Det digitale fokus er uundværligt for at vi kan nedbringe byggeriets klimaaftryk

Jonas Ernst Søndergaard er innovationskonsulent hos WE BUILD DENMARK, der er en klynge for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. WE BUILD DENMARK er også partnere på den nye internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september.

I denne artikel kan du læse et interview med Jonas Ernst Søndergaard.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med digitaliseringen af byggebranchen til dagligt?

Jeg er innovationskonsulent ved WE BUILD DENMARK med særligt fokus på at udnytte nye digitale teknologier til at skabe ressourceoptimering i byggebranchen. Jeg er uddannet bygningskonstruktør og har arbejdet meget med det digitale aspekt i rådgiverbranchen.

Hvilken rolle ser du at en digital omstilling kan spille i forhold til at nedbringe byggeriets klimaaftryk?

Det digitale fokus er uundværligt for at vi kan nedbringe byggeriets klimaaftryk med de markante skridt der kræves. Uden øget digitalisering og øget brug af nye teknologier er det ikke muligt at skabe og bruge den påkrævede data, som det kræver for at nedbringe klimaaftrykket tilstrækkeligt.

Hvad mener du er den største udfordring byggebranchen står overfor på digitaliseringsområdet?

At vi løber samme vej og at de mange gode hensigter, projekter og tiltag, der foregår i hele branchen, har en koordinering af indsatserne, så der ikke bruges ressourcer på for meget dobbelt eller helt divergerende retninger.
Det er en meget svær øvelse, da digitale arbejdsgange ofte er relativt virksomhedsspecifikke og er tilpasset til den måde den enkelte virksomhed arbejder på eller som det enkelte projekt ønsker at få overdraget data på ved projektoverdragelse.
Så der er for meget tilpasning og ændringsarbejde i den måde vi arbejde på digitalt i dag – hvilket skal effektiviseres og der skal skabes fælles retningslinjer.

Hvad er dine ambitioner for branchen de næste 10 år, når det kommer til digitale arbejdsgange og -processer?

Udviklingen går så stærkt lige nu, så jeg tror ikke, vi kan overskue, hvor udviklingen og teknologien har bragt os hen om 10 år.
Jeg håber, at branchen inden for de næste få år får skabt gode digitale processer og arbejdsgange for datahåndteringen og brugen af den kendte data, som ligger i alle branchens projekter.

Kan du nævne et projekt, som igennem en innovativ tilgang til BIM, data eller drift har oplevet gode resultater med hensyn til for eksempel bæredygtighed eller bundlinje?

Smart affaldssortering på byggepladsen (SAB) er et projekt hvor Aris Robotics, Maturix, Living Lean og Enemærke og Petersen er gået sammen om at bruge kunstig intelligens til at skabe datagrundlaget for affaldssorteringen på byggepladsen. Samtidig bruges den kunstige intelligens til at teste forskellige adfærdsmodeller op mod renhedsgraden af affaldssorteringen. Det er et projekt, som giver positive afspejlinger for både det bæredygtige, men også det økonomiske aspekt.

Et andet projekt, WE BUILD DENMARK har søsat sammen med Teknologisk Institut, Fårup Betonindustri, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik, Taasinge Elementer samt Enemærke og Petersen, er en test af at bruge Computer Vision teknologi til at skabe visuel kontrolgennemgang på præfabrikerede elementer under alle de forskellige lag, som elementet bygges op af under produktionen.

Det sparer på mandskabstimer, fjerner stikprøvekontroller og viser fejlene og mangler inden elementets næste lag bygges. Dermed kan fejl og mangler oprettes uden fx nedbrydning af x-antal lag på byggepladsen eller i produktionen. Det vil også være muligt at finde billeddokumentationen frem senere og bruge til fx etablering af materialepas og lignende.

Vil du høre mere om digitalisering af byggeriet?

Vær med på den nye, internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september og bliv klogere på digitalisering af byggebranchen. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Vi skal have meget mere fokus på, hvor værdifuld vores eksisterende bygningsmasse er