplere den tætte by med attraktive boliger under byens tage. I denne seance tager vi en debat om, hvad flere tagboliger gør for byen og dens beboere, og hvordan boligerne under taget kan bidrage til udvikling og bæredygtighed i det byggede miljø.

Morten Andersen, adm. direktør, Drostfonden
Leif Rønby Pedersen, arkitekt MAA, civilingeniør, rönby.dk
Lars Køhler, energi- og klimarådgiver, Det Økologiske Råd
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

Moderator: Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

De hidtidige krav i bygningsreglementet har reduceret de nuværende bygningers energiforbrug. Men klimakrisen fortsætter med uformindsket styrke, og der kan komme nye tiltag, der kan reducere bygningers klimaaftryk. En ny måde at forsøge på at reducere klimaaftrykket, kan være ved at stille krav til den såkaldte indlejrede energi per m2. Men hvilket betydning har det for den måde vi bygger på i dag, hvis vi skal til at sammensætte vores bygninger på en ny måde? Er vi klar til at beregne det, og hvilken betydning har det for innovationen i byggeindustrien, hvis det bliver et krav i bygningsreglementet?

Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton
Thomas Raunsbæk, CEO, Scandibyg A/S
Christian Cold, CEO, Entasis A/S
Morten Buus, fuldmægtig, TBST

Moderator: Simon Stig-Gylling, chefkonsulent, Dansk Byggeri

Klimatilpasning og bæredygtig grøn omstilling er for mange kommuner helt centrale indsatsområder. Men hvad med arkitekturen? Hvordan inddrages arkitektoniske løsninger, når kommunerne skal have løst klimamæssige udfordringer – og hvilken rolle kan arkitekturen spille i fremtidens grønne og bæredygtige kommuner, hvor såvel sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag skal gå hånd i hånd. Vi har spurgt arkitekterne og nogle af dem der er med til at sætte retningen i kommunerne.

Paneldeltagere:
Sara Buhl, indehaver, Urban Power
Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune
Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør, Schønherr
Per Schultze, udviklingschef, By & Havn
Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef, Domea.dk

Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder

Flere og flere kommuner får vedtaget en kommunal arkitekturpolitik. Kom og bliv klogere på hvordan en kommunal arkitekturpolitik kan bidrage til at fremme bæredygtighed. Ved arrangementet præsenteres redskaber og konkrete projekter som sammenkæder kommunal arkitekturpolitik med kommunernes arbejde med bæredygtighed.

Maj Green, by- og miljødirektør, Gladsaxe Kommune (TBC)
Christian Olesen, arkitekturrådgiver, Gentofte Kommune
Johnny Svendborg, formand, Akademisk Arkitektforening

Moderator: Katrine Østergaard Bang, projektleder, Akademisk Arkitektforening

9.30
ARUP: Learning from Cityringen and planning the new Lynetteholmen metro line with the SDGs

The Lynetteholmen Metro is a new line to a proposed new island development in the Copenhagen Harbour. Having recently developed numerous metro lines in the city, Metroselskabet and Arup are aiming to look at the LYN metro with fresh eyes. With the aim of developing a metro for the future, the project team is incorporating the UN SDGs into the heart of the metro development from the earliest stage. This learning session will present our strategy to achieving a remarkable goal of ensuring the SDGs help shape a better metro for our future. This ‘better way’ will aim to be a template for projects to come.

Brendan Bradley, Associate Project Manager, Arup
Elliott More, Senior Sustainability Engineer, Arup
Russell Saltmarsh, Technical Project Manager, Metroselskabet

Byggesektoren er blandt verdens største producenter af affald, og mængden af affald stiger i takt med, at der bliver bygget mere og større. Vinderne af Realdanias innovationskonkurrence Circular Construction Challenge - Rethink Waste viser vejen til et mere bæredygtigt byggeri med tre løsninger på, hvordan man kan gøre affald til en ressource. I denne learning session fortæller vinderne om erfaringerne med at udvikle en cirkulær løsning fra bunden, om deres arbejde med partnere fra hele værdikæden i forhold til at udvikle en cirkulær forretningsmodel og konkrete prototyper for deres løsninger, og om hvilke barrierer de er stødt på, når det kommer til at bygge med affald.

Niels Jakubiak Andersen, CEO, Krydsrum Architects & Project Owner, Næste
Maria Ekblad, Project Manager, Golder Associates, Project Owner of GENTRÆ
Morten Strandlod, Head of Resources, Solum & Project Owner, GENTRÆ
Louise Askær-Hune, Environmental Business Partner, STARK GROUP & Project Owner, GENTRÆ
Jon Wedersøe Strunge, MSc. Architectural Engineering, Integrated Energy Design at Søren Jensen, Project Owner of From Waste to Biomaterial
Hanne Tine Ring Hansen, PhD, MSc. Sustainable Building Design at Søren Jensen, Project Owner of From Waste to Biomaterial4 studerende præsenterer deres projekter til udstillingen Materialet som Agent; et eksperthold responderer.Moderator: Natalie Mossin, institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK.

Cradle to Cradle CertifiedTM er ikke alene en mærkningsordning. Det er en standard, der sikrer kontinuerlig forbedring af produkter til den cirkulære økonomi. Den er holistisk, og derfor kan man bruge standarden som værktøj og dokumentation for arbejdet med at nå 11 ud af FN’s 17 verdensmål. Hør hvordan – og mød Furnipart og Troldtekt, der bruger Cradle to Cradle på vejen mod FN-målene. Hør også om den nye ambitiøse version 4.0 standard, der bliver gældende fra 2020.

Annette Hastrup, CEO, Vugge til Vugge ApS
Tina Snedker Kristensen, marketing- og kommunikationschef, Troldtekt A/S
Rasmus Byriel, CEO og partner, furnipart A/S

Business Intelligence og IOT bør være en integreret del af driften i det bæredygtig byggeri. Det giver nemlig værktøjer til konkrete handlinger på alle niveauer i organisationen, fra økonomidirektøren til driftsfolkene. Kom fra kedelige afrapporteringer og regneark, til visualisering af brug og forbrug og aktiv handling. Få tip til at komme i gang og undgå de børnesygdomme, andre er kommet over. Hør om konkrete cases fra bl.a. Energistyrelsens pulje om datadrevet energiledelse og bliv inspireret til at komme i gang.

Signe Sønderskov, næstformand, Energiforum Danmark
Poul Ebbesen, Senior Specialist, Rambøll
Kent Christensen, chef for consulting, Ewii

9.30
Paneldebat ved Den Grønne Studenterbevægelse: BYGGEBRANCHENS OMSTILLINGSANSVAR

Byggesektoren udleder 40 % af Danmarks drivhusgasser og har et stort medansvar for vores klimabelastning, forbrug af ressourcer og pres på miljøet. Det er derfor også en sektor med enormt potentiale for at anvise grønne løsninger, da en ambitiøs grøn omstilling her vil indgyde håb for og inspiration til den generelle grønne omstilling i samfundet. I 2030 skal vi ifølge regeringens klimamålsætning have reduceret Danmarks drivhusgasudledninger med 70 %. Hvordan imødekommer byggebranchen denne udfordring? Og kan vi skabe et emissionsfrit byggeri i 2050? Disse spørgsmål, høje ambitioner og store armbevægelser behandler vi i denne paneldebat med byggeriets store aktører, der repræsenterer tegnestuer, entreprenører, bygherrer og politikere.

Paneldeltagere:
Signe Sand, arkitekt og repræsentant for DGSB's Byggeriudvalg
Rob Marsh, arkitekt og bæredygtighedschef, C.F.Møller
Martin Manthorpe, direktør for strategi, forretningsudvikling og public affairs, NCC
Palle Adamsen, formand, BL, administrerende direktør, Lejerbo og formand, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Byggebranchen har, som aldrig før, brug for bæredygtige løsninger og aktører, der sætter handling bag ord. Kom og oplev dette indlæg om byggerier indenfor erhverv og kultur, hvor der er valgt bæredygtige indeklimaløsninger baseret på naturlig og hybrid ventilation. Du vil lære om baggrunden for valg af løsningen og få indblik i brugernes erfaringer. Derudover bliver du præsenteret for data af det termiske og atmosfæriske indeklima i bygningerne siden ibrugtagning. Du får desuden en gennemgang af WindowMasters indeklimaløsninger, hvor naturlig ventilation, hybrid ventilation, brandventilation, solafskærmning og varme kan styres med ét system og hvor du har nem adgang til indeklimadata, så du kan følge dit indeklima året rundt og nemt kan optimere ved behov.

Jannick K. Roth, Head of Building Performance Engineering, WindowMaster International A/S
Gitte T. Tranholm, Building Performance Engineer, WindowMaster International A/S

Hør om nye digitale muligheder til grønnere og bæredygtige løsninger. Stadig stigende digitalisering bidrager til at forbedre vores miljømål. Verdens første NFC-drevne adgangsløsning, høster selv den energi, den har brug for til at låse op. Det er hurtigt, let, og da der ikke kræves batterier, er det en vedligeholdelsesfri og miljøvenlig løsning. Der udvikles avancerede tjenester, der reducerer behovet for vedligehold og service og dermed kulstofemissioner, dette muliggøres via fleksibel distribution af adgangsrettigheder 100% digitalt.

Dennis Overvad Christiansen, direktør, iLOQ Danmark

Abodo crafts timbers with lasting beauty that are safe for people and the environment. Many exterior timbers are harvested from unsustainable old growth forests or are treated with harmful chemicals. Our timbers stand the test of time, they are beautiful, durable and rapidly renewable. Formed in 2001 by the Gudsell family, Abodo remains a New Zealand-owned, family business with a purpose.
Our design ethos has two core components:
Lifetime beauty Abodo timbers are crafted to be enjoyed for years to come. Designed to age with grace, our timbers have exceptional weatherability and maintain their durability and beauty for a lifetime. With tomorrow in mind,
Our timbers are harvested from New Zealand’s FSC® certified rapidly renewable plantation forests. They are ethically crafted with respect from beginning to end – allowing us to meet today’s increasing needs without disadvantaging future generations.

Daniel Gudsell, Markering Director, Abodo Wood Ltd.

All-day
FÆLLES SKABES BÆREDYGTIGHED

Building Green og Lendager UP er gået sammen om at skabe et større område på balkonen, området skal facilitere værdiskabende dialoger på tværs af rollerne i byggebranchen, med det mål, at hele bygge- og anlægsbranchen lykkedes med at skalere udvikling og salg af byggematerialer som minimerer forbruget af jordklodens jomfruelige ressourcer. Mød alle repræsentanter fra branchen, til netværk, rådgivning og inspiration.
Programmet og bemandingen vil blive annonceret på www.buildinggreen.dk inden afholdelsen. Du kan opleve faglige oplæg, workshops og komme i dialog med alle branchens repræsentanter.

Oplev modeller af bygningselementer udført af 2. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole KADK, i forbindelse med 5-ugerskurset MATERIALER efteråret 2019.


Assemblager
Materialer pulserer. De påvirkes stort set altid af ydre forhold som f.eks. klimaet. Man kan sige, at materialer opfører sig forskelligt, både i forhold til klima og i forhold til hinanden. Et bygningselement er på den måde altid i proces. Fra opbygning til nedbrydning.

Vi vælger at se byggeriets materialer i assemblagens lys. En assemblage er et begreb, vi har lånt fra billedkunsten. Assemblagen bringer eksisterende genstande sammen med en kunstnerisk intention på samme måde som et bygningselement bringer materialer og produkter sammen med en funktionel og arkitektonisk hensigt.

Designparametre
Bygningselementet kombinerer altså flere forskellige materialer under hensyntagen til deres måde at virke sammen på i selve elementet. Det sker også i forhold til en lang række fysiske egenskaber og udefra kommende parametre, fx i forhold til konstruktive forhold og klimatisk påvirkning, økonomi, æstetiske egenskaber, overfladeegenskaber som vedligeholdelseskrav, og ikke mindst bæredygtighed. Parametre, som naturligvis igen vurderes i forhold til overordnede arkitektoniske intentioner.

