Anders Lonka: De næste bæredygtige ’revolutioner’ kommer til at ske nedefra

13. oktober 2020
13. oktober 2020 Emmilie Hansen


Anders Lonka grundlagde i 2006 ADEPT sammen med Martin Laursen og Martin Krogh. ADEPT er en dansk arkitektvirksomhed med projekter i hele verden, der arbejder i feltet mellem urbanisme, arkitektur og offentlige steder.
 
Building Green den 28.-29. oktober deltager Anders Lonka i debatten ’Små tegnestuer med stor indflydelse’, hvor han sammen med JAJA Architects og NORD Architects taler om hvilken rolle små tegnestuer spiller i den bæredygtige udvikling af byggebranchen.  Er de med til at skabe store forandringer eller er deres projekter blot glimmerdrys på prestigeprojekter? I dette indlæg kan du læse et interview med Anders Lonka.
 

Hvordan arbejder du og ADEPT med bæredygtighed?

ADEPT arbejder meget bredt med en lang række arkitektoniske skalaer – fra byplanlægning og strategisk udvikling, til bygningsarkitektur, landskaber og offentlige rum. Vi mener, at vi derigennem opnår et bredere fagligt perspektiv, som gør, at vores projekter kan bidrage med tænke holistisk og på tværs af skala og faglighed. Vores mål er, at både strategi og konkrete tiltag for de cirkulære ressourceloops vi efterstræber altid, er skræddersyet til projektet, uanset størrelsen eller den geografiske placering.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

I vores daglige arbejde ser vi begge dele. For at starte med det gode, mulighederne, så er det jo meget tydeligt, at der over hele linjen er blevet en øget bevidsthed om byggeriets rolle for driver for en mere bæredygtig verden. Vi oplever det øgede fokus meget bredt inden for projektvisioner, bygherrekrav, materialer, forskning, efteruddannelse osv. Det giver selvfølgelig en masse nye muligheder for at være med til at ’skubbe’ branchen den rigtige retning for at gennemføre byggerier som har en ambitiøs bæredygtig dagsorden fra start til slut.
 
Udfordringerne er desværre næsten ligeså meget tilstede som mulighederne. Nogle af dem er lettere at komme igennem end andre, men blandt de større, som det er vores oplevelse, at rigtigt mange rådgivere oplever, så følges visioner og krav ikke altid med økonomi og realistiske forventninger. De gode intentioner er ikke altid skalérbare fra studie eller eksempel-projekt til økonomien i eksempelvis et alment boligprojekt.
 

Er der sket nok de sidste 10 år inden for bæredygtigt byggeri i dine øjne?

Det er klart, at der med et øget fokus også er sket meget i alle kædens led. Men der skal ske rigtigt meget mere for, at det rykker nok. En stor del af udviklingen har været båret af enkeltstemmer, som har formået at trække en hel branche med sig. Og stor ros for det. Men reel bæredygtighed i det byggede miljø skal helst blive så ’almindeligt’, at det ikke anses for noget særligt, men blot er den fælles standard vi bygger efter. Vi betragter den slags fælles standarder som en ressource og et afgørende værktøj i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig fremtid.
 

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri de næste 10 år?

Vi har talt en del om, at de næste bæredygtige ’revolutioner’ kommer til at ske nedefra – at forbrugernes ønsker, arkitekternes målsætninger og bygherrernes krav kommer til at overhale lovgivningen indenom. Vi vil gerne være med til at pege på nye løsninger for brugere, kunder, branche og samfund, så det bliver en fælles indsat at opnå en større kollektiv ansvarlighed i forhold til jordens begrænsede ressourcer.
 

Hvad taler du om på Building Green og hvad håber du, deltagerne får ud af at høre dit indlæg?

Debatten mellem ADEPT, JAJA og NORD skal nok give nogle gode bud på, hvordan man som mindre-mellemstor tegnestue kan være med til at sætte dagsordner ’nedefra’ og på den måde være med til at præge en grønnere dagsorden. Vi går til projekterne med en større fleksibilitet end de større virksomheder, og selvom vi ikke har et enormt ekspertapparat, så er vi på den anden side heller ikke bundet af at skulle bruge interne ressourcer, men kan i større grad sammensætte vores hold til en opgave med netop de kompetencer som er nødvendige.
 
Det tværfaglige samarbejde er drevet af nysgerrig på fagligheder, som ligger uden for ens egen. Det er meget inspirerende at gå til udviklingen på den måde – med meget stor åbenhed – og det giver altid noget positivt til både proces og projekt. Derfor håber jeg også, at de, der lytter med, kan blive inspirerede af vores fokus på at skabe projekter med udgangspunkt i bæredygtige fællesskaber – både i projektet og hele vejen rundt om det.
 

Vil du høre mere om ADEPT og bæredygtighed nedefra fra Anders Lonka?

Tilmeld dig streamingen af Building Green den 28.-29. oktober og vær med i debatten.
Læs mere her og tilmeld dig her.