Niels Jakubiak Andersen: Byggebranchen bør ”Think big, start small and learn fast”

23. september 2020
23. september 2020 Emmilie Hansen


Niels Jakubiak Andersen er Founder og CEO hos Næste, der er en cirkulær design- og byggevirksomhed, der arbejder for at ændre den måde vi forbruger ressourcer, bygger og samarbejder på i byggebranchen. I 2019 var Næste nomineret til “Det Bæredygtige Element”, der bliver uddelt på Building Green hvert år. 

På Building Green den 28.-29. oktober deltager Niels Jakubiak Andersen i debatten Byggeriets CO2-regnskaber, som Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Byggeri står bag. I dette indlæg kan du læse et interview med Niels Jakubiak Andersen.
 

Hvordan arbejder du og Næste med bæredygtighed?

Vi designer og bygger med affaldsmaterialer. Bygningerne er såkaldt sekundære, dvs. skurbyggerier for renovation, materiel, opbevaring, men også større ejendomskompleksers fællesrum og sociale mødesteder.
 
Vores løsninger er højere kvalitet end markedsnormen til konkurrencedygtige priser. Samtidig giver det ejendomsejerne en masse point på ”bæredygtighedskontoen” uden større risici eller barrierer.
 
Vi omstiller branchen ud fra devisen ”Think big, start small, then learn & scale fast!”
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Branchens indgroede vaner og tiltagende mistillid til hinanden er en kæmpe barriere for at skabe nye værdier i byggeriets tiltagende komplekse problemstillinger.
 
Vi skal væk fra suboptimering og hen i de frugtbare cirkulære værdikædesamarbejder, hvor vi alle erkender vores gensidige afhængighed af hinanden. Dermed kan skabe de rette grundlæggende rammer og præmisser for at lave fælles innovation og for den enkeltes vinding på et forretningsmæssigt plan.
 

Er der sket nok de sidste 10 år inden for bæredygtigt byggeri i dine øjne?

Der er sket rigtig meget, men ikke nok. Desværre halter det med skalerbare og cirkulære løsninger i byggeriet.
 
Sandsynligvis er det fordi udbuddene i for høj grad stadig fokuserer på anlægsomkostninger og ikke tager driften med. Særligt fordi de ofte ikke tager CO2-aftrykket fra ”vugge til grav” med, og hvordan materialerne i øvrigt skal kunne adskilles fra hinanden og recirkuleres igen og igen i deres efterfølgende næste liv.
 
Økonomi er ikke objektiv. Penge vil i fremtiden også få deres værdi efter, hvordan de er tjent. Vi skal både som individ og som samfund se bredere på hele ”det at bygge om”, hvorfor vi gør det og hvad det hele egentlig skal ende med.
 

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri de næste 10 år?

Vi skal lære at elske vores ”professionelle næste” lidt mere, ikke mindst dem som vi tidligere bare så som ”en leverandør”, en ”rådgiver” eller ”en producent”. Kun sammen kan vi forbedre og optimere byggebranchen i en bæredygtig retning. Vi kan sørme nok også få et helt andet – sundt – arbejdsliv ud af det samtidig!
 
Og så skal vi selvfølgelig have langt højere afgifter på CO2, så forureneren rent faktisk betaler. Helt grundlæggende vil det være en hurtig og effektiv vej til at drive omstillingen i en større skala. De arbejdspladser, der mistes i nogle industrier, vil vi vinde andre steder.
 
Vi skal alle sammen hver dag sikre os, at det bedste ikke bliver det godes værste fjende. Altså at vi ikke fokuserer så meget på barriererne, at vi helt glemmer at komme i gang med alt det gode, vi allerede kan gøre i dag.
 

Du deltager i debatten ’Byggeriets CO2-regnskaber’ på Building Green København, hvorfor er det en vigtig debat?

Fordi det er sindssygt vigtigt, at vi får diskuteret hvordan CO2-regnskaberne skal laves og se ud, og frem for alt, at vi ikke bliver alt for fokuserede på kommaer og barrierer. At vi får etableret en fælles forståelse for den enorme betydning af byggematerialernes indlejrede energi og hvordan det vil fordre ændringer i enhver fremtidsorienteret bygge-, – rådgiver eller developervirksomheds mind-set og kompetencer.
 

Hvad håber du, deltagerne får ud af at høre/deltage i debatten?

At vi allerede er rigtigt langt og ikke behøver vente på retningslinjer og benchmarks fra hverken ministerier eller EU, men bare skal sætte barren, der hvor vi godt ved, at den bør være.
 
Alle bygninger skal have CO2-regnskaber i fremtiden og enhver rådgiver, producent, entreprenør og bygherre bør nu spørge sig selv, hvordan de sikrer, at hele deres værdikæde-leverance kan dokumenteres bæredygtigt ud fra både et livscyklus og et totaløkonomisk perspektiv.
 
Ingen kan vel længere være i tvivl om, hvad der skal ske og hvorfor, så min opfordring til alle i branchen vil være:
”Think big, start small og learn fast”
 

Vil du høre om byggeriets CO2-regnskab fra Niels Jakubiak Andersen?

Tilmeld dig streamingen af Building Green den 28.-29. oktober og vær med i debatten.
Læs mere her og tilmeld dig her.