Boom i træbyggeri går uden om Danmark

09/05/2018 Emmilie Hansen

Til trods for at de store danske arkitektvirksomheder netop nu arbejder på mange store træbyggerier, så er der kun ganske få byggeprojekter i træ i Danmark. Konferencen ”Build in Wood” i maj måned bliver en velkommen ramme om byggebranchens fælles udforskning af det bæredygtige byggemateriale.

Tilmeld dig her

Omfattende træbyggerier vinder frem i andre lande både i og uden for Europa. De store danske arkitektvirksomheder arbejder også på ambitiøse byggerier i træ, men ingen af dem skal bygges i Danmark. Lovgivning, byggetraditioner og mangel på specifikke kompetencer står i vejen.

Træ som byggemateriale har ellers en række fordele, der gør det relevant at øge andelen af træ i dansk byggeri frem for den dominerende beton. Det er en fornybar og bæredygtig ressource, der kan være med til at sænke byggeriets høje CO2-udledning.

Mikael Koch er direktør i Træinformation, der rådgiver arkitekter, ingeniører og byggebranchens øvrige aktører om brug af træ i byggeriet. Han ser gode incitamenter for mere træbyggeri i Danmark og et par enkelte forhindringer:

”På flere områder er der medvind i byggebranchen i forhold til at øge træbyggeriet i Danmark. Der er kommet en øget bevidsthed om bæredygtighed i byggeriet, og her er der meget at hente ved at bytte ud med træ. Der er for eksempel frivillige bæredygtighedsklasser med fokus på livscyklusvurdering på vej i byggereglementet, og det vil betyde, at branchens aktører vil reflektere endnu mere over, hvordan de bygger. Der er allerede optimeret meget på isolering og energiforbruget i bygningerne, men der er meget at hente på konstruktionerne og mere bæredygtigt byggemateriale”, siger Mikael Koch.

 

Nemt og tilgængeligt materiale

Et andet incitament til at bygge mere med træ er stor tilgængelighed og en stadigt højere grad af industrialisering af træelementerne.

”Der kan være lang leveringstid på betonmoduler til byggeriet, det var for eksempel et af argumenterne for at bruge såkaldt cross-laminated timber (CLT) til det store Dalston Lane-byggeri i London. Man slap for et halvt års leveringstid, og derudover vejer de kun 20 % af, hvad beton vejer. Det betyder, at byggeriet bliver mindre tungt, og derfor kan der bygges højere ovenpå undergrundsbanen. Det giver desuden mindre transport, større løft, mindre støj og hurtigere byggetid”, slutter Mikael Koch.

 

Brandregler forhindrer ikke træbyggeri

Når det gælder udfordringer i forhold til at omstille byggebranchen til at bruge mere træ, handler det måske delvist om aktørernes forventning om, at det ikke kan lade sig gøre:

”Vi skal have ryddet et par misforståelser af vejen. Folk tror ofte, at brandreglerne forhindrer større træbyggerier, men det gør de faktisk ikke, for træbyggerier er ikke mere brandfarligt end andet byggeri. Indtil de første projekter over fire etager har banet vejen, kræver det, at man dokumenterer byggeprincipperne grundigt, fordi der ikke allerede er lignende byggeprojekter at henvise til, og eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri går kun til 4 etager”, fortæller Mikael Koch.

Og så skal vi lade være med at tænke på træ, som noget nyt og brandfarligt, vi ikke plejer at have i vores huse:

”Vi har jo allerede træ i de fleste huse i form af for eksempel tagspær, nu skal vi bare have det nede i konstruktionen i væggene også”, siger han.

 

Øget viden og gode produkter er afgørende

I Arkitema Architects er der sat ekstra fokus på træbyggeri med dannelsen af forretningsområdet Arkitema Timber. Det består dels af et samarbejde med Folkhem og Svensk Trä, dels af en virtuel organisation på tværs af Arkitemas kontorer i Norden, der skal samle og styrke trækompetencerne. Forretningsudviklingsdirektør Jørgen Bach peger på traditioner som forklaring på, at der ikke skyder så mange træbyggerier op i Danmark.

”I Danmark blev betonproducenterne stærke på det danske marked i 50’erne og 60’erne, og der har nok siden været en tendens til at bygge af det man kender fra tidligere projekter. I Sverige og Norge er forholdene nogle andre. De har rigtig meget skov, som har påvirket deres byggetradition, bygherrerne kender materialet, så det er nemmere at komme igennem med projekter i træ”.

Han ser dog ingen grund til, at vi i Danmark ikke også kan komme mere på banen med træbyggerier.

”Vi har jo traditioner for at arbejde med træ på andre områder, når det gælder for eksempel sommerhusbyggerier og møbeldesign. I forhold til større byggerier kræver det noget fra myndighedernes side at få lavet tilpasninger i standarder og regelværk, og det kræver mere viden hos rådgiverne. Og så er det ikke mindst vigtigt, at der kommer flere producenter på banen, så vi kan få gode konkurrencedygtige træprodukter på markedet”, slutter Jørgen Bach.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *