Klimadata for renovering og transformation

På konferencen Bæredygtig Transformation den 4. & 5. oktober kan du høre Kai Kanafani, der er forsker, architect MAA ved BUILD Aalborg Universitet. Kai kommer blandt andet omkring klimadata, og hvordan man kan kortlægge data, der kan bruges som sammenligningsgrundlag til at vurdere klimabelastningen i et livscyklusperspektiv fra henholdsvis bevaring og renovering kontra nedrivning og nybyggeri.

Inden konferencen kan du læse et interview med Kai her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation og renovering til dagligt?

Jeg er arkitekt og forsker indenfor kvantificering af bygningers påvirkninger på klima og miljø her hos BUILD. Vi har haft en række udgivelser om renovering og livscyklusvurdering i de seneste år. Lige nu er vi i gang med et projekt for Realdania der hedder ”Klimadata for renovering”, som vi udfører sammen med Cowi og Arkitema. Her arbejder vi om at forbedre evidensgrundlaget til at beregne klimapåvirkning i renoveringer og sammenligne bevaring af bygninger kontra nedrivning og nybyggeri.

Hvilken rolle ser du at allerede eksisterende bygninger kan spille i forhold til at møde fremtidens byggebehov kontra nybyggeri?

Fremtidige behov for bygninger er desværre svært at spå om. Hvis samfundsudviklingen vil fortsætte som hidtil, så ville vi med sikkerhed også bygge flere nybyggerier, både for at erstatte udtjente bygninger og for at imødekomme flere mennesker og nye brugsmønstre. Men det kan også hurtigt vende, hvis vi for alvor begynder at dele kvadratmetrene mere med hinanden og evt. give større incitamenter til bevaring frem for nybyggeri.

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier?

Vi har et ret omfattende regelkatalog at opfylde allerede i dag. Vi skal derfor være opmærksomme på at beholde de store linjer og vigtigste styreprincipper i blikket, når vi ændrer lovgivningen.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt transformation/renovering de næste 10 år?

Rent økonomisk ville en begrænsning af nye kvadratmeter øge værdien af at renovere de eksisterende bygninger. Det kan fx være en lavere bebyggelsesprocent for enfamilieshuse. I attraktive byområder er incitamentet for at udnytte matriklen allerede høj. Men ikke al transformation er miljømæssigt bæredygtigt af sig selv. Her gælder det samme som for elbiler, de er gode, men de skal heller ikke være en ressource sluger. Allerførst skal vi sikre, at det bliver økonomisk attraktivt at energirenovere, da de eksisterende bygningers energiforbrug stadig er det største problem.

Vil du gerne høre mere fra Kai?

Vær med på Bæredygtig Transformation den 4. & 5. oktober og høre et spændende indlæg med Kai om klimadata for renovering og transformation. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Læs et interview om stærke løsninger i byggeriet med Jørgen Søndermark fra Realdania
Stærke løsninger i byggeriet kan få stor betydning for fremtidens liv