Bygningselementer set som assemblager
De opgaver som de studerende arbejder med, fokuserer på bygningselementer som væggen, taget, vinduet og sokkelen eller fundamentet. Det er elementer, forstået som netop sammenhænge af materialer. I bygningselementet indgår materialer som produkter der skal fungere sammen. Det kan fx være stållægter, gipsplader, mineraluld, glasfibervæv og acrylplastmaling. Sammen skal materialerne i et givet bygningselement løse særlige problemer, dels materialerne imellem, dels mellem forskellige klimatiske påvirkninger eller miljømæssige forhold i øvrigt. Eller også mellem konstruktive og æstetiske krav.
Som i en assemblage skal materialerne fungere både i forhold til hinanden og til omverdenen der iblandt det rum og de mennesker der bevæger sig i det.

Opgaverne
Opdelt i grupper, har de studerende igennem kursets fem uger arbejdet med og undersøgt materialerne og deres samvirken i forhold til givne bygningselementer udvalgt fra 11 bygninger, som i årstal spænder fra et bindingsværkhus fra ca. 1740 til et parcelhus der knapt står færdigt. Hvert af de i alt 44 bygningselementer er undersøgt i modeller, tegninger, og skriftlige arbejder i form af datablade og analyser. Parallelt med gruppearbejdet har der hver formiddag været forelæsninger i bl.a. materialelære, tektonik, anvendt byggeteknik, statik og filosofi med bæredygtighed som et gennemgående tema.
Mette Jerl Jensen og Kjeld Vindum

Fakta boks
På Kunstakademiets Arkitektskole KADK, indledes hvert semester på studiets Bachelor del med et obligatorisk 5-ugerskursus. Kurset Materialer er et af disse kurser. Antal studerende pr. kursus er ca. 160. Bachelorstudiet omfatter seks semestre inklusive et praktikophold.

9.15
Debat faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder: Byggeriets bidrag til klimaloven

Byggeriet er helt afgørende for den grønne omstilling. Danske Arkitektvirksomheder forventer, at en udmøntning af energiaftalen samt vedtagelse af en klimalov for alvor vil sætte fart under udviklingen af et mere ”grønt” byggeri. Men – bliver der tænkt offensivt nok? Hvad betyder loven for udviklingen i byggeriet – for arkitekturen - og for Danmarks samlede CO2-aftryk? Vi stiller spørgsmålene – arkitekterne, politikerne og producenterne har svarene.

Paneldeltagere:
Ida Auken, MF, klimaordfører (R)
Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri
Ingrid Reumert, VP, Global Communications, Sustainability & Public Affairs, VELUX
Flemming Rafn, partner og indehaver, Tredje Natur

Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder

Hvordan kan vi reducere byggeriets klimapåvirkning og sikre et ressourceeffektivt byggeri, som er sundt, sikkert og holdbart? Og hvordan kan digitalisering understøtte et mere bæredygtigt byggeri?
Boligministeren vil fortælle om bl.a. arbejdet med bæredygtighed i byggeriet.

Kaare Dybvad, boligminister (S), Transport- og Boligministeriet

Cities all around the world are facing major challenges when it comes to rapid urbanization, ageing, populations, loneliness, climate change and lack of affordable housing. It is clear that unless we rethink our built environment, our cities will become increasingly unsustainable, unaffordable and socially unequal.Effekt and Space10 have has collaborated to create Urban Villages project as a new visionary, model for how to develop, sustainable, affordable and liveable homes and communities around the world. By redefining how we build, how we finance and how we live in our homes.

Kasper Benjamin Reimer Bjørkskov, arkitekt MAA & Project Manager, Urban Villages, EFFEKT

Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, Arkitektskolen Aarhus og Dansk Beton i Dansk Byggeri sætter fokus på beton og bæredygtighed på dette års Building Green med en debat på hovedscenen og præmieoverrækkelse i en konkurrence om bæredygtig beton for arkitektstuderende fra hele landet.

Panelet og juryen består af:
Anne Beim, professor,KADK
Natalie Mossin, institutleder, KADK
Jon Kråhling Engholt, p.hd., Arkitektskolen Aarhus
Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton i Dansk Byggeri
Anne-Mette Manelius, arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten
Kasper Guldager Jensen, direktør, GXN

Vi kan ikke opnå bæredygtighed, hvis vi ekskluderer grupper fra muligheden for at få et bedre liv. Derfor skal arkitektur designes og eksekveres på en social ansvarlig måde. I UN17 Village begynder inklusionen allerede i designfasen. Ved at benytte bæredygtige upcyclede materialer, som er høstet og oparbejdet med lokal arbejdskraft gennem socialt ansvarlige entreprenører, der bl.a. inkluderer marginaliserede arbejdskraft, skaber vi lokale jobs, forankring og inklusion allerede i byggefasen. For at sikre en høj grad af diversitet er lejlighederne i UN17 Village designet til at inkluderer 37 forskellige familietyper, forskellige generationer, fællesskaber og køn. Offentligt tilgængelige områder og services inviterer omgivelserne til både at besøge og deltage i sociale aktiviteter.

Anders Lendager, arkitekt MAA, CEO, Lendager Group

Det reviderede bygningsdirektiv kræver, at alle EU medlemslande implementerer en langsigtet renoveringsstrategi som skal lede frem mod en CO2 neutral bygningsmasse i 2050. I Danmark er arbejdet med at udvikle strategien i fuld gang og IDA Byg sætter fokus på status og ambitioner, samt hvordan den skal implementeres.

Signe Munk, MF, Socialistisk Folkeparti, klima- og energiordfører
Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Katrine Bjerre Milling Eriksen, direktør, SYNERGI

Moderator: Kurt Emil Eriksen, VELUX A/S & bestyrelsesmedlem IDA Byg

Although embodied carbon represents only a quarter of the typical building’s carbon footprint, it is equally important to address. The shift to natural materials grown by the power of the sun means transformation of our construction issue. Mass timber is a leading option for significantly lower embodied carbon in our buildings. It is also the material most likely to lead us in the change from inefficient and wasteful on site construction to a revolution of offsite building.

Michael Green, Principal, Architect AIBC FRAIC AIA, Michael Green Architecture

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, fortæller om By & Havns bæredygtige ambitioner i Københavns nye udviklingsområder, hvor der er fokus på bæredygtighedscertificering, mangfoldigt byggeri og muligheder for at indgå i aktive fælleskaber i de nye områder. By & Havn støtter aktivt foreningslivet og skaber muligheder for at det bliver let at leve bæredygtigt og danner rammen for gode sociale fællesskaber.

Anne Skovbro, adm. direktør, By & Havn

9.30
Solar City Denmark: Solenergi og fællesskaber

INTRODUKTION
Karin Kappel, arkitekt MAA & sekretariatsleder, Solar City Denmark

FREMTIDENS KOLLEKTIVE BOFORMER HAR SOLCELLER
Fælleseje eller den enkelte beboer: muligheder og barrierer for solcelleanlæg. Eco-Village i Lejre og Ørestad som case.
Casper Phillip Ebbesen, arkitekt MAA, Vandkunsten

FÆLLES UDBUD AF SOLCELLEANLÆG MED BATTERILØSNING
5 almene boligforeninger. Erfaringer fra Sønderborg.
Torben Esbensen, rådgivende ingeniør, Dansk Energi Management

PRAKTISK GENNEMFØRELSE AF FÆLLES BATTERILØSNING
Intelligent styring af batterilagring optimerer solcelleanlæggets økonomi.
Bendt Böwadt Iversen, Business Development Manager, XOLTA – Energy Storage Systems

BYGNINGSINTEGRERING AF SOLCELLER
Fællesskaber i de kreative processer i ide- projekterings- og implementeringsfase.
Peter Melchior Rødder, CEO, SolarLab

SMART CITY: SOLCELLER OG FÆLLESSKABER I BYENS RUM
Nyt byrumsmøbel som mødested med solceller, mobiloplader, LED-belysning.
Ib Mogensen, adm. direktør, Out-sider

BOLIGER MED FÆLLESSKAB PÅ TAGET
Tagterrasse, grønt tag og solceller: hvordan solcelleøkonomien forbedres hvis facaden inddrages.
Kenneth Laursen, distriktschef, Solar Partner

www.solarcity.dk

Realdania har inviteret nogle af landets stærkeste eksperter inden for byudvikling til en debat om, hvordan de vil sikre bæredygtige byer og inkluderende lokalsamfund i Danmark. Mød op til en debat med praktiske bud på, hvordan den bæredygtige udvikling kan accelereres.

Talerpanelet består af eksperter repræsenteret fra politisk side samt, bygherre og arkitekt

I 2015 startede InnoBYG et projekt op om ”fleretagers træhuse”. ”The rest is history” som man siger – og i dag er højhuse i træ et varmt emne i byggebranchen og interessen for at bruge træ som byggemateriale – også når der bygges i højden - er stor. Siden 2015 har InnoBYG arbejdet videre med emnet bl.a. i en netværksgruppe, hvor en række arbejdsgrupper har beskæftiget sig med fx brandforhold, uddannelse og bæredygtighed. På denne VIP-discussion inviterer vi indenfor til en status på ”træbyggeri” – hvor langt er vi nået siden 2015, hvad er der fokus på lige nu – og hvor er vi på vej hen?

Jonas Sangberg, Sangberg Architects, Creative director and owner, Architect MAA MDL
Stig Hessellund, projektleder, Realdania
Henrik Carstensen, projektchef, Hustømrerne A/S,
Gitte Gylling Olesen, chefkonsulent, Rambøll
Jesper F. Hoffmann, salgsdirektør, Scandi Byg
Peder Fynholm, souschef, Teknologisk Institut

Gå ikke glip af denne diskussion hvor vi i spændingsfeltet mellem et subjektivt emne som god arkitektur og certificeringskonceptet DGNB-diamant blandt andet skal diskutere hvordan arkitekturen bliver spillet på banen tidligt i designfasen og ikke spilles af banen når byggeprojektet realiseres.

Thomas Nørgaard, partner & architect MAA, Christensen og Co
Tony Christrup, Direktør for Public affairs/Strategisk byudvikling/Market relations, AG Gruppen
Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, arkitekt MAA, PhD, Danske Arkitektvirksomheder

Hvordan kan bygninger løse og understøtte, at vi skal reducere vores CO2 aftryk med 70-80%? Hvordan sikrer vi markant mere bæredygtige hjemme-, skole- og arbejdsliv gennem den måde vi bygger, indretter og renoverer på? Det kræver at vi løfter blikket og ambitionsniveauet. Vi debatterer med et stærkt panel og annoncerer den globale Innovation Challenge 2019: CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS - hvor vi leder efter innovatører, der fremmer det bæredygtige liv i bygninger. Partnerskabet bag innovationsprojektet SUSTAINABLE BUILD består af Henning Larsen, NCC, PensionDanmark, Region Midtjylland, Tarkett og er finansieret af Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond.

Signe Kongebro, partner, Henning Larsen Architects
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, Pension Danmark
Lars Lundbye, Creative Director, Almenr
Jonas Bjørn Jensen, medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Kommune

Arkils Hæderspris er indstiftet i foråret 2019 af entreprenørkoncernen Arkil med det formål at skabe fokus på at højne andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen – en bedre kønsfordeling skal medvirke til byggeriets omstilling mod mere bæredygtighed. Til Building Green 2019 uddeles indsatsprisen for første gang. Prisen går til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at åbne branchen for flere kvinder. Med prisen følger 25.000 kroner.

Jesper Arkil, adm. direktør, Arkil Holding A/S
Christina Hvid, adm. direktør, Molio – byggeriets videncenter
Nina Groes, direktør, Foreningen Divers
Helle Johannesen, Malermester

9.30
Gottlieb Paludan: ROOM FOR RAIN – skybrudshåndtering i gaderum og sanselige og sociale kvaliteter

Hvordan kan skybrudshåndtering i gader bidrage med sanselige og sociale kvaliteter og samtidig understøtte en bæredygtig byudvikling? Det har været det centrale spørgsmål i Landskabsarkitekt MAA Anna Aslaug Lunds PhD-projekt ROOM FOR RAIN. Anna diskuterer klimatilpasningsudfordringen fra et arkitektonisk perspektiv og viser principper for, hvordan skybrudsløsninger eksempelvis kan gøre det mere interessant at bevæge sig til fods i byen, og hvordan løsningerne kan udfolde gaden som socialt byrum.

