Dagmar Øye: Hvis vi skal rykke på træbyggeri, skal vi hjælpes ad og uddanne hinanden

29. september 2020
29. september 2020 Emmilie Hansen


Dagmar Øye er projektleder for MOE Videnscenter for Træbyggeri, der er et nyoprettet videnscenter i samarbejde med Træ i byggeriet. Her har de samlet et tværfagligt team af specialister, der arbejder med at belyse alle aspekter af træbyggeri.
 
På Building Green den 28.-29. oktober deltager Dagmar Øye i en debat om træbyggeri, hvor eksperter, med udgangspunkt i forskellige cases i Danmark, sørger for, du får konkrete erfaringer. I dette indlæg kan du læse et interview med Dagmar Øye.
 

Hvordan arbejder du og MOE med bæredygtighed?

Som projektleder for MOEs Videnscenter for Træbyggeri arbejder jeg hver dag for at fremme træbyggeri i Danmark. Vi gør vores til at udbrede viden på området både gennem foredrag, undervisning og rådgivning, og heldigvis sker det oftere og oftere at bygherrerne vælger et bæredygtigt fokus.
 
MOE arbejder med LCA (livscyklusanalyser) og materialevalg, og vi rådgiver inden for DGNB-certificering, LEED, BREEAM m.fl. Faktisk har flere af vores specialister været med til at udvikle DGNB i Danmark, og vi er ligeledes medforfatter på FRIs nye ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed.
 

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri de næste 10 år?

Jeg vil mene, der skal politiske initiativer til. Pisk eller gulerod, eller måske helst begge dele i form af lovgivning og krav til materialevalg, bæredygtighedscertificering etc. på den ene side og økonomiske incitamenter på den anden. Branchen skal nok nå derhen før eller siden (vi er på vej!), men hvis det skal rykke, skal der nok lægges lidt pres på.
 

Du deltager i debatten ’Træbyggeri – status og erfaringer’ på Building Green København, hvorfor er det en vigtig debat?

Der har generelt været stor skepsis over for træbyggeri herhjemme. I Danmark er vi desværre modvillige over for at bruge erfaringer fra udlandet, hvor en stor del af løsningerne ellers kan overføres mere eller mindre direkte. Det virker som om mange bygherrer afventer, at der bliver gjort flere danske erfaringer.
 
Det er vigtigt, at vi deler vores viden og erfaring med hinanden, så der kan blive bygget meget mere med bærende konstruktioner af træ herhjemme. Indtil videre er der stadig relativt få danske projekter og relativt få danske ingeniører og entreprenører, der har erfaring med træbyggeri, så hvis vi skal rykke på området, er vi nødt til at hjælpes ad og uddanne hinanden. Det nytter ikke, at man starter på bar bund i hver sin aflukkede silo. Så kommer udviklingen simpelthen til at tage for lang tid.
 

Hvad håber du, deltagerne får ud af at høre/deltage i debatten?

Jeg håber, vi kan være med til at afmystificere træbyggeri og vise, at det faktisk bare er et byggesystem lige som alle de andre. Når man bygger, skal man kende sit materiale og sine forudsætninger og vide, hvor der er udfordringer og faldgruber, som skal undgås. Dette gælder, lige meget hvilket materiale man vælger.
 
Forhåbentlig kan vi være med til at vise deltagerne, at træbyggeri har mange flere fordele end udfordringer. MOE har lavet træprojekter i Danmark i over 20 år, og vi håber, at vores viden på området kan bidrage til at fremme udviklingen i retning af meget mere træbyggeri.
 

Vil du høre mere om træbyggeri fra Dagmar Øye?

Tilmeld dig streamingen af Building Green den 28.-29. oktober og vær med i trædebatten.
Læs mere her og tilmeld dig her.