Anders Lendager: Ingen bæredygtighed uden fællesskab

13. oktober 2019
13. oktober 2019 Emmilie Hansen

Anders Lendager taler om bæredygtighed og fællesskab på årets Building Green den 30.-31. oktober. Anders Lendager er ekspert og en af Danmarks største frontløbere inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Anders Lendager er arkitekt og grundlægger af Lendager Group, der er specialiseret i cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer, bygninger og organisationer på tværs af virksomhedens tre ben: Lendager ARC, Lendager UP og Lendager TCW. I det her indlæg kan du læse et interview med Anders Lendager omkring fællesskaber, bæredygtighed og det helt nye område med fokus på skalering af genbrugsmaterialer på Building Green.

 

Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine projekter?

Bæredygtighed skal ikke være et add on. Det skal være det naturlige valg. Vi tager altid udgangspunkt i omkostningsneutral bæredygtighed, det skal integreres i projektet fra den tidlige designfase, fordi det både kvalitativt og prismæssigt er det mest attraktive valg.

 

Hvorfor og hvordan hænger fællesskab og bæredygtighed sammen?

Bæredygtighed er mere end klima og miljø. Det er også social bæredygtighed. Byer konkurrerer på et globalt market om at tiltrække ressourcestærke beboere. Den samme konkurrence foregår regionalt. For at sikre levende byer bliver vi nødt til at tænke inklusion og fællesskab ind i byudviklingen og arkitekturen. I de netop færdiggjorte Ressourcerækker har der været stort fokus på fællesarealer – for eksempel taghaver. Her mødes beboerne omkring dyrkningen af alt fra blomster til grøntsager. I det kommende projekt UN17 Village ønsker vi at skabe en landsby, hvor nære relationer mellem mennesker, naboer og familie kan fremdyrkes. Samlet set er 50 % af bebyggelsen defineret som bofællesskaber. Der vil desuden være fælleshus, sundhedshus, delecentral, fælleshaver og meget mere, som bringer beboerne sammen, trækker omgivelserne ind og inkluderer socialt marginaliserede individer.

 

Hvad er fordelene og ulemperne med upcycling, som vi ved, du arbejder meget med?

Byggematerialer står for en stor del af vores CO2-udledning og en endnu større andel af vores forbrug af jomfruelige materialer. Desuden genererer byggeriet voldsomme mængder affald. Tænk nu hvis man via upcycling kunne nedbringe både affaldsmængden og forbruget af ressourcer? Fordelene ved upcycling er, at vi kan recirkulere kvalitetsmaterialer på en måde, så de bevarer værdien, vi sparer materialer og affald og vi mindsker CO2 udledningen drastisk.

I vores byggerier Upcycle Studios og Ressourcerækkerne benytter vi genbrugstræ og resttræ. Det er 100 % genbrug og har en CO2-besparelse på 77 %. Den største ulempe er, at materialerne ikke findes i stor skala. Det er nemt at bygge et hus i genbrug, men skal du bygge 500 lejligheder, så bliver det svært. Derfor har vi oprettet vores egen materialevirksomhed, som udelukkende arbejder med at udvikle upcyclede materialer. De er blevet så gode til det, at de også er begyndt at levere ud af huset.

 

Vil du fortælle lidt om UN17 Village? Hvad gør det unikt og hvordan er fællesskab tænkt ind?

Fællesskaber er integreret i de fleste af bæredygtighedsmålene. Det giver ikke mening at tale om fattigdom, fællesskab, inklusion, lighed mellem kønnene osv. uden at tænke det ind i fællesskaber. I UN17 Village inviterer vi omgivelserne ind, vi arbejder med inklusion og fællesskab gennem partnerskaber, og vi tilbyder langt større alsidighed i forhold til lejlighedstypografier, fællesområder, aktiviteter m.m. Det er individuelt, hvor meget individet ønsker at tage del i fællesskabet. Men vi mener, at de skal have muligheden. 3.000 m2 af det samlede areal er udlagt til fællesfunktioner. Disse vil fungere som samlingssteder for beboerne og vil samtidig også invitere resten af Ørestad indenfor.

 

Hvad taler du om på Building Green, og hvad håber du, deltagerne får ud af at høre dit indlæg?

Jeg kommer til at tale om lidt af hvert. Om materialer, upcycling og om hvorfor det er nødvendigt, at vi griber tingene anderledes an, hvordan vi kan gøre bæredygtighed og vækst til hinandens forudsætninger, og om hvorfor byggebranchen er vigtig. Men jeg taler også om hvordan vi i vores forskellige projekter arbejder med fællesskaber ud fra en mere holistisk tilgang end man er vant til. Vi tror på, at fællesskaber kan medvirke til at skabe langsigtede bæredygtige bymodeller. Sociale enheder er grundlaget for lokalt forankret ejerskab, tryghed og initiativ og dermed også for levende byområder.

 

På Building Green kommer der et nyt område, der er lavet i samarbejde med Lendager UP. Hvad er tankerne bag det?

Building Green og Lendager UP er gået sammen om at skabe “Fælles skabes bæredygtighed”, der er et større område på balkonen. Området er bogstaveligt talt bygget af byggeaffald og viser, hvordan vi arbejder med upcyclede materialer. Meningen er at facilitere værdiskabende dialoger på tværs af rollerne i byggebranchen med det mål, at hele bygge- og anlægsbranchen lykkedes med at skalere udvikling og salg af byggematerialer, som minimerer forbruget af jordklodens jomfruelige ressourcer. I området kan deltagerne møde alle repræsentanter fra branchen til netværk, rådgivning og inspiration.

 

Hvordan kan området bidrage til branchens viden om bæredygtigt byggeri?

Der er mange modeller, løsninger og megen velvilje i branchen, når det kommer til genanvendelse af byggematerialer, og alligevel møder vi barrierer, der skal overkommes. Men hvordan? Hvem skal påtage sig risikoen ved at prøve noget andet? Er det en helt ny tankegang, vi skal praktisere, hvor vi tegner og bygger ud fra de materialer vi har til rådighed og ikke omvendt, som processen er i dag? Vil efterspørgslen komme, hvis udbuddet er sikret? Eller er det den anden vej rundt? Hvordan kan vi styre udbud og efterspørgsel, så vi i fællesskab kan skabe værdi for hele branchen? Vi har hands on-erfaringer med det meste. Og har både fejltagelser og succeser i bagagen, som andre kan lade sig inspirere af og bygge videre på.

 

Vil du høre mere om Anders Lendagers tilgang til bæredygtighed og fællesskab?

Du kan høre Anders Lendagers tale om bæredygtighed og fællesskab til Building Green den 31. oktober på hovedscenen. Tilmeld dig gratis her. Du kan også besøge området ”Fælles skabes bæredygtighed” begge dage den 30. og 31. oktober. Læs mere om området her.