Lars Autrup om transformation og genanvende

Vi skal se det eksisterende byggeri som en ressource, vi har pligt at genanvende

Lars Autrup er direktør for Arkitektforeningen og desuden taler på konferencen Bæredygtig Transformation den 4. & 5. oktober. Han er en del af panelsamtalen om den nye praksis omkring LCA. Paneldeltagerne kommer desuden omkring konsekvenserne af beslutningen, og kigger på hvordan man kan sammensætte nogle mere permanente og fremtidssikrede løsninger på problematikken.

Inden konferencen kan du læse et interview med Lars.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation og renovering til dagligt?

Jeg er arkitekt MAA og direktør for Arkitektforeningen. Vores opgave er at fremme arkitektonisk kvalitet i hele det byggede miljø, og vi har i foreningen et stærkt fokus på den bæredygtige dagsorden, og hermed et særligt fokus på transformation og renovering.

Hvilken rolle ser du at allerede eksisterende bygninger kan spille i forhold til at møde fremtidens byggebehov kontra nybyggeri?

I byggeriet kan vi ikke bare forsætte med at hælde nye udtømmelige ressourcer ind i byggeindustrien. Det er uforeneligt med en bæredygtig omstilling af samfundet med et reduceret CO2 forbrug. Derfor skal vi se på det eksisterende byggeri som en ressource, som vi ganske simpelt har pligt at genbruge og genanvende.

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier?

At vi gør det kvalitativt og har stor fokus på at bevare og styrke de arkitektoniske kvaliteter byggeriet allerede indeholder. Her til skal vi også løfte de ”dårlige” bygninger som har få eller slet ingen kvaliteter til et langt højere arkitektonisk og teknisk niveau, når vi transformerer og renoverer.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt transformation/renovering de næste 10 år?

Ambitiøse bygherrer og deling af de gode eksempler i forening med en lovgivning som understøtter renovering frem for at favoriserer nybyggeri.

Kan du nævne et par transformations- ellers renoveringsprojekter, som du synes er særligt inspirerende?

Game StreetMekka i Viborg, hvor en meget trist industrihal er omdannet til et arkitektonisk fyrtårn for et meget beskedent beløb. Hotel Herman K (har nu et nyt navn) Bremerholm 6 i København, hvor en transformerstation er ombygget til et hotel. Det viser, at der næsten ingen grænser er for, hvad der kan transformeres til nye relevante funktioner, når bygninger måtte blive funktionstømte. Ørsteds Haver på H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg, hvor en beboelsesejendom af lav arkitektonisk kvalitet har fået et kæmpe løft.

Vil du gerne høre mere om transformation og LCA fra Lars Autrup?

På konferencen Bæredygtig Transformation den 4. & 5. oktober kan du opleve Lars Autrup i en spændende panelsamtale om den nye praksis omkring LCA. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.

Flere artikler
Bæredygtighedsprofil: Anne Beim - Det Kongelige Akademi
Bæredygtighedsprofil: Anne Beim