Gør træ til et naturligt valg i byggeriet

4. marts 2020
4. marts 2020 Emmilie Hansen


InnoBYG faciliterer debatten ’Byg med træ – Allerede i dag!’ på Building Green Aarhus den 26. marts kl. 14.15. Her kan du høre et oplæg fra 3 aktører byggeriets værdikæde, som ud fra deres segment fortæller om hvordan træ anvendes som bærende konstruktion. Efter oplæggene moderer InnoBYG en paneldebat.

I dette indlæg kan du læse et interview med Marianne Meyer Jakobsen, netværksleder i InnoBYG, der er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri.
 

Hvordan arbejder InnoBYG med bæredygtighed? 

InnoBYG arbejder med begrebet bæredygtighed i den brede forstand. Det vil sige, hvor faktorer som miljø, social og økonomisk bæredygtighed indgår. Bæredygtighedsaspektet indgår i alt, hvad vi laver, så uanset om det er projekter eller arrangementer, så er bæredygtighed altid en integreret del af tankegangen i netværkets arbejde.
 

Hvilke udfordringer og muligheder ser InnoBYG inden for bæredygtigt byggeri?  

Udfordringerne er mange og mangfoldige og er til stede i alle dele af værdikæden. Værdikædens evne til at samarbejde, hvor ansvar hele tiden flyttes nedad i kæden er en stor udfordring. Mulighederne består i nye typer af samarbejder med klare aftaler omkring placering af ansvar – både miljø og økonomi. Genanvendelse og cirkulære ressourcer er en anden stor mulighed, der dog bremses af mangel på efterspørgsel i branchen. Vi ser desuden et stort potentiale i at anvende nye teknologier i branchen – også i relation til bæredygtigt byggeri.
 

Hvilke bæredygtige valg og dilemmaer inden for byggeriet står vi overfor lige nu?

For at kunne vælge bæredygtigt er vi nødt til at vide mere om for eksempel materialers sporbarhed og bygningers LCA-beregninger. Dokumentation for bæredygtighed må være et af de fremtidige krav – uanset materiale. Vi ser frem til at diskutere bæredygtige valg og dilemmaer på vores debat om det bæredygtige dilemma på Building Green den 26. marts.
 

InnoBYG står bag debatten ‘Byg med træ – Allerede i dag!’ på Building Green Aarhus, hvorfor er det en vigtig debat?  

Vi synes debatten er vigtig, da der bygges med træ i vores nabolande – også i højden. Der er, som sådan, intet til hinder for, at vi kan gøre det samme i Danmark, men alligevel er der barrierer, som forhindrer os i det. InnoBYG var med til at sætte fokus på træbyggeri tilbage i 2015, hvor vi gennemførte et spireprojekt om udfordringen, og selvom træ klart har fået større fokus i branchen, så synes vi fortsat det er vigtigt at tale om mulighederne og barriererne – også i forhold til debatten om indlejret CO2. På den måde kan vi gøre træ til et naturligt valg i byggeriet, på lige fod med andre materialer.
 

Vil du høre mere om træbyggeri i Danmark? 

Du kan deltage i debatten på Building Green Aarhus den 25.-26. marts. Tilmeld dig gratis her.
 
Paneldeltagere: 
Aktør 1: Typehuse med bærende konstruktioner af træ: Rune Jakobsen, Ejer og Tømrermester, Jakobsen Huse
Aktør 2: Modulbyggeri med bærende konstruktioner af træ: Horst Günther – Teknisk chef – ScandiByg
Aktør 3: Boligbyggeri i større skala med bærende konstruktion af træ: Mia Manghezi – Projektudviklingsdirektør – PensionDanmark
Moderator: Peder Fynholm, Teknologisk Institut