forsyningsdata

Alle kommuner skal have lige adgang til forsyningsdata

Isak Dyrløv Klindt er Specialkonsulent for Klima & Erhverv i KL, der organiserer landets 98 kommuner og har til formål at varetage kommunernes fælles interesser. KL er desuden også partnere på det nye event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen, der løber af stablen den 19. & 20. september.

I denne artikel kan du læse et interview med Isak Dyrløv Klindt.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med digitaliseringen af byggebranchen til dagligt?

Jeg er uddannet i statskundskab med en specialisering i political data science. Derfor har jeg en særlig interesse for de områder, hvor politik og data mødes. I dag er jeg specialkonsulent i KL og fungerer som projektleder for projektet Databaseret Energiledelse i kontoret for Klima og Erhverv. Du kan læse mere om projekter her. Til daglig arbejder jeg for at gøre det lettere for offentlige bygningsejere at tilgå viden om deres energiforbrug i bygningerne. De data bruger bygningsejerne til at nedsætte forbruget til gavn for både klima og økonomi. Konkret går min opgave ud på at hjælpe kommuner med at kunne tilgå målerdata om energiforbruget fra forsyningsselskaberne og/eller fra målerleverandørerne. Derudover faciliterer jeg netværk, hvor kommunale fagmedarbejdere kan dele deres erfaringer med at bruge disse data til at effektivisere energiforbruget.

Hvilken rolle ser du at en digital omstilling kan spille i forhold til at nedbringe byggeriets klimaaftryk?

Digital omstilling har allerede en stor rolle på det grønne område, og den vokser sig kun større. På mit område er der fortsat en digitalisering i gang i forhold til at gøre alle el-, varme- og vandforbrugsmålere digitale. Det giver helt nye muligheder for at analysere de data, som automatisk kommer ud af målerne på et langt mere finmasket niveau, end hvad der kommer ud af manuelle aflæsninger. Nu er det for eksempel muligt at opdage, at en kontorbygning i en kommune har et højt energiforbrug efter kl. 17:00, hvor de fleste medarbejdere ellers burde være taget hjem. Den viden giver anledning til at ændre på belysningen, ventilationen eller varmen i bygningen, hvilket i mange tilfælde sparer den enkelte bygningsejer op til 10 % af deres samlede energiforbrug.

Hvad mener du er den største udfordring byggebranchen står overfor på digitaliseringsområdet?

Det er en stor udfordring at få systemer til at tale samme sprog og at gøre forskellige datasæt i stand til at blive koblet med hinanden. På forsyningsområdet mangler der datastandarder, hvilket gør, at det er en besværlig og til tider umulig proces at sammenligne data på tværs af forskellige forsyningsselskaber og på tværs af kommunegrænser.

Hvad er dine ambitioner for branchen de næste 10 år, når det kommer til digitale arbejdsgange og -processer?

Det er min ambition, at alle kommuner skal have lige adgang til de forsyningsdata, de skal bruge, for at udføre effektiv energiledelse til gavn for klimaet. Det kræver en del koordinerende arbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, som KL i et partnerskab sammen med Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker og Evida er gået i spidsen for.

Kan du nævne et projekt eller to, som igennem en innovativ tilgang til BIM, data eller drift har oplevet gode resultater med hensyn til for eksempel bæredygtighed eller bundlinje?

Tårnby og Hørsholm Kommune er to gode eksempler på kommuner, som med hver deres metode har sparet adskillige mængder energi ved hjælp af adgang til forsyningsdata. Begge cases er dokumenteret i et casekatalog, som er udgivet af KL her. Tårnby har fx skåret 15% af deres varmeforbrug, og Hørsholm har nedsat CO2-udslippet med 6 %. Begge indsatser har også tjent sig selv ind økonomisk inden for få år.

Billede fra Tårnby-projektet

Vil du gerne høre mere om digitalisering af byggeriet?

Vær med på den nye, internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september og bliv klogere på digitalisering af byggebranchen. Læs mere og tilmeld dig her.

Ønsker du at komme i kontakt med Isak, kan du kontakte ham på mail her.

Flere artikler
Behind the scene / Building Green 2020
Behind the scene / Building Green 2020