Anna Aslaug Lund, landskabsarkitekt MAA, PhD, Gottlieb Paludan Architects & adjunkt, Københavns Universitet

Green Building Council Denmark og EPD Danmark stiller skarpt på dilemmaer og løsninger i forhold til at vurdere byggematerialers bæredygtighed.

Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark
Sarah Cecilie Andersen, konsulent, EPD Danmark v/Teknologisk Institut

Byggeprogrammet er bygherrens redskab til afklaring og rammesætning af et givet byggeprojekt. Det er i programfasen, at bygherrens strategiske overvejelser skal udmøntes, og principperne for projektering, udbud og indkøb, samt projektets kompleksitet, defineres og fastlægges. Én af de mere komplekse problemstillinger at håndtere i projektet er lyset. Det gælder både dagslys og kunstlys. I denne session tager vi dig igennem nøgleproblemstillinger i et byggeris lyskoncept og de overvejelser, der hver gang er nødvendige for at nå i mål i forhold til parametre som design, komfort, indeklima, økonomi og drift.

Merete Madsen, teamleder, Sweco Danmark
Kenneth Munck, Section Manager, ÅF Lighting
Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

Tegl, træ og beton er alle velkendte og anerkendte byggematerialer. Men hvad er fup og fakta, når vi taler klimabelastning, CO2 og anvendelighed? Kan træ erstatte beton og har vi overhovedet brug for tegl i fremtidens byggeri? Hvilken dokumentation har vi brug for, når vi skal sammenligne materialer? Hvem har ansvaret for dokumentationen og hvordan sikrer vi, at et materiale er egnet til den brug vi påtænker? Kom med, når Teknologisk Institut sætter byggematerialer under luppen og skiller fup fra fakta!

Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut
Abelone Køster, Teknologisk Institut
Sarah Cecilie Andersen, EPD Danmark

9.45
Horn Group: Ventilationsvinduet – revolutionen eller blot varm luft?

Anvendelsen af Ventilationsvinduet i både nybyg og renoveringsopgaver har overrasket byggebranchens eksperter positivt og på vej til at fjerne den sidste rest skepsis og forbehold til den unikke prisbelønnede bæredygtige indeklimaløsning. Indlægget på Building Green omhandler en række eksempler på projekter, hvor Ventilationsvinduet har været den bærende løsning for betydelige besparelser i byggeri og renovering, samt forbedring af indeklimaet med et minimum af investering og efterfølgende væsentligt lavere driftsomkostninger. Hør om, hvordan Ventilationsvinduet er i dag en del af bygningsreglementet og hvordan AAU/SBI har gjort det nemt at indregne energitilskuddet på forvarmning såvel som selvkøling i BE18. Der gives konkrete eksempler på gennemførte projekter, hvor boligforeninger, bygherrer og rådgivere har opnået højere grad af bæredygtighed samt betydelige besparelser i både plads, materialer, solceller, fjernvarme og genhusning.

Peter L. Clausen, adm. direktør, medgrundlægger og ejer af Horn-Group Aps., som har udviklet og markedsfører Ventilationsvinduet og indeklima- og energikonceptet ”LivingBetter”

Hør om nye digitale muligheder til grønnere og bæredygtige løsninger. Stadig stigende digitalisering bidrager til at forbedre vores miljømål. Verdens første NFC-drevne adgangsløsning, høster selv den energi, den har brug for til at låse op. Det er hurtigt, let, og da der ikke kræves batterier, er det en vedligeholdelsesfri og miljøvenlig løsning. Der udvikles avancerede tjenester, der reducerer behovet for vedligehold og service og dermed kulstofemissioner, dette muliggøres via fleksibel distribution af adgangsrettigheder 100% digitalt.

Dennis Overvad Christiansen, direktør, iLOQ Danmark

Cirkulære løsninger efterspørges i byggeriet som en vej til at nedbringe ressourceforbruget, uden at gå på kompromis med performance. Målet er at bygge mere bæredygtigt i forhold til både klima, økonomi og arkitektur. Peikko har et solidt grundlag med 50+ års erfaring i boltede samlinger samt stål-beton komposit-konstruktioner. Boltede samlinger er en robust teknologi for design for adskillelse, og Peikko har arbejdet målrettet med cirkulære løsninger i flere år, fx i Circle House. Peikkos udvikling, modning og dokumentation pågår med ambition om cirkulære løsninger implementeret i danske og internationale byggerier allerede i 2020.

Johannes Greisen, Senior Manager Cicular Economy, Peikko

All-day
FÆLLES SKABES BÆREDYGTIGHED

Building Green og Lendager UP er gået sammen om at skabe et større område på balkonen. Området skal facilitere værdiskabende dialoger på tværs af rollerne i byggebranchen, med det mål, at hele bygge- og anlægsbranchen lykkedes med at skalere udvikling og salg af byggematerialer som minimerer forbruget af jordklodens jomfruelige ressourcer. Mød alle repræsentanter fra branchen til netværk, rådgivning og inspiration.
Programmet og bemandingen vil blive annonceret på www.buildinggreen.dk inden afholdelsen. Du kan opleve faglige oplæg, workshops og komme i dialog med alle branchens repræsentanter. http://www.solarcity.dk/media/2019_Building_Green_program.pdf?rev1

Oplev modeller af bygningselementer udført af 2. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole KADK, i forbindelse med 5-ugerskurset MATERIALER efteråret 2019.


Assemblager
Materialer pulserer. De påvirkes stort set altid af ydre forhold som f.eks. klimaet. Man kan sige, at materialer opfører sig forskelligt, både i forhold til klima og i forhold til hinanden. Et bygningselement er på den måde altid i proces. Fra opbygning til nedbrydning.

Vi vælger at se byggeriets materialer i assemblagens lys. En assemblage er et begreb, vi har lånt fra billedkunsten. Assemblagen bringer eksisterende genstande sammen med en kunstnerisk intention på samme måde som et bygningselement bringer materialer og produkter sammen med en funktionel og arkitektonisk hensigt.

Designparametre
Bygningselementet kombinerer altså flere forskellige materialer under hensyntagen til deres måde at virke sammen på i selve elementet. Det sker også i forhold til en lang række fysiske egenskaber og udefra kommende parametre, fx i forhold til konstruktive forhold og klimatisk påvirkning, økonomi, æstetiske egenskaber, overfladeegenskaber som vedligeholdelseskrav, og ikke mindst bæredygtighed. Parametre, som naturligvis igen vurderes i forhold til overordnede arkitektoniske intentioner.

Bygningselementer set som assemblager
De opgaver som de studerende arbejder med, fokuserer på bygningselementer som væggen, taget, vinduet og sokkelen eller fundamentet. Det er elementer, forstået som netop sammenhænge af materialer. I bygningselementet indgår materialer som produkter der skal fungere sammen. Det kan fx være stållægter, gipsplader, mineraluld, glasfibervæv og acrylplastmaling. Sammen skal materialerne i et givet bygningselement løse særlige problemer, dels materialerne imellem, dels mellem forskellige klimatiske påvirkninger eller miljømæssige forhold i øvrigt. Eller også mellem konstruktive og æstetiske krav.
Som i en assemblage skal materialerne fungere både i forhold til hinanden og til omverdenen der iblandt det rum og de mennesker der bevæger sig i det.

Opgaverne
Opdelt i grupper, har de studerende igennem kursets fem uger arbejdet med og undersøgt materialerne og deres samvirken i forhold til givne bygningselementer udvalgt fra 11 bygninger, som i årstal spænder fra et bindingsværkhus fra ca. 1740 til et parcelhus der knapt står færdigt. Hvert af de i alt 44 bygningselementer er undersøgt i modeller, tegninger, og skriftlige arbejder i form af datablade og analyser. Parallelt med gruppearbejdet har der hver formiddag været forelæsninger i bl.a. materialelære, tektonik, anvendt byggeteknik, statik og filosofi med bæredygtighed som et gennemgående tema.
Mette Jerl Jensen og Kjeld Vindum

Fakta boks
På Kunstakademiets Arkitektskole KADK, indledes hvert semester på studiets Bachelor del med et obligatorisk 5-ugerskursus. Kurset Materialer er et af disse kurser. Antal studerende pr. kursus er ca. 160. Bachelorstudiet omfatter seks semestre inklusive et praktikophold.