Træbranchen: Træ skal bruges til at nå klimamålene

04/06/2018 Emmilie Hansen

Af: Marie Kraul, Journalist, Politikens ByrumOprindelig artikel

Vi skal lære af vores egen byggetradition for træ – som vi ser det i Københavns brokvarterer, mener Mikael Koch, direktør i Træinformation – træbranchens viden- og formidlingscenter.

Træ er verdens ældste byggemateriale. Det er samtidig verdens mest miljøvenlige byggemateriale og skal være nøglen til den grønne omstilling i byggeriet.

Det mener flere af parterne bag landets første konference om træ som byggemateriale, Build in Wood, der samlede 250 træinteresserede fra alle dele af byggesektoren 30.-31. maj i København.

»Træbyggeri er et overset værktøj i klimaudfordringen. Lande som Canada og Frankrig bruger det direkte som et værktøj for at nå deres klimamål – og det kunne Danmark også sagtens gøre,« mener Mikael Koch, der er direktør i Træinformation – træbranchens viden- og formidlingscenter.

Træinformation er videnspartner og medarrangør af Build in Wood sammen med blandt andre Building Green.

Det er både ved lagringen af CO2 og ved, at mere energikrævende byggematerialer som beton og stål bliver erstattet af træ, at byggematerialet tæller positivt i klimaregnskabet.

Kogleregnskabet

Mikael Kochs kollega, Jakob Rygg Klaumann, der er direktør i Dansk Træforening – træbranchens fælles informationsprojekt – kalder skoven for »et uendeligt produktionsapparat. Træ vokser og genskaber sig selv – det er der ikke mange andre byggematerialer, der gør.«

Jakob Rygg Klaumann har inden Build in Wood-konferencen været i skoven med sine børn, hvor de i løbet af få minutter samlede så mange grankogler sammen, at der til konferencen er en håndfuld til hvert bord i Dockens store konferencesal.

Jakob Rygg Klaumann, der også er moderator på Build in Wood, holder en kogle op og forklarer:

»Der skal bare én af dem her til at lave et træhus på 150 kvadratmeter.«

Han uddyber, at der er cirka 200 frø i en grankogle. Hvis hvert af disse frø bliver til træer og plantes i en skov, som vokser 60 år, kan disse træer producere, hvad der svarer til godt 21 kubikmeter færdig tømmer. Det er omtrent den mængde tømmer, der skal bruges på træhuset på 150 kvadratmeter, ifølge beregninger fra Træ.dk.

En del af vores byggetradition

Når hans branchekollega Mikael Koch taler om at bruge træ som klimaløftestang, er det blandt andet med baggrund i en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) om Bygningers indlejrede energi- og miljøpåvirkninger, som SBi-seniorforsker fra Harpa Birgisdottir fremlagde på Build in Wood-konferencen. Den viser blandt andet, at bygningers opførelse er mere miljøbelastende end driften af bygningerne.

Med denne nye viden i baghovedet er der et uindfriet potentiale for energibesparelser i opførelsen – set ud fra hele bygningens livscyklus.

Michael Koch mener, at det er oplagt for byggeriet – for at bidrage til klimadagsordenen – at få mere træ ind i byggeriet end de cirka 8 procent, han anslår det til at fylde i Danmark for øjeblikket.

»Vi er lige nu på kravlestadiet,« siger han.

Men historisk har træbyggeri været en væsentlig del af vores byggetradition – inden beton for alvor vandt indpas, påpeger Mikael Koch.

»Det sjove er jo, at de fleste huse i de københavnske brokvarterer har både tagkonstruktioner, indervægge og etagedæk af træ – det er nærmest kun ydermurene, der er af sten. Så det er ikke så fremmed for os. Nu skal vi bare have brudt vanetænkningen med altid at tænke i beton og stål,« siger han.

Mere end klimagevinst

Tegnestuen Vandkunsten har brugt træ i sine byggerier i mange år, blandt andet i Bakkehusene i Lisbjerg Bakke ved Aarhus. Søren Nielsen, arkitekt og partner i Vandkunsten deltager også i Build in Wood – men af en anden årsag end Mikael Koch:

»Vi er interesseret i træ af andre grunde end de udelukkende klimamæssige. Jeg synes stadig, at vi ved for lidt om, hvorvidt det virkelig har så stor en miljøgevinst at bruge træ. Man skal være forsigtig med at blive for ensidig – den slags sandheder har som regel en udløbsdato,« siger Søren Nielsen.

Han peger blandt andet på, at der endnu er for lidt kendskab til konsekvenserne af mere intensivt skovbrug.

Et uformelt og hyggeligt materiale

Søren Nielsen vurderer også, at det samlede klimaregnskab i byggebranchen vil se væsentligt anderledes ud, når produktionen af beton og stål i fremtiden kommer til at foregå ved hjælp af vedvarende energi.

»Jeg tror på, at vi skal spille på så mange forskellige tangenter som muligt i den grønne omstilling.«

Når Søren Nielsen alligevel elsker træ som byggemateriale, skyldes det både materialets indvirkning på indeklimaet og de æstetiske kvaliteter:

»Man får det godt i maven ved at være sammen med træ. Det stjæler ikke din kropsvarme, hvis du for eksempel læner dig op ad en trævæg, som en betonvæg vil gøre. Og så passer det godt til os danskere, at der er noget uformelt over træ. Jeg kan ikke bevise det, men hvis du forestiller dig sådan et koldt New Yorker-kontor i beton og stål – der vil de have mere tendens til at tale ondt til hinanden, end hvis du sammenligner med et hyggeligt trækontor,« mener Søren Nielsen.

Han er dog ikke ude i et korstog mod beton.

»Beton egner sig godt til nogle ting, og det har løst mange boligproblemer i vores samfund. I virkeligheden er det mest spændende, hvis vi kan begynde at tænke i hybrider mellem træ og beton.«

Visualisering: Kajstaden i Västerås i Sverige – et af C.F. Møllers projekter i træ.